Škola pro demokracii

Home / Aktivity školy / Škola pro demokracii

Co je Škola pro demokracii?
Program, který nabízí možnost se vědomě a cíleně zabývat demokracií v naší škole ZŠ Ohradní.

Škola pro demokracii je: celonárodní platný titul

Udělován:  na 2 roky (poté se musí obnovovat)

Koordinátor projektu: Mgr. Milan Horák

Co získáme: certifikát Škola pro demokracii, který škole bude předám v Senátu

Jak poznáte, že jsme titul získali? na škole bude umístěna tabulka s tímto logem

 

Kdy logo získáme? po získání 8 samolepek za splnění 8 stanovených oblastí k posuzování

Celý program hodnocení škol vychází: z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu „Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách“

Jak Škola pro demokracii funguje?

  • Žáci (pod vedením parlamentářů) naši školu samostatně hodnotí v 8 oblastech (školu tak poznávají a také zlepšují)
  • Žáci si kladou a zkoumají tyto otázky:

– Říkají školní dokumenty, že se máme a můžeme zapojovat do života školy?
– Můžeme využívat v naší škole různorodé nástroje komunikace?
– Funguje u nás třídní a školní samospráva?
– Máme možnost se podílet na tvorbě pravidel pro fungování školy?
– Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?
– Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?
– Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?
– Můžeme nějak spolupracovat s obcí?Demokracie v naší škole
Žáci naší školy přijímají odpovědnost být opravdovými občany, jsou vedeni k uvědomění svých práv, ale také svých povinností.

Krok za krokem k získání titulu Škola pro demokracii

Kroky Splněno
1. Seznámení s projektem „Škola pro demokracii“ / představení projektu proběhlo na 2. schůzce školního parlamentu 9. října 2014 (PRO zapojení do projektu bylo všech 52 přítomných parlamentářů) zde naleznete veškeré informace k projektu: http://www.skolaprodemokracii.cz/
2. Registrace do projektu /naši školu jsme přihlásili v říjnu 2014/ zde naleznete seznam přihlášených škol: http://www.skolaprodemokracii.cz/zapojene-skoly.html/
3. Seznámení s jednotlivými oblastmi hodnocení / sešity k hodnocení oblastí jsou uloženy u vedoucího učitele školního parlamentu a na vedení školy/ zde naleznete přehled všech oblastí hodnocení: http://www.skolaprodemokracii.cz/oblasti-hodnoceni.html
4.Převzetí a vyvěšení informační tabule k vyznačení splněných oblastí / plakát splněných oblastí je uveřejněn u vchodu do školy na nástěnce školního parlamentu/
5. Stanovení strategie zkoumání jednotlivých oblastí
6. Stanovení pracovních týmů a vedoucích učitelů / pracovní názvy týmů: 1. tým „koumáci„, 2. tým „kamarádi„, 3. tým „šikulové„, 4. tým „pašáci„, 5. tým „parťáci„, 6. tým „zvídálci„, 7. tým „pohodáři„, 8. tým „pracanti„/
7. Vlastní mapování současného stavu podle zadaných oblastí hodnocení / popsání a zdokumentování praktických příkladů/ DOKUMENTY ŠKOLY tým vede: Mgr. Eva Smažíková parlamentáři: 8. A, 8. B, 5. B NÁSTROJE KOMUNIKACE tým vede: Mgr. Lenka Rezková parlamentáři: 9. C, 7. B, 3. B, 3. C PRÁCE S PRAVIDLY tým vede: PhDr. Ivana Kalousová parlamentáři: 9. B, 7. C, 4. A PRÁCE SE TŘÍDOU tým vede: Mgr. Ivana Doležalová parlamentáři: 7. D, 6. C, 3. A UČENÍ A HODNOCENÍ tým vede: Mgr. Nikola Marková parlamentáři: 9. A, 6. A, 4. B ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA tým vede: Mgr. Milan Horák parlamentáři: 9. D, 6. B, 4. C, 2. B NAŠE ŠKOLA tým vede: Mgr. Petra Šulcová parlamentáři: 8. C, 5. A, 5. C ŠKOLA V OBCI tým vede: Mgr. Marie Miznerová parlamentáři: 7. A, 3. D, 2. A
8. Vyhodnocení jednotlivých ukazatelů – co jako škola splňujeme a co ne
9. Navržení řešení zlepšení současného stavu a jeho následná realizace
10. Dosažení všech 8 kritérii minimálně v základní úrovni – získání samolepek /lze získat i úroveň expert/
11. Nahlášení výsledků a převzetí titulu „Škola pro demokracii“
12. Účast na celostátní prezentaci „Škol pro demokracii“ na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR