Třídy – rozvrh, pomůcky, web

Home / Školní rok / Třídy – rozvrh, pomůcky, web

1. stupeň  2017 / 2018

Třída Třídní učitel/ka Rozvrh Pomůcky Web tříd Pavilón
1.A Mgr. Miroslava Čmelíková 1. A ZDE C3
1.B Mgr. Jana Klusová 1. B ZDE web 1. B C3
1.C PaedDr. Marie Miznerová 1. C ZDE C3
2.A Mgr. Blanka Trubačová 2. A ZDE C3
2.B Mgr. Milena Faloutová 2. B ZDE C3
2.C Mgr. Olga Svěráková 2. C ZDE C3
3.A Mgr. Eliška Heinrichová 3. A ZDE A3
3.B Mgr. Mészárosová 3. B ZDE C1
3.C Mgr. Alena Benešová 3. C ZDE A3
3. D Mgr. Lenka Rezková *SVP 3. D ZDE A3
4.A Mgr. Vratislava Novotná 4. A ZDE A3
4.B Iva Steiningerová 4. B ZDE web 3. B C1
4.C Mgr. Monika Ježdíková *SVP 4. C ZDE A3
5.A Mgr. Ivana Kubasová 5. A ZDE A3
5.B Michaela Poc 5. B ZDE web 4. B A3
5.C Mgr. Ilona Nedvídková *SVP 5. C ZDE A3

2. stupeň  2017 / 2018

Třída Třídní učitel/ka Rozvrh Pomůcky Web tříd Pavilón
6.A Mgr. Jaroslava Hlaváčková 6. A ZDE B2
6.B Mgr. Helena Lukešová 6. B ZDE B2
6.C Mgr. Olga Šimáčková 6. C ZDE A2
6. D Mgr. Milan Horák *SVP 6. D ZDE web 6. D A2
7.A Mgr. Aleš Vohnický 7. A ZDE B1
7.B Ing. Radislav Forgač 7. B ZDE A2
7.C Mgr. Zdeněk Dvořák *SVP 7. C ZDE A2
8.A Mgr. Alena Míková 8. A ZDE A2
8.B Mgr. Valdemara Kubíková 8. B ZDE B2
8.C Ing. Anna Eichlerová *SVP 8. C ZDE B1
9.A Mgr. Barbora Pivoňková 9. A ZDE B2
9.B Mgr. Gabriela Kyselková 9. B ZDE B1
9.C Mgr. Ivana Doležalová *SVP 9. C ZDE B1

* SVP = třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení)

Předmět Vyučující Odkaz
VT, IKT Mgr. Olga Šimáčková ZDE
FY Mgr. Milan Horák 6. D
7. A, 7. B