Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

V pondělí 20. listopadu u nás proběhlo školní kolo dějepisné olympiády věnované historii Československa v letech 1918-1938 a době meziválečné. Soutěže se zúčastnilo 17 žákyň a žáků 8. a 9. ročníků, kteří museli prokázat znalosti politiky, společnosti, hospodářství i kultury tzv. první republiky a ještě se k tomu umět orientovat v její mapě a dokázat naše dějiny zasadit do mezinárodních souvislostí.

S nástrahami 16 rozličně pojatých otázek se nejlépe vypořádal Tomáš Novotný ze třídy 9. A, který získal 45 z 65 možných bodů a bude naši školu reprezentovat na obvodním kole Prahy 4. Pouze díky správnému řešení mimořádného rozřazovacího úkolu se na druhém příčce umístil Jan Plašil (9. A; 37 bodů), který dosáhl na stejný bodový zisk jako třetí Eva Sláničková (rovněž 9. A).

Nejlepším třem žákům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za jejich účast.