Pomáháme

Home / Aktivity školy / Pomáháme

Pomáháme, kde můžeme..

Díváme se s očima otevřenýma kolem sebe. Když můžeme někde pomoci, nedělá nám to problém. Není nám to lhostejné!! Proto jsme se zapojili a stále zapojujeme do různých projektů a sbírek, které napomáhají k uskutečnění snů a přání těch, kteří  toho nemohou docílit svým vlastním úsilím. Zkrátka POMÁHÁME….

Pomáháme zvířátkům (září-listopad 2015)

Kreslíme pro Afriku (září 2015)

Běh pro Afriku (květen 2014)

Nejlepší bramborový salát – podpora VFN Praha (prosinec 2013)

Běh pro Afriku (červen 2013)

Děti dětem – Arkády Pankrác (prosinec 2012)

Dětský domov Dolní Počernice (červen 2013)

Běh pro Afriku (duben 2012)

Dětský domov Dolní Počernice (červen 2012)

Děti dětem – Arkády Pankrác (prosinec 2011)

Dárky pro seniory (březen 2011)

Běh pro Afriku (květen 2011)

100 jedlí  pro Jedli (duben 2011)

Dětský domov Dolní Počernice (červen 2011)

Adopce na dálku (každoročně)