Projekty

Home / Školní rok / Projekty

ZŠ Ohradní je zapojena do následujících projektů:

NÁZEV PROJEKTU O PROJEKTU
Polytechnická dílna a badatelská laboratoř

čerpáme:  ……  od  2018

Kmeny

čerpáme: zdarma od ledna 2018

Škola pro všechny – Minimalizace šikany

čerpáme: zdarma od 2018

 
zde
Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

čerpáme: 9 100,- Kč od září 217

zde
KIPR – Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj

čerpáme: zdarma od 217

  zde
OP VVV č. 02_16_023

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

čerpáme: 1 918 978,- Kč od ledna 2017

zde
Jsme lidé jedné země (OPU)

čerpáme: zdarma od 2017

zde
Mléko do škol (OZ Brázda)

čerpáme: zdarma od září 2017

zde
Ovoce do škol (OZ Brázda)

čerpáme: zdarma od září 2016

  zde