Žákovský parlament

Home / Aktivity školy / Žákovský parlament

Žákovský parlament ZŠ Ohradní ve školním roce 2017/2018

Školní žákovský parlament je  funkčním školním orgánem, je nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Koordinátoři: Mgr. Milan Horák (pro 2.st.) , Iva Steiningerová (pro 1.st.)

Předseda ŽP: Jakub Rokos, 6.B

Místopředseda ŽP: Martin Smažík, 6.A

Parlamentáři: zvolení žáci 2. – 9. ročníku (za každou třídu 2 členové) –  seznam ve vitríně ŽP

  A B C D
2. ročník      
3. ročník Mazurová Eliška      
4. ročník      
5. ročník Suchánek Petr, Hafner Tim    
6. ročník Smažík Martin, Mazurová Kateřina Rokos Jakub Krejčí Richard Maršíková Bára
7. ročník   Nejedlý Karel Novotný Vláďa
8. ročník Vyskočil Matyáš    
9. ročník      

Schůzky:  1 x za 14 dnů v úterý od 7:15 v hudebně, ve stejný den velká přestávka – info do třídnických hodin

 

CÍLE ŽP:

 • sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky, požadavky a přání vedení školy a  učitelů,
 • sdělovat vedení školy připomínky, požadavky  a přání žáků,
 • informovat žáky o školních novinkách v průběhu roku,
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy,
 • aktivně se zapojovat do akcí a projektů školy.

STANOVY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

1. FUNKČNÍ OBDOBÍ 2 ROKY

 • Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky 1x za 2 roky . V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA NA SCHŮZKY PARLAMENTU

 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3. ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ

 • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.

4. POVINNOST INFORMOVAT SPOLUŽÁKY

 • Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ

 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6. POVINNOST RESPEKTOVAT ROZHODNUTÍ VEDENÍ ŠKOLY

 • Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7. MOŽNOST UKONČENÍ ČINNOSTI ŠP

 • V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

PROJEKTY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

NÁZEV PROJEKTU KDY O PROJEKTU
Odšťavňování podzim 2017
Volby podzim 2017

Schůzky parlamentu:

Parlament Pro Kdy Čas Kde Vede
VELKÝ PARLAMENT 1. + 2. st. Úterý (lichý kalendářní týden) 10:35 hudebna Iva Steningerová
Mgr. Milan Horák
MALÝ PARLAMENT 1. st. + 2.st. Úterý (1 x za 14 dní) 7:15 hudebna Iva Steningerová
Mgr. Milan Horák

Informace o aktuálním dění:

12. 9. 2017 26. 9. 2017 10. 10. 2017 24. 10. 2017 7. 11. 2017 21. 11. 2017 5. 12. 2017 19. 12. 2107
bez zápisu 2. schůzka ŽP 3. schůzka ŽP 4. schůzka ŽP 5. schůzka ŽP 6. schůzka ŽP 7. schůzka ŽP 8. schůzka ŽP

PARLAMENTÁŘI – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 • volení zástupci tříd 2. – 9. ročníku

1. stupeň

Třída Zástupce 1 Zástupce 2 Zástupce 3
2. A Jan Kučera Martin Fanta
2. B Anna Kolářová Matěj Horák
2. C Evelína Mašindová Matouš Průša
3. A Dan Trefil Eliška Mazurová
3. B Veronika Jurníčková Anna - Marie Paterová
3. C
3. D Markéta Sinecká Jan Holovka
4. A Jan Fanta Jan Šrámek
4.B Claudie Harnová Magdaléna Komrsková
4. C
5. A Michaela Prokopová Petr Suchánek Tim Haffner
5. B Adéla Hradecká Vladyslava Ploskina
5. C Dobeš Vaňko

2. stupeň

Třída Zástupce 1 Zástupce 2 Zástupce 3
6. A
6. B Eliška Kimminichová Jakub Rokos
6.C Richard Krejčí
6. D Barbora Maršíková Michael Krůta
7. A Hana Petrusová Jakub Krejčí Tereza Škopková
7. B Zuzana Vybíralová Karel Nejedlý
7. C Tereza Nováková Vladimír Novotný
8. A
8. B Tereza Pencová
8. C Anna Staňková David Stibor
9. A Eva Sláničková Jakub Novák
9. B Viktorie Drobná Leoš Furbacher
9. C Michelle Čadinová Lukáš Slavík Marek Ondič

PARLAMENTNÍ PROJEKTY

Náš parlament má i své projekty, na kterých společně pracujeme. O těch nejúspěšnějších Vás budeme průběžně informovat.

ODŠŤAVŇOVÁNÍ

ŠKOLNÍ DESATERO

 1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
 2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
 3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
 4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
 5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
 6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ – jsem slušný a zdvořilý
 7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
 8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
 9. MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
 10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole