Včasné placení obědů

Včasné placení obědů

Prosíme o urychlené zaplacení stravného ty, kteří tak ještě neučinili.
Žádáme také o dodržování termínu splatnosti do 20. dne předchozího měsíce.