Akademický klub v Kutné Hoře

Akademický klub v Kutné Hoře

Dne 13. dubna podnikl Akademický klub celodenní poznávací výlet do Kutné Hory. Výlet byl časově náročný, protože jsme měli před sebou 3 akce a času nebylo mnoho. Cesta vlakem utekla bez problémů. V Kutné Hoře jsme přestoupili na místní lokálku a odjeli přímo do centra. Kdo by čekal klid a pohodu městečka by se velmi zmýlil. V tento termín se konal v Kutné Hoře běh SPARTAN SPRINT, tedy o davy nadšených sportovců nebyla nouze.

My jsme se ovšem propletli do Vlašského dvora, který býval právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků a jeho půvab a šarm přetrval do dnešních dnů. Vlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský palác, národní kulturní památka celoevropského významu, s tisíciletou historií. Po pauze na občerstvení jsme šli na Hrádek –  kde se nachází České muzeum stříbra a středověký důl. Dostali jsme na hlavu světla jako permoníci a vyrazili do dolu. Místy byl tak úzký a nízký, že jsme byli rádi za pláště, které nám průvodci dali. Naše oblečení bez újmy přežilo.

Naše prohlídka tohoto královského města končila prohlídkou Kostnice. Po morové ráně roku 1318 bylo v Sedlci pochováno přes 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek.

EXHUMOVANÉ KOSTERNÍ OSTATKY cca 40.000 zemřelých byly uloženy do spodní kaple kostela, kde je dle pověsti poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.

 

KUTNÁ HORA SPARTAN SPRINT

Římskokatolický hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí je spolu s katedrálním chrámem Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele – součástí bývalého cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného již v roce 1142. Hřbitovní kostel je dvoupodlažní stavba karnerového typu ze 14. století. Na sedleckém hřbitově byla v roce 1278 podle pověsti rozprášena HLÍNA, kterou přivezli mniši z Jeruzaléma, a hřbitov se tak stal nejstarším “Svatým polem” ve střední Evropě a vyhledávaným pohřebištěm. Po morové ráně roku 1318 bylo v Sedlci pochováno přes 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. Podle dochovaných pramenů sedlecký hřbitov zabíral plochu 35 tisíc m2. Na konci 15. století došlo ke zrušení většiny hrobů. EXHUMOVANÉ KOSTERNÍ OSTATKY cca 40.000 zemřelých byly uloženy do spodní kaple kostela, kde je dle pověsti poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.

Hrádek – České muzeum stříbra a středověký důl

 

Vlašský dvůr býval právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků a jeho půvab a šarm přetrval do dnešních dnů. Vlašský dvůr je bývalá královská mincovna a královský palác, národní kulturní památka celoevropského významu, s tisíciletou historií. Původní opevněné sídlo z konce 13. století bylo přestavěno v centrální královskou mincovnu králem Václavem II. v roce 1300.

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím