Školní družina

Home / Školní družina

Prostory školní družiny jsou velmi pěkné, útulné, vybavené pro odpočinek i aktivity žáků po školním vyučování. I ŠD je vybavena dakaprojektorem a promítacím plátnem.