Testování žáků

Home / Školní rok / Testování žáků

Testování školní – Srovnávací písemné práce

V letošním roce proběhne 4x testování všech našich žáků. Testy připravuje vedení školy. Testy jsou zadávány pro všechny třídy ve stejný den ze stejného předmětu. 

Kdy:  

Ročníky: 1. – 9.

Předměty: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk

Učivo: uvedeno 14 dnů předem na webových stránkách školy

Vyhodnocení: za třídu, za ročník, za jednotlivé předměty

Seznámení s výsledky: na TS, v ŽK

Testování – ČSI 2016/2017

V tomto roce byli naši žáci 9. ročníku vybráni do mezinárodního testování PISA, které proběhlo 7. dubna.

Také byli vybráni do národního testování ČŠI – Matematika, Přírodovědné znalosti, které proběhlo v květnu.

 

Testování – SCIO TESTY 2016/2017

Každý rok necháváme testovat naše žáky  u společnosti SCIO. Letos budeme opět  testovat:

SCIO 2016/2017 jsme testovali:

5. ročník  – STONOŽKA 5: ČJ, M, AJ, VŠEOBECNÝ, Klíčové kompetence,

8. ročník – DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost vztahy a komunikace, řešení problémů.

 

SCIO 2015/2016 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Všeobecný, Klíčové kompetence

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

novinka!! MAPA ŠKOLY – leden 2016

Šetření pro ZŠ se zaměřuje na tyto oblasti:

 •   cíle školy
 •   školní vzdělávací programy
 •   výběr školy
 •   spokojenost se školou
 •   kvalita a forma výuky
 •   hodnocení
 •   vztahy
 •   bezpečné a zdravé prostředí školy
 •   materiální zázemí
 •   školní NEJ

Dotazníky:

 • pro 1. stupeň žáky
 • pro 1. stupeň rudiče
 • pro 2. stupeň žáky
 • pro 2. stupeň rodiče
 • pro pedagogy
 • pro ředitele školy
 • šolní jídelna pro žáky
 • školní jídelna pro rodiče

Výstup pro školu:  

 • individualizovaná zpráva pro školu
 • obsahuje slovní popis výsledků školy se zřetelem na nadprůměrné odlišnosti v odpovědích jednotlivých skupin respondentů (např. žák x učitel), v odpovědích školy proti průměru ostatních škol
 • je zakončen SWOT analýzou školy
 • graficky jsou vyznačeny kladné i problematické stránky školy

Zveřejnění výsledků: na květnových třídních schůzkách

 

SCIO 2014/2015 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Všeobecný, Klíčové kompetence

6. ročník – STONOŽKA 6: Čj, M, Aj, Všeobecný přehled

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

SCIO 2013/2014 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, Klíčové kompetence

4. ročník – FUNČNÍ GRAMOTOSTI: Čtenář

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

SCIO – 2012/2013 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Človek a jeho svět, Klíčové kompetence

4. ročník – FUNČNÍ GRAMOTOSTI: Čtenář

6. ročník – STONOŽKA 6: Čj, M, Aj, Všeobecný přehled

8. ročník – STONOŽKA: Klíčové kompetence

 

SCIO – 2011/2012 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Človek a jeho svět, Klíčové kompetence

5. ročník – STONOŽKA 5: Čj, M, OSP

5. ročník – STONOŽKA: Aj

8. ročník – STONOŽKA: Klíčové kompetence II

9. ročník – STONOŽKA 9: Čj, M, OSP

 

Dává nám to přehled o tom, jak si naši žáci stojí v porovnání s ostatními testovanými školami a jaké jsou rozdíly mazi nimi a žáky z víceletých gymnázií. Naši žáci si vedou velmi úspěšně. Jejich výsledky jsou vždy v horní hranici výsledků. Níže můžete do některých výsledků nahlédnout.

 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 2013, 4.A

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2013, 8.A

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2010-2011, 8. ROČNÍK