Co se dělo v měsíci…(akce, soutěže, projekty)

Home / Aktivity školy / Co se dělo v měsíci…(akce, soutěže, projekty)

KOORDINÁTOR:

Mgr. Jana KLUSOVÁ tel. 261 109 551 klusova@zs-ohradni.cz

 

NUDIT SE A VE ŠKOLE?

Na ZŠ Ohradní se toho děje opravdu hodně. Seznam všech aktivit Vám každý měsíc přinášíme na této stránce. Podrobné náplně jednotlivých akcí, soutěží, projektů a dalších událostí naleznete v záložce Akce, soutěže, projekty, nebo přímo na homepage.

ZÁŘÍ 2019

Výsledek obrázku pro oko gif

AKCE 09/19
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
 Slavnostní zahájení školního roku všechny pedagogický sbor

 

PROJEKTY 09/19
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ

 

SOUTĚŽE 09/19
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 09/19
NÁZEV   1. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Blažejová
 
 
NÁZEV   2. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
  Kufnerová
 
 
 
NÁZEV   3. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
  Musílková
 
NÁZEV   4. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Řezníková
NÁZEV   5. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Marešová
NÁZEV   6. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Zavadilová
NÁZEV   7. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
  Zahrádková M.
 
 
ČERVEN 2019
Výsledek obrázku pro oko gif
AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Tepfaktor – zážitková akce vybraní žáci 6.A, 7.A, 7.D Steiningerová, Horák, Jeníková, Trojan, Musil, Veselý
Přírodovědný kurz soustředění žáků přírodovědného kroužku Blahnová, Kubíková
Ozdravný pobyt 2.A, 2.C, 4.A, 4.D Čmelíková, Miznerová, Heinrichová, Rezková, Marešová, Zahrádková
Zahraniční zájezd Pobaltí vybraní žáci 8. a 9. tříd Forgač
Ozdravný pobyt 8.C Dvořák, Borovičková
Plavání Aqua Sport Club 3. třídy Ferbasová, Kubasová, Nedvídková, Svěráková
Pasování na čtenáře 1. třídy Trubačová, Faloutová, Puldová
Projekt Kmeny 5. třídy Novotná, Steiningerová
Dělám víc, než musím  žák 7.C Smažíková, Škvor
Exkurze Terezín vybraní žáci 9.A, 9.B Pivoňková
Srovnávací práce z ČJ, M, AJ celá škola
Muzikál  8.C Dvořák
Přednáška o Černobylu 8.B Novák
Žákovský parlament 1. i 2. stupeň Horák, Steinigerová
Exkurze ČNB 9.C Doležalová
Finále iKid vybraní žáci II. stupně Smažíková
Polytechnická hnízda 9. třídy Kubíková
Workshop – ekologie 3.B Kubasová
Zahrádková slavnost v MŠ Ohradní I. a II. třídy jako diváci třídní učitelky
Všeobecné srovnávací práce  6. – 9. třídy
Botanicus 1. třídy Trubačová, Faloutová, Puldová
Český mezinárodní den celá škola vedení, pedagogický sbor
Mezinárodní večeře pro rodiče vybraní žáci, rodiče vedení, pedagogický sbor
Třídní piknik 6.B Zýbalová
Hledá se Yetti (filmové představení) 3.-5. třídy třídní učitelky
Harley Davidson klub  3.C Svěráková
Schůzka rodičů budoucí prvňáčků s vyučujícími Čmelíková, Klusová, Miznerová
Hartmanice (výlet) 6.A Borovičková, Musil
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Ekologie (VV) II. stupeň Toman
Krytosemenné rostliny 7.B, 7.D Lukešová
Český mezinárodní den (VV) 4.A, 4.B, 4.D, 5.C Jeníková
Prezentace – Moje rodina (NJ) 7.A Pitnerová
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Šikana a kyberšikana 4.B Mészárosová
Selektivní prevence 5.B Steiningerová
Revolution Train 6.C, 7.B Doležalová, Lukešová
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Přehazovaná – meziškolní soutěž vybraní žáci 6. – 7. tříd Musil
Zlatý list – přírodovědná soutěž (republikové kolo) vybraní žáci 5. a 6. tříd Kubíková
Malí, velcí spisovatelé (předávání cen na Nuselské radnici) 2.B Klusová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   1. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Den zdraví Blažejová
Hlavylámání
Divadélko Romaneto
NÁZEV   2. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Tvoříme knížky Kufnerová
Cestujeme po Čechách
Divadélko Romaneto 
 Návštěva knihovny – beseda na téma Etika
NÁZEV   3. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Prázdninový deník Musílková
Šumivky
Recyklace – květiny ve váze
Divadélko Romaneto
NÁZEV   4. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Šumivky Řezníková
Návštěva knihovny
Hlavylámání
Divadélko Romaneto
NÁZEV   5. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Návštěva knihovny Marešová
Plavání SK Slavia
Divadélko Romaneto
NÁZEV   6. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Návštěva knihovny Burkoňová
Vodní bitva se 7. oddělením
Divadélko Romaneto
NÁZEV   7. ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Vodní bitva se 6. oddělením

Den dětí – pohybové soutěže

Divadélko Romaneto

7. Zahrádková

 

 

 

KVĚTEN 2019

Výsledek obrázku pro oko gif
AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Dopravní výchova 4. a 5. třídy třídní učitelky
Ozdravný pobyt + sportovně-kulturní týden II. stupeň
Aqua Sport Club plavání 3. třídy třídní učitelky
May Day – plasty v oceánech (prezentace žáků II. stupně)  I. a II. stupeň třídní učitelé
Přednáška o práci programátora PC her vybraní žáci II. stupně Horák
iKid – pracovní workshop vybraní žáci II. stupně Smažíková
Pražský hrad – exkurze reprezentační prostory 7.C Škvor
Branný den II. stupeň Forgač, Jeníková, Pittnerová, Pivoňková
Výstava Česká televize 5.B Steiningerová
Divadlo U Hasičů – Kocour Modroočko 1. třídy třídní učitelky
Ozdravné pobyty  3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 2.B, 4.B, 4.C, 5.B, 5.C třídní učitelky + vychovatelé ŠD
Polytechnická hnízda 9. třídy Kubíková
Projekt Kmeny 5.A, 5.B Novotná, Steiningerová
Schůzka třídních důvěrníků s paní ředitelkou + TS
Kino – Velké dobrodružství čtyřlístku 1.A, 1.B, 2. třídy Trubačová, Faloutová, Miznerová, Klusová, Čmelíková
Agáta pro předškoláky
Školní parlament I. a II. stupeň Horák, Steiningerová
Klub mladého diváka – Hon na jednorožce členové KMD Jeníková, Pivoňková
ZOO 1.C Puldová, Pavlíčková
Běh pro školu I. a II. stupeň
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Ekologie (VV) I. a II. stupeň Toman
Mikroklima okolí školy  7. třídy Blahnová
Peer program 9.B Pivoňková
Významné látky v organismu  9. třídy Lukešová
Karel IV (VL) 4.A Heinrichová
Vztahy ve třídě (OSV) 4.A Heinrichová
Město do kapsy + Mikroklima okolí školy 6.C Jeníková
Mikroklima okolí školy 6.A Kubíková
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Dentální hygiena 2. třídy třídní učitelky
Selektivní prevence 5.B Steiningerová
Drogy 9. třídy třídní učitelé
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Mineralogická olympiáda vybraní žáci 6.A Jeníková
Zlatý list – krajské kolo vybraní žáci I. i II. stupně Kubíková
MASO – matematická soutěž vybraní žáci II. stupně Kubíková
Pythagoriáda vybraní žáci II. stupně Pivoňková
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Den zdraví

Návštěva knihovny

1. Blažejová
Návštěva knihovny

Den matek – malování kamínků

Hry se studentkami SOŠ

2. Kufnerová
Den matek – gelové svíčky, přání srdce

Recyklace – květiny ve váze

Pohádkový kvíz

3. Musílková
Návštěva knihovny 4. Řezníková
Kroužek plavání SK Slavia

Návštěva knihovny

Den matek – přání

Projekty: Přátelská podaná ruka. Jedlík. Zpěvníček.

5. Marešová
Návštěva knihovny 6. Burkoňová
Návštěva knihovny

Den matek – přání

Projekt: Zábavní park

7. Zahrádková

DUBEN 2019

Výsledek obrázku pro oko gif
AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Školní parlament I. i II. stupeň Horák, Steiningerová
Aqua Sport Club plavání 3. třídy třídní učitelky
Zápis do 1. tříd
Velikonoce v Toulcově dvoře 2. třídy třídní učitelky
Divadlo U Hasičů – Labutí jezero 1. třídy třídní učitelky
Revolution Train II. stupeň třídní učitelé
Výlet Šestajovice 1.A, 1.B Trubačová, Faloutová
Fotografování žáků celá škola
Projekt Kmeny 5. – 9. třídy třídní učitelé
Dopravní výchova 4. třídy třídní učitelé
Výlet Londýn  vybraní žáci II. stupně Novák, Trojan, Burkoňová
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Ekologie

Zápis

II. stupeň Toman
Řecká kultura 6.B Zýbalová
Menu (AJ) 3.B Miznerová
Zlatý list – poster přírodovědný kroužek Kubíková
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Dentální hygiena 1. třídy třídní učitelky
Alkohol 7. třídy třídní učitelé
Komunikace a konflikt 3. třídy třídní učitelky
Selektivní prevence 5.B Steiningerová
Komunikace a vztahy ve třídě 2. třídy třídní učitelky
Šikana a kyberšikana 4. třídy třídní učitelky
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Geologická olympiáda vybraní žáci II. stupně Jeníková
Obvodní kolo matematické olympiády vybraní žáci II. stupně Hlaváčková
Okresní kolo biologické olympiády – kategorie D vybraní žáci II. stupně Kubíková, Lukešová
Velikonoční skok – závody ve skoku vysokém vybraní žáci II. stupně Horák
Zlatý list – krajské kolo  vybraní žáci I. a II. stupně Kubíková
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Velikonoční dílny

Návštěva knihovny

 

1. Blažejová
Velikonoční dílny

Návštěva knihovny (Velikonoční čarodějnice – kouzla a čáry)

 

2. Kufnerová
Velikonoční dílny

Návštěva knihovny – velikonoční beseda

May day

Čarodějnice

3. Musílková
Velikonoční dílny

Návštěva knihovny

4. Řezníková
Návštěva knihovny

Velikonoční tvoření

Výroba čarodějnice 

5. Marešová
Velikonoční dílny 6. Burkoňová
Velikonoční dílny

Návštěva knihovny

Čarodějnice (PČ)

7. Zahrádková

BŘEZEN 2019

Výsledek obrázku pro oko gif

AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Školní parlament parlamentáři  Horák, Steiningerová
PIXAR výstava 1.C Puldová
Dopravní výchova 4. třídy třídní učitelky
Agáta pro předškoláky vyučující 1. st.
Plavání Aqua Sport Club 3. třídy třídní učitelky
Koncert Melody Quartett  9. třídy třídní učitelé
Procházka Prahou 9.C Šámalová
Bruslení  5. třídy třídní učitelky
Planeta Země 3000-Kolumbie 

(filmové představení)

2. stupeň třídní učitelé
Polytechnická hnízda 8. a 9. třídy Doležalová, Kubíková
Mezinárodní den Francie celá škola
Mezinárodní večeře pro rodiče
Sběr starého papíru celá škola
Den otevřených dveří + komentovaná prohlídka s paní ředitelkou
EDU Bus 4. – 9. třídy třídní učitelé
První pomoc  5. třídy třídní učitelé
Srovnávací práce Z ČJ, M, AJ
Rumcajs – Divadlo U Hasičů 1. třídy třídní učitelky
Tam Tam Orchestra koncert 7. třídy třídní učitelé
Klub mladého diváka – Čas růží (muzikál) Kubíková, Pivoňková
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Tvorba slov (ČJ) 7.B Zýbalová
Francie  2.B, 2.C, 3.C, 4.A, 4.D, 5.C, 7.B, 9.B Klusová, Miznerová, Svěráková, Jeníková, Heinrichová, Ježdíková, Lukešová, Kubíková
Podnebné pásy (Př) 5.C Jeníková
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Od dívky k ženě/Od chlapce k muži 6. třídy třídní učitelé
Kdo jsem, hodnoty a za čím si stojím  8. třídy třídní učitelé
Normy a pravidla, identita třídy 1. třídy třídní učitelky
Selektivní prevence 5.B Steiningerová
Rodina, sex, mezilidské vztahy 8.C Dvořák
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Kvíz “Den Francie” II. stupeň Forgač
Matematický turnaj 4.B Mészárošová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Výroba tučňáků k zápisu

Návštěva knihovny

Plackohraní

Den zdraví – odřeniny (celoroční projekt)

 

1. Blažejová
Výroba tučňáků k zápisu

Návštěva knihovny

Masterchef junior

Plackohraní

 

2. Kufnerová
Výroba tučňáků k zápisu

Malování tučňáků na kámen a a velký formát

Návštěva knihovny

Plackohraní

Ptáčci v hnízdě (VV)

3. Musílková
Výroba dárků k zápisu

Moje nejmilejší hračka (VV)

Plackohraní

Návštěva knihovny

4. Řezníková
Návštěva knihovny

Plackohraní

5. Marešová
Superstar

Plackohraní

Návštěva knihovny

Květina a kosmonaut (PČ)

6. Burkoňová

ÚNOR 2019

Výsledek obrázku pro oko gif

AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Ž. parlament + spaní parlamentářů ve škole parlamentáři  Horák, Steiningerová
Celé Česko čte dětem  2. třídy  třídní učitelky
Exkurze ČNB 9.A, 9.B Trojan, Pivoňková
Agáta pro předškoláky vyučující 1. st.
Hasičská zbrojnice (exkurze) 6.A Musil
Ovocné dny  I. i II. stupeň
Workshopy: Tvorba prezentací. Jak prezentovat.  zájemci z I. i II. stupně Smažíková
Bruslení  5. třídy třídní učitelky
Tělocirk  1.B Faloutová
Plavání  3. třídy třídní učitelky
Divadelní představení v KC12 2. třídy třídní učitelky
Polytechnická hnízda  9.A, 9.B, 9.C Kubíková
Koncert The Fortyfingers  6. třídy třídní učitelé
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Kalendář 2.B Klusová
Kmeny 7.B, 7.C, 5.A, 5.B, 6.B, 6.A, 7.A Lukešová, Škvor, Novotná, Steiningerová, Zýbalová, Musil, Hlaváčková
Ostrov Snílkov (velká písmena – ČJ) 6.B Zýbalová
Ekologie (VV) II. stupeň Toman
Kyberšikana 4.A Heinrichová
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Šikana a kyberšikana 4.A Heinrichová
Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN II. stupeň třídní učitelé
Odpovědnost 7.C, 7.D Škvor, Horák
Selektivní prevence 5.B Steiningerová
Komunikace a vztahy ve třídě 2. třídy třídní učitelky
Nebezpečí na síti 5. A, 5.C Novotná, Ježdíková
Efektivní spolupráce 5.A, 5.C Novotná, Ježdíková
Základy efektivní komunikace 6.A, 6.B, 6.C Musil, Zýbalová, Doležalová
Poldovy omalovánky 1. třídy třídní učitelky
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Pangea vybraní žáci Míková
Biologická olympiáda – školní kolo  vybraní žáci Kubíková, Lukešová, Jeníková, Blahnová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Návštěva knihovny

kouzelník Roberto

Dárky k zápisu do 1. tříd

1. Blažejová
Kouzelník Roberto 

Dárky k zápisu do 1. tříd

2. Kufnerová
Návštěva knihovny

Dárky k zápisu do 1. tříd

Kouzelník Roberto

3. Musílková
Obličej: pozitiv – negativ

Kouzelník Roberto

4. Řezníková
Kouzelník Roberto 5. Marešová
Návštěva knihovny

Kouzelník Roberto

6. Burkoňová
Kouzelník Roberto

Matematický tuleň

7. Zahrádková

LEDEN 2019

Výsledek obrázku pro oko gif

AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Žákovský parlament parlamentáři  Horák, Steiningerová
Exkurze do Českého rozhlasu akademický klub Dvořák
Polytechnická výuka SOU Zelený pruh 9. třídy Kubíková
Exkurze do Národního divadla 8.B, 8.C Forgač, Pivoňková
Agáta pro předškoláky  
Kmeny 6.A, 7.C, 6.B, 7.A, 5.A, 5.B, 7.B třídní učitelé
KC 12 – Pohádkové nepohádky Josefa Čapka 2. třídy třídní učitelky
Celé Česko čte dětem s L. Sellingerovou 1. a 3. třídy  třídní učitelky
Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy + TS   
Pedagogická pololetní rada  
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Become a teacher  2. stupeň Novák
Ekologie I. i II. stupeň Toman
Ptáci 7.B, 7.D Lukešová
Můj sourozenec (AJ) 3.A Miznerová
Unesco v ČR (VKO) 8.C Pivoňková
Protikuřácká kampaň (VZ) 9.A, 9.B Pivoňková
Básnická sbírka  6.B Zýbalová
Náboženství a filosofie  9.B, 9.C Jeníková
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Vztahy, partnerství a sexualita  8.A, 8.B Vohnický, Forgač
Kdo jsem, hodnoty a za čím si stojím  8.C Dvořák
Odpovědnost za sebe a dění ve skupině 7.A, 7.B, 7.C, 7.D Hlaváčková, Lukešová, Škvor, Horák
Selektivní prevence  5.B Steiningerová
Efektivní spolupráce 5.C Ježdíková
Netolismus 4.A, 4.B, 4.C, 4.D Heinrichová, Mészárosová, Benešová, Rezková
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Dějepisná olympiáda (městské kolo) vybraní žáci Vohnický
Šachový turnaj  vybraní žáci Forgač
Olympiáda v ČJ (městské kolo) vybraní žáci Doležalová
Geologická olympiáda vybraní žáci Jeníková
Matematická olympiáda  vybraní žáci 5. ročníku Steiningerová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Piškvorkový turnaj

Návštěva knihovny

Celoroční projekt Den zdraví (omrzliny)

1. Blažejová
Výtvarná soutěž Můj domácí mazlíček

Návštěva knihovny

Dramatická výchova – tvoření divadla (papírové kulisy a postavy)

Skřítková škola Elvíry Moudré

2. Kufnerová
Tři králové – omalovánka a povídání

Kresba kočky s puntíkatým pozadím

Papírová čepice s bambulí

3.  Musílková
Piškvorkový turnaj

Chobotnice z vlny, drak z papíru

Koláž – dva obrázky v jednom 

Vědomostní kvíz

Návštěva knihovny

4.  Řezníková
Návštěva knihovny

projekt Zpěvníček ŠD

Tříkrálové povídání a tvoření – tradice

Zimní tvoření – sněhulák, kulíšek, rukavice

Kroužek plavání

Bruslení u OC Arkády

5.  Marešová
Projekt Ukaž, co umíš (otázky a odpovědi z encyklopedie)

Návštěva knihovny

6.  Burkoňová
Výtvarný projekt Můj dům

Návštěva knihovny

7.  Zahrádková

PROSINEC 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Žákovský parlament parlamentáři  Horák, Steiningerová
Křesťanství – přednáška 7.A, 7.B, 7.C Smažíková, Vohnický
Divadlo U Hasičů (představení Vánoční stromeček) 1. třídy třídní učitelky
NEPZ (přednáška o divoké přírodě a její ochraně) 3. – 9. ročníky třídní učitelé
Divadlo U Hasičů (představení Když je v pekle neděle) 1. třídy třídní učitelky
Černé divadlo  3.A, 3.C, 4.B, 5.C Nedvídková, Svěráková, Mészárosová, Ježdíková
Komunikace s rodiči (školení ped. sboru)
Svíčkárna (výlet)  4. třídy třídní učitelky
Kmeny  7.B, 7.C Lukešová, Škvor
Agáta  předškoláci vyučující I. stupně
Mikuláš ve škole  I. stupeň
Polytechnická výuka SOU Zelený pruh 9.A, 9.B, 9.C Kubíková
Divadlo V Korunní (Půjdem spolu do Betléma) 2.B Klusová
Výlet do ZOO  6.A, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B Jeníková, Lukešová, Musil, Škvor, Forgač
Lyžařský kurz 7. třídy Horák, Borovičková, Ferbasová, Musil, Veselý
Vánoční příběh v Divadle Na Fidlovačce vybraní žáci školy (150 účinkujících)
Vánoční procházka Prahou 6.C Doležalová
Filmové představení  6. – 9. třídy třídní učitelé
Vánoční besídky I. stupeň třídní učitelé
Vánoční trhy I. i II. stupeň
Čechova stodola 1. třídy třídní učitelky
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Protikuřácká kampaň (VZ) 9.A, 9.B Pivoňková
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Selektivní prevence 5.B Steiningerová
Otevřete oči (drogy) 8.A, 8.B Vohnický, Forgač
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Geologická olympiáda vybraní žáci 8. tříd Jeníková
Vánoční nota – meziškolní pěvecká soutěž vybraní žáci I. a II. stupně Šámalová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Adventní tvoření (anděl, stromek z vlny) 1. Blažejová
Staročeské Vánoce (beseda v knihovně) 1. Blažejová
Den zdraví (omrzliny) 1. Blažejová
Vánoční tvoření  2. Kufnerová
Adventní kalendář (Ježíšek) 2. Kufnerová
Zdobení perníčků 2. Kufnerová
Andělská nadílka na náměstí Brumlovka 2. Kufnerová
Staročeské Vánoce (beseda v knihovně) 2.  Kufnerová
Vánoční trhy (prodej dárků) 2.  Kufnerová
Staročeské Vánoce (beseda v knihovně) 3. Musílková
Výtvarný kroužek  3. Musílková
Vánoční trhy (andělé z lékařských špachtlí) 3. Musílková
Vánoční dílnička (3D sněhulák a anděl, vločky …) 4. Řezníková
Staročeské Vánoce (beseda v knihovně) 4. Řezníková
Zdobení stromečku 4. Řezníková
Plavecký výcvik (SK Slavia); kroužek “English corner”; projekt Družinkový zpěvníček; vánoční beseda v knihovně; sportování na chodbě, hřišti; projekt Jedlík ŠD; předvánoční tvoření; Vánoce v ŠD (koledy, dárečky) 5. Marešová
Vánoční dílničky 6. Burkoňová
Andělská nadílka 7. Zahrádková
Vánoční dílny (příprava na vánoční trhy) 7. Zahrádková

LISTOPAD 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Mezinárodní den Fidži + večeře pro rodiče celá škola
Potravinářské učiliště Písnice – exkurze 9.C Šámalová
Ekologický program E-LIŠKA  3. a 4. třídy  třídní učitelé
Žákovský parlament parlamentáři Horák, Steiningerová
Elektrárna Mělník  9.A, 9.B, 9.C Dvořák, Forgač, Míková
Srovnávací práce z M, ČJ, AJ celá škola
Dopravní výchova 4. a 5. třídy  třídní učitelé
Koncert The Beatles Revival  8.A, 8.B, 8.C  Jeníková, Šámalová, Vohnický
Beseda k 17. listopadu  3.A, 3.B, 3.C Nedvídková, Kubasová, Svěráková
Focení vánočních sad I. stupeň + zájemci II. stupeň
Agáta  předškoláci vyučující I. stupně
Edubus 8.A, 8.B, 8.C + členové Akademického klubu Dvořák, Sedlářová
Výběrové testování ČSI – přírodovědná gramotnost  8.A, 8.B, 8.C Sedlářová, Horák, Jeníková
Černé divadlo  3.B, 4.C, 5.A Benešová, Kubasová, Novotná
Informační schůzka rodičů žáků 9. ročníků (Setkání s pracovníkem Úřadu práce)  
Třídní schůzky  
Vánoce s Poutníky  4.A, 4.D Heinrichová, Rezková
Schola Pragensis  8. a 9. třídy  třídní učitelé
Výprava za Kelty (Muzeum hl. m. Prahy) 6.B Zýbalová
Křesťanství – přednáška 7.A, 7.B, 7.C Smažíková, Vohnický
Divadlo U Hasičů – Vánoční stromeček  1. třídy Faloutová, Puldová, Trubačová
Jak se efektivně učit 9.B Kubíková
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Kmeny – Vietnam 5.A,B, 6.A,B, 7.A,B,C třídní učitelé
Obličejové části ve rčeních a příslovích (ČJ) 6.A Smažíková
Mezinárodní organizace   9.B, 9.C Jeníková
Listy – herbář (VL) 4.B Mezsárošová
Divadelní představení (VV) I. a II. stupeň Toman
Pomnožná jména v názvech českých měst (ČJ) 9.A, 9.B Doležalová
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
   
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Olympiáda z ČJ vybraní žáci 8. a 9. tříd Doležalová
Meziškolní florbalový turnaj vybraní chlapci 8. a 9. tříd Veselý
Dějepisná olympiáda  vybraní žáci 8. a 9. tříd Novák, Vohnický
MASO vybraní žáci 7. a 9. tříd Hlaváčková
Meziškolní soutěž pingpong  vybraní žáci 6. a 7. tříd Kufnerová
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Opičí dráha 1. Blažejová
Vánoční tvoření 1. Blažejová
Knihovna 1. Blažejová
Den zdraví 1. Blažejová
Knihovna 2. Kufnerová
Knihovna 3. Musílková
Knihovna 4. Řezníková
Opičí dráha 4. Řezníková
Zdobení stromečku 4. Řezníková
Plavecký výcvik (SK Slavia); kroužek “English corner”; projekt Družinkový zpěvníček; návštěva knihovny; sportování na chodbě, hřišti; projekt Jedlík ŠD; podzimní tvoření (papírový drak, sněhová vločka+rampouchy); společný board (Co si přeji najít pod stromečkem) 5.  Marešová
Vánoční dílničky 6. Burkoňová
Knihovna 7. Zahrádková
Vánoční dílny (příprava na vánoční trhy) 7. Zahrádková

ŘÍJEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif
AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Divadlo u Hasičů 1. třídy Trubačová, Faloutová, Puldová
Kino Galaxie 1.A, 1.B, 2.A,B,C Trubačová, Faloutová, Čmelíková, Klusová, Miznerová
Divadlo Hyberniea 8.C Dvořák
Sběr starého papíru celá škola Forgač, Steiningerová
Polytechnická hnízda na Akademii řemesel dívky 8. a 9. ročníku Doležalová, Ferbasová
Profi vyšetření zájemci 9. ročníku Borovičková
Školní parlament parlamentáři Horák, Steiningerová
Odšťavňování parlamentáři Horák
Beseda na Úřadě práce 9. ročník Míková, Pivoňková, Šámalová
Náslechy studentů Karlovy univerzity 2.C, 4.A, 8.A, 8.B, 9.C, 6.A Miznerová, Heinrichová, Trojan, Novák, Vohnický
Výlet Konopiště 5.A,B,C Novotná, Steiningerová, Ježdíková
Vznik Československa – pietní akt 8.B, 9.A Novák, Pivoňková
Školička Agáta pro předškoláky předškoláci učitelky 1.st.
Černé divadlo 4.A, 4.D Heinrichová, Řezníková
Divadlo V Dlouhé – Kocourek Modroočko 2.A,B,C Čmelíková, Klusová, Miznerová
Výstava romské kultury 9.A Novák
Výročí samostatného Československa 4.A,B,C,D Heinrichová, Meszárosová, Benešová, Rezková
Beseda s Michaelou Vteškovou z ČRo 4.A,B,C,D Heinrichová, Meszárosová, Benešová, Rezková
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Kmeny – Ukrajina 5.A,B, 6.A,B, 7.A,B,C TU
Poznáváme významy cizích slov (Čj) 9.A,B Doležalová 
100. výročí vzniku Československa (PR, VL) 1.C, 2.B, 2.C, 4.B, 5.A, 5.C Puldová, Klusová, Miznerová, Meszárosová, Novotná, Ježdíková
Planety sluneční soustavy (Zeměpis) 6.B Forgač
Vaříme zdravě (Výchova ke zdraví) 9.C Pivoňková
PREVENCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Nekuřátka 4.A,B,C,D Heinrichová, Meszárosová, Benešová, Rezková
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Pražský pramen vybraní žáci 6. – 9. tříd Kubíková, Lukešová, Jeníková, Blahnová
Výtvarná a literární soutěž MČ Praha 4 vybraní žáci 2.B, 8.A Klusová, Pelcová
POPRASK – meziškolní kolo v pingpongu vybraní žáci 8. – 9. tříd Musil
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Den zdraví 1. Blažejová
Dýňování 1. Blažejová
Knihovna 1. Blažejová
Hallowen (dýně a netopýři na okna) 2. Kufnerová
Den stromů  2. Kufnerová
Výtvarný kroužek (ježci z podzimních přírodnin; srdce z kaštanů) 3. Musílková
Mezinárodní den Fidži 3. Musílková
Vytváření třídních pravidel 4. Řezníková
Hallowenská výzdoba oken 4. Řezníková
Vydlabávání dýní 4. Řezníková
Stonožka (výzdoba třídy) 4. Řezníková
Plavecký výcvik (SK Slavia); kroužek “English corner”; projekt Družinkový zpěvníček; origami lodě a parníky; sportování na hřišti, chodbě; projekt Jedlík ŠD; dýně (kreslení, stříhání, vydlabávání); návštěva knihovny 5. Marešová
Dýňobraní 6 Burkoňová
Dlabání dýní 7. Zahrádková

 

ZÁŘÍ 2018

Výsledek obrázku pro oko gif
AKCE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů 1. třídy Trubačová, Faloutová, Puldová
Žákovský parlament – setkání s paní ředitelkou – vize školy parlamentáři Smažíková
Adaptační kurz  6.A Musil, Borovičková
Focení prvňáků 1.A,B,C Trubačová, Faloutová, Puldová
Schůzky třídních důvěrníků zástupci rodičů Smažíková, Pelcová, Horák
Třídní schůzky rodiče všichni pedagogové školy
Akademický klub – Hry a hlavolamy  žáci – členové AK Hlaváčková, Míková
Ornitologická exkurze přírodovědného kroužku členové přírodovědného kroužku Kubíková
Sférické kino vybrané třídy 1.st. TU
Štefánikova hvězdárna – Lety ke hvězdám 6.A,B,C Musil, Vohnický, Forgač
Školička Agáta pro předškoláky předškoláci učitelky 1.st.
Výstava ke 100. výročí založení republiky 9.C Doležalová
PROJEKTY
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Kmeny – Slovensko 5.A,B, 6.A,B, 7.A,B,C TU
100 let ČR (Vlastivěda) celá škola Toman
Prázdninové cesty (Vv) 5.A Novotná
Sluneční soustava (Zeměpis) 6.A,B,C Forgač
Měsíce v roce (PR) 2.B Klusová
Svatý Václav (Vlastivěda, Čj, Vv) 4.A Heinrichová
Svatý Václav (Prvouka, ČJ, Vv) 1.C Puldová
SOUTĚŽE
NÁZEV   TŘÍDY PEDAGOGOVÉ
Máme rádi zvířata – výstava v Toulcově dvoře 2.B Klusová
Podzimní turnaj ve stolním tenise  vybraní žáci 2.st. Musil
Malý fotbal vybraní žáci 2.st. Veselý
ŠKOLNÍ DRUŽINA
NÁZEV   ODDĚLENÍ PEDAGOGOVÉ
Den zdraví (celoroční projekt)  1. Blažejová
Knihovna 1. Blažejová
Vědomostní hra  2. Kufnerová
Opičí dráha na čas 2. Kufnerová
Výroba lahví s ovocem 3. Musílková
Koláž z novinového papíru (kočka) 4. Řezníková
Plavecký výcvik (SK Slavia); podzimní tvoření (ovoce, ježek, housenka z listů); projekt Jedlík ŠD 5. Marešová
Družinová Superstar 6. Burkoňová
Soutěž talentů 7. Zahrádková
Nově objevené planety 7. Zahrádková

 

měsíc ČERVEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Exkurze ČNB – Lidé a peníze (9.B – pí uč. Kyselková)

Filmové představení (6.A, 7.B, 8.A – p. uč. Forgač, pí uč. Hlaváčková, Míková)

Pražské Benátky (3.A. 3.D – pí uč. Heinrichová, Rezková)

Projekt “Kmeny” (6. třídy)

Happening – Lepší místo (školní parlament – pí uč. Steiningerová)

Vyhodnocení soutěže Ohradní modely (soutěžící + parlamentáři z II. stupně – p. uč. Dvořák, p. zást. Horák)

Srovnávací práce z ČJ, AJ, M

Focení tříd

Představení MŠ Zahrádka pro 1. a 2. ročníky (třídní učitelky)

Kids and us (1.A, 1.B, 3.B – pí uč. Meszárosová)

Ozdravný pobyt – penzion Metuje (I. stupeň)

Žákovský parlament

Výlet Berounsko (8.A – p. zást. Horák, pí Míková)

Prevence – šikana a kyberšikana (7.B – p. uč. Forgač)

Zážitkový workshop “Doma a jinde” (8.B)

Všeobecné srovnávací testy pro II. stupeň

Výlet Hřensko (2.B, 2.C – pí uč. Faloutová, Svěráková)

Sběr starého papíru

Leonardium (1.A, 1.C – pí uč. Čmelíková, Miznerová)

Tepfaktor (5.B – pí uč. Poc)

Aquapark Čestlice (9.B – pí uč. Jeníková, Kyselková)

Botanická zahrada (7.B – p. uč. Forgač)

Filmové představení “Malý princ” (4. třídy – třídní učitelky)

Projekt “Kmeny” (5. třídy – třídní učitelky)

Trilopark (1.B – pí uč. Klusová)

Výlet na Pražský hrad (7.A – p. uč. Vohnický)

Meandry Botiče (6.A, 6.B, 6.C – pí uč. Hlaváčková, Lukešová, p. uč. Škvor)

Emoční výchova – oslava šikovnosti (1.třídy – pí psych. Borovičková, pí uč. Klusová, Čmelíková, Miznerová)

Dům ochránců přírody (3.A, 4.B – pí uč. Meszárosová, Steiningerová)

SAPA exkurze (8.B – p. uč. Novák)

Sportovní den na školním hřišti

Komentovaná prohlídka ZOO Praha s průvodcem (1.B – pí uč. Klusová)

Slavnostní zakončení školního roku – rozloučení s 9. třídami

projekty

Návykové látky (6. třídy – pí uč. Jeníková, Blahnová)

100 let ČR (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Jídlo (6. třídy – pí uč. Kyselková

soutěže

Zlatý list – přírodovědná soutěž (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Kubíková)

Meziškolní soutěž streetball (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Musil)

Přehazovaná (dívky 6. – 7. třída – p. uč. Musil)

Florbalový turnaj Děkanka (vybraní žáci 6. a 7. tříd – pí uč. Ferbasová, p. zást. Horák)

měsíc KVĚTEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Hudební vystoupení 2.C pro 1. třídy (pí uč. Poc)

Schůzky školního parlamentu

Workshop školního parlamentu

Life – testování finanční gramotnosti (5. a 6. třídy – třídní učitelky)

Celé Česko čte dětem – Zdeněk Hanka (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Záhony pro školy – workshop (1.A, 1.C, 5.C – třídní učitelky)

Běh pro školu 

Rocková krabička (1.B – pí uč. Klusová)

Kmeny (5. a 6. třídy – třídní učitelé)

I bez alkoholu jde být in (5.B, 5.C – pí uč. Poc, Nedvídková)

Reprezentativní prostory Pražského hradu (8.C, 9.B – pí uč. Šámalová, p. uč. Novák)

Studio Rolnička (1.-3. třídy)

Jump aréna (6.D – p. zást. Horák)

KMD – Evžen Oněgin – Divadlo ABC (pí uč. Kubíková, Kyselková)

Finance, finance, jaká bude bilance? (9. třídy – třídní učitelé)

Ozdravný pobyt (2.C, 4.C, 5.A)

Setkání žákovských parlamentů Prahy 4 (p. zást. Horák, pí uč. Steiningerová)

Malý Den D (Lepší místo) – žákovský parlament (pí uč. Steiningerová)

Exkurze Ikea – akademický klub (p. zást. Horák)

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy

Třídní schůzky a konzultace

Ozdravný pobyt 2. stupeň

Ozdravný pobyt s plaveckým výcvikem pro 3. ročníky

ZOO park Velká Chuchle (7.B – p. uč. Forgač)

Hřiště Bohdalec (7.B – p. uč. Forgač)

Jump Park Jarov + Náprstkovo muzeum + Vyšehrad, Slavín, Nové Město, Letná + Lesopark Cibulka + Technické muzeum + Výstava Leonardium + Botanická zahrada Na Slupi, Geopark + pražské památky – Staroměstské náměstí  (žáci, kteří neodjeli na ozdravný pobyt – pí uč. Doležalová, Pivoňková, Šámalová, p. uč. Toman)

Pasování na čtenáře (1. třídy – třídní učitelky)

Šikana a kyberšikana – prevence (7.A – p. uč. Vohnický)

Ukázková hodina – basketbal USK dívky 

Pražské Benátky (2.C, 3.A, 3.D – pí uč. Svěráková, Heinrichová, Rezková)

I bez alkoholu jde být IN (5.A – pí uč. Kubasová)

Agáta pro předškoláky

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

Botanicus – výlet (1. třídy – třídní učitelky)

Vyhodnocení projektu Lidé jedné země + výstava (9.B – pí uč. Pivoňková)

Exkurze ČNB – Lidé a peníze (9.B – pí uč. Kyselková)

projekty

Skřítkova zahrada (2.C – pí uč. Heinrichová)

Smysly (8.A, 8.C – pí uč. Jeníková)

Lidé jedné země (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková)

Kraje ČR (4.A – pí uč. Novotná)

Vážení aktovek (6.A – p. uč. Dvořák)

soutěže

MŠ má talent – pěvecká soutěž uspořádaná žáky 9.C (pí uč. Doležalová, Borovičková)

Finále matematické soutěže PANGEA (vybraní žáci – pí uč. Kubasová)

Matematická soutěž MASO (vybraní žáci – pí uč. Hlaváčková)

Přehazovaná dívky (6. – 7. třídy – p. uč. Musil)

měsíc DUBEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

 akce

Finance, finance, jaká bude bilance – prevence (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Záhony pro školy – workshop (1.A, 1.C, 5.C – třídní učitelky)

Zápis do 1. tříd

Bruslení 5. ročníků

Divadlo U Hasičů – Kocour Modroočko (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Náslechy studentů PedFUK

Mám právo na bezpečný život – prevence (4.A, 4.B, 4.C – pí uč. Novotná, Steiningerová, Ježdíková)

Žákovský parlament

Workshop na soutěž T-Profi 

Divadlo U Hasičů – Čert a Káča (3.A – pí uč. Heinrichová)

Šikana a kyberšikana – prevence (7.C – p. uč. Dvořák)

Sběr papíru

Projekt “Kmeny” (5. a 6. třídy – třídní učitelé)

Leonardium – Malostranská beseda (2.C – pí uč. Svěráková)

Partnerské vztahy a sexualita – prevence (8.C)

Kamarádství a spolupráce – prevence (3.B – pí uč. Meszárošová)

Portugalský mezinárodní den

Portugalská večeře pro rodiče

Akademický klub – výlet Tábor (p. uč. Novák, Vohnický)

Agáta pro předškoláky

Otevřený oceán – přednáška, beseda (vybrané třídy I. i II. stupně)

elektrárna Mělník, papírny Štětí – exkurze (9.A, 9.B, 9.C – třídní učitelé)

Lidé jedné Země – projektová dílna (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková)

Pedagogická rada 

Pražské Benátky (4.A, 5.A – pí uč. Kubíková, Novotná)

projekty

Portugalsko (1.B, 3.A, 6.B – pí uč. Klusová, Heinrichová, Lukešová)

Mořeplavci (7.A – p. uč. Vohnický)

100 let ČR (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Menu (3.C – pí uč. Miznerová)

Parlament na zkoušku (1.B – pí uč. Klusová)

Muchláž – výtvarná výchova (3.B, 4.B – pí uč. Meszárošová, Steiningerová)

Dobrá strava – prevence kardiovaskulárních chorob (9.B, 9.C – pí uč. Pivoňková)

Jan Neruda – velikán naší literatury (8.A, 8.B – pí uč. Doležalová)

soutěže

Obvodní kolo biologické olympiády kategorie D a C (7. a 8. třídy – pí uč. Lukešová, Kubíková)

měsíc BŘEZEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

 akce

Poldovy omalovánky – prevence (1. třídy – třídní učitelky)

Bruslení (5. třídy – třídní učitelky)

KC12 – divadelní představení Ošklivé káčátko (1. třídy – třídní učitelky)

Migrace a lidská práva – prevence (7. třídy – třídní učitelé)

Vitamínový den 

Studio Rolnička (1. – 3. třídy – třídní učitelky)

Koncert – Jana Koubková Quartet (8. třídy – pí uč. Kubíková, Šámalová, Míková)

Filmové představení – Planeta Země 3000 (6. – 9. třídy – třídní učitelé)

Divadlo U Hasičů – Krysáci (2. třídy – třídní učitelky)

Nekuřátka – prevence (4. třídy – třídní učitelky)

Projekt “Kmeny” (5. – 6. třídy – třídní učitelé)

Žákovský parlament

Celé Česko čte dětem (6. třídy – třídní učitelé)

Febiofest – Medvěd Brigsby (7.B – p. uč. Forgač)

Kamarádství a spolupráce – prevence (3. třídy – třídní učitelky)

Febiofest – Planeta Česko (3.C, 4.A, 4.C, 5.A, 5.B – třídní učitelky)

Čechova stodola (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

KC12 – Velikonoční pohádka (1. třídy – třídní učitelky)

Koncert Tam Tam Orchestra (7. třídy – třídní učitelé)

Praha Karla IV. (7.B – p. uč. Novák)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Agáta pro předškoláky

projekty

Planeta Země 3000 (II. stupeň – p. uč. Forgač)

100 let ČR (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Obohacování slovní zásoby (8. třídy – pí uč. Doležalová)

Punk in Englisch (5. třídy – p. uč. Novák)

Vnější geologické děje (9.B, 9.C – pí uč. Lukešová)

Antické divadlo (7.C – pí uč. Pivoňková)

Domácí mazlíčci (2.C – pí uč. Svěráková)

Vítání jara (3.A – pí uč. Heinrichová)

Vědci a obyvatelé XIX. století (8.A – pí uč. Pivoňková)

Řecké báje (6.B – p. uč. Vohnický)

7 divů světa (6.A – p. uč. Vohnický)

soutěže

Zpívá celá čtyřka (vybrané žákyně II. stupně – pí uč. Šámalová)

Velikonoční skok (6.D pro žáky II. stupně)

měsíc ÚNOR 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Biatlon – sportovní ukázky 

Žákovský parlament 

Projekt Kmeny (5.-6. ročníky – třídní učitelé)

Projekt Jsme lidé jedné Země (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková)

Bezpečnost na cestách – prevence (2. třídy – třídní učitelky)

Pražské Benátky (2.B – pí uč. Faloutová)

Výstava p. uč. Tomana (8.B – pí uč. Kubíková)

Koncert The Fortyfingers (6. třídy – třídní učitelé)

Princ Bajaja – divadelní představení (3. třídy – třídní učitelky)

Trilopark (1.A, 1.C – pí uč. Čmelíková, Miznerová)

Kocour Modroočko – divadelní představení (2.C – pí uč. Svěráková)

Bruslení 5. tříd

Bruslení ŠD

Klub mladých diváků – Ples upírů

Agáta pro předškoláky

Den otevřených dveří

Veselé zoubky (1. třídy – třídní učitelky)

projekty

Zvířata – animals (6.A,B,C – pí uč. Kyselková)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9.A,B,C – pí uč. Lukešová)

Praha historická (6.B – pí uč. Doležalová)

Mýtus v komiksu (6.C – pí řed. Smažíková)

Animals (6.A1 – p. uč. Trojan)

My favourite sport (9A2 – p. uč. Trojan)

My future (7.A1 – p. uč. Trojan)

Budeme parlamentáři (1.B – pí uč. Klusová)

100 let ČR (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Praha (2.C – pí uč. Svěráková)

Kniha, kterou právě čtu (3.B – pí uč. Meszárošová)

Olympijské hry (4.A – pí uč. Novotná)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (vybraní žáci 6.-9. tříd – pí uč. Kubíková, Lukešová)

měsíc LEDEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Základy první pomoci – prevence (5.A, 5.B, 5.C. – pí uč. Kubasová, Poc, Nedvídková)

Kamarádství, spolupráce ve třídě (3.C, 3.D – pí uč. Benešová, Rezková)

Plavání 3. ročníků

Dopravní výchova 4. a 5. ročníků

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Prezidentské volby pro II. stupeň (projekt 9.A)

Berta – beseda pro rodiče (Přijímají řízení na SŠ. Jak mluvit s dětmi o sexu.)

Třídní schůzky + schůzka třídních důvěrníků

Výstava – holocaust (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková, p. uč. Toman)

Exkurze v autosalonu Volvo v Čestlicích (6.A, 8.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Pedagogická rada

Návštěva dr. Klégrové z PPP Francouzská

Švédský den + večeře pro rodiče

Přednáška Goteborg (II. stupeň – třídní učitelé)

Koncert Abba revival (vybrané třídy I. a II. stupně)

Masopust a kouzelník v ŠD

Trilopark (2.B – pí uč. Faloutová)

Tráva – prevence (6. třídy – třídní učitelé)

Alkohol – prevence (6.D – p. zást. Horák)

Agáta pro předškoláky

Rizika a příležitosti internetu – výzkum Masarykova univerzita (7.A, 7.B – pí uč. Šimáčková)

Předávání výpisu vysvědčení

Klub mladého diváka (pí uč. Kubíková, Šámalová)

Předávání certifikátu za polytechniku (chlapci 8. a 9. ročníku)

projekty

My family (3.C – pí uč. Miznerová)

Švédsko – mezinárodní den – celá škola

Počasí (4.A – pí uč. Novotná)

Drogy (9. třídy – pí uč. Pivoňková)

Práce s hlínou – písmo starověku (6.D – pí uč. Pivoňková, p. uč. Toman)

Podnebné pásy (5.C – pí uč. Nedvídková)

Lidé a čas (1.B – pí uč. Klusová)

Prezidentské volby (9.A – p. uč. Novák)

Deník Anny Frankové (9.B – p. uč. Novák)

soutěže

Sběr starého papíru – celá škola

Šachový turnaj (p. uč. Forgač)

měsíc PROSINEC 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Plavání 3. tříd

Agáta pro předškoláky

Autorské čtení – Studio Dva (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Finanční gramotnost – workshop (9.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Vánoční trhy 

Ptačí koledníci – recitační pásmo na vánočních trzích (1.B – pí uč. Klusová)

Exkurze na úřadu práce – program o volbě povolání (9. třídy – třídní učitelé)

Karlštejn – výlet (5. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Divadlo U Hasičů – Dva sněhuláci (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve třídách 1. stupně

KC12 – O zapomnětlivém andělíčkovi (1. třídy – třídní učitelky)

Loučeň – výlet ((3. a 4. třídy  – třídní učitelky)

Poznej svého psa – canisterapie v ŠD

Výprava za Kelty – Muzeum hl. města Prahy (6.B – p. uč. Vohnický)

Karlštejn (6.A, 8.A, 8.C – pí uč. Hlaváčková, Míková, p. uč. Škvor)

Jsi nula! – interaktivní divadelní představení o kyberšikaně (6. třídy – třídní učitelé)

Hodina kódu 8/12 v Microsoftu (3.B, 3.C – pí uč. Meszárošová, Benešová)

Rolnička – vánoční zpívání (1. – 3. třídy – třídní učitelky)

Klub mladých diváků – Želary (pí uč. Kubíková, p. uč. Škvor)

Náslech studentů Pedf UK

Vánoční koncert (Chrám Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí)

Prezentace SŠ (9. třídy – p. uč. Forgač)

Divadelní představení – Půjdem spolu do Betléma (2.C – pí uč. Svěráková

SoliDeo – koncert (3. – 5. třídy – třídní učitelky)

Nekuřátka – prevence (4.B – pí uč. Steiningerová)

Lyžařský kurz – Kolínská Bouda – Pec pod Sněžkou (2. stupeň)

Šestajovice – Svíčkárna (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Vánoční Praha (6.A, 9.A  – pí uč. Hlaváčková, Pivoňková)

Přání k mání – filmové představení (2. – 5. třídy – třídní učitelky)

Vánoční besídky tříd

soutěže

Vánoční nota – meziškolní pěvecká soutěž (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Šámalová)

Senát – soutěž o nejinspirativnější projekt (parlamentáři – pí řed. Smažíková, pí uč. Steiningerová)

Místo, kde žiji (1.B – pí uč. Klusová)

projekty

Napoleonská doba (8.A – pí uč. Pivoňková)

Holocaust (9.A  – pí uč. Pivoňková)

Vítání zimy (3.A – pí uč. Heinrichová)

Vánoce rodičů (1.B – pí uč. Klusová)

měsíc LISTOPAD 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

PrevenceOtevřete oči (8. třídy – třídní učitelé)

Focení vánočních sad (1. stupeň)

Plavání 3. tříd

Školní parlament

Exkurze do Ústavu experimentální botaniky (přírodovědný kroužek – pí uč. Kubíková)

Den na zázračné planetě – Cinestar Anděl (2.C, 4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Náslech studentů Pedagogické fakulty UK Praha

Kocour v botách – Divadlo U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Slavnostní otevření amfiteátru + vyhlášení výsledků dopravní soutěže

Pražský hrad – prohlídka reprezentačních prostor (5. odd. ŠD – pí vych. Marešová)

Hmyzí hotely (5.A – pí uč. Kubasová)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

KC 12 Včelí medvídci (1. třídy – třídní učitelky)

Tělocirk (2.B – pí uč. Faloutová)

Prezentace SŠ – výpočetní technika (9. třídy – třídní učitelé)

Koncert The Beatles Revival (9.A, 9.B, 9.C – pí uč. Doležalová, Kyselková, Šámalová)

Procházka po stopách Osvobozeného divadla (9.A – pí uč. Šámalová)

Modrý klíč – vyrábění s neziskovou organizací (1.C – pí uč. Miznerová)

Poznej svého psa – canisterapie v ŠD 

Berta – program pro rodiče – setkání s Linkou bezpečí

Berta – program pro rodiče – volba povolání 

Třídní schůzky

Schola Pragensis (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Prezentace SOU Písnice (9. třídy – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Autorské čtení – Studio Dva (2.B, 2.C – pí uč. Faloutová, Svěráková)

Vánoční trhy + vystoupení kroužku mažoretek a žáků 1.B 

Exkurze na úřad práce (9. třídy – třídní učitelé)

projekty

Protikuřácká kampaň (9.A – pí uč. Pivoňková)

Jsme lidé jedné země (9.B – pí uč. Pivoňková)

Nejdůležitější minerály (9.B, 9.C – pí uč. Lukešová)

Vesmír, ZOH 2018 (I. i II. stupeň. – p. uč. Toman)

Múzy umění (4.A – pí uč. Novotná)

17. listopadu – Proč je svátkem? (3.A – pí uč. Heinrichová)

Voda, životodárná kapalina (8. třídy – pí uč. Lukešová)

Family (7.třídy – pí uč. Kyselková)

My life (6.A, 6.B – pí uč. Kyselková)

Čerti v ústní lidové slovesnosti (6.C, 6.D – pí řed. Smažíková)

Poznáváme stromy (1.B – pí uč. Klusová)

Není cesty zpět – projekt Policie ČR (3.B, 4.B – pí uč. Meszárošová, Steiningerová)

Změň svět  – projekt studentů 1. ročníku VŠE (3. třídy – třídní učitelé)

soutěže

Dějepisná olympiáda (8. a 9. třídy – p. uč. Vohnický)

Kraje Čech – vlastivědná soutěž (5. třídy – pí uč. Nedvídková, Kubasová, Poc)

Olympiáda v ČJ (8. a 9. třídy – pí uč. Doležalová)

Nakresli svoji paní učitelku – VV soutěž MŠMT (1.B – pí uč. Klusová)

Meziškolní soutěž v basketbale – chlapci (8. a 9. třídy – pí zást. Horák)

Matematická soutěž MASO (2. stupeň – pí uč. Kubíková)

měsíc ŘÍJEN 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

INNER PEACE DAY (vybrané třídy I. a II. stupně – třídní učitelé)

Plavání – Aquasport Club (3. třídy – třídní učitelky)

Sběr starého papíru

Hvězdárna – Lety ke hvězdám (6.A, 6.D – pí uč. Hlaváčková, p. uč. Veselý)

Adaptační kurz (6. D – p. zástupce Horák, pí psych. Borovičková)

Talentify.me (9.A – pí uč. Hlaváčková)

Výuka chlapců ČSP na učilišti Ohradní (8. třídy)

Koněpruské jeskyně (2.A, 2.B – pí uč. Faloutová, Trubačová)

Strašidýlko Bačkůrka – divadelní představení (1. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Schůzka s rodiči integrovaných žáků (pí uč. Klusová, Rezková, p. uč. Škvor)

Mezinárodní den – Japonsko

Mezinárodní japonská večeře pro rodiče

Japonsko – beseda (3.A – pí uč. Heinrichová)

SCIO – testování 6. tříd z ČJ a M

Odšťavňování (Školní parlament – p. zást. Horák)

Muzikál Cinderella – AJ (6. a 7. třídy – třídní učitelé)

Čert to nemá nikdy lehké – divadelní představení (3. třídy, 2.C – třídní učitelky)

Studio Rolnička – hudební pořad ((1. – 3. třídy)

projekty

Japonsko – sloh (6.B – pí uč. Poc)

Speciální výživa (9.B, 9.C – pí uč. Pivoňková)

Japonsko  (3.A, 3.D – pí uč. Heinrichová, pí uč. Rezková)

Japonsko (6.B – pí uč. Lukešová)

Pranostiky (6.B – pí ředitelka Smažíková)

Planety Sluneční soustavy (6.C – p. uč. Vohnický)

Vesmír (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Japonsko (1.B – pí uč. Klusová)

Rozdělení orgánů státní moci v ČR (9.C – pí uč. Doležalová)

Hravé noty (6.A – pí uč. Šámalová)

Čteme a píšeme s Pipi (3.B – pí uč. Mészárosová)

Poměry mezi VH (8. třídy – pí uč. Doležalová)

Japonsko (4.A – pí uč. Novotná)

Vznik ČR, státní symboly (3.A, 3.D – pí uč. Heinrichová, Rezková)

soutěže

Přírodovědný klokan (8. – 9. třídy – pí uč. Eichlerová, Lukešová)

Automobil budoucnosti (1.B, 1.C – pí uč. Klusová, Miznerová; výtvarná soutěž)

Moje nejmilejší babička/Můj nejmilejší dědeček (1.B – pí uč. Klusová; výtvarná soutěž)

Republika 1918 – dějepis, TV (9.B, 9.C – p. uč. Vohnický)

Florbal – meziškolní soutěž 8. a 9. tříd (p. uč. Veselý)

měsíc ZÁŘÍ 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Focení prvňáčků

Výuka plavání (3. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Akademický klub – hry a hlavolamy (vybraní žáci I. a II. stupně – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Ukázková lekce taneční školy

Workshop deskových her

Třídní schůzky

Schůzka třídních důvěrníků

Schůzka integrovaných žáků a jejich rodičů s vyučujícími

Adaptační kurz (6.C – pí uč. Šimáčková, pí psycholožka Borovičková)

Výlet Loučeň (6.A, 8.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Agáta pro předškoláky

Hvězdárna – Lety ke hvězdám (6.B, 6.C – p. uč. Forgač, pí uč. Lukešová)

Dopravně branný den (I. i II. stupeň)

projekty

Prázdniny (4.B – pí uč. Novotná)

Seznamujeme se (1.B – pí uč. Klusová)

Lety ke hvězdám (6. třídy – pí uč. Lukešová, p. uč. Forgač)

Čsl. legie (9.A – pí uč. Pivoňková)

Vesmír (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

soutěže

Pražský pramen  (II. stupeň – pí uč. Eichlerová, Kubíková, Lukešová)

……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 měsíc ČERVEN 2017

akce

Dopravní výchova (5. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Fotografování tříd

Třídní schůzky

Arkády – Junior park (1.B – pí uč. Marešová)

Vyšehrad – vycházka (4.B – pí uč. Havelková)

Zážitková akce ŽP (vybraní parlamentáři – pí uč. Steiningerová, p. zást. Horák)

Scénické čtení – O princi Čekankovi (1.-3. třídy – třídní učitelé)

Scénické čtení – Prázdniny blbce (4.-6. třídy – třídní učitelé)

Přírodovědná akce (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Kubíková)

Botanicus (1. třídy – pí uč. Trubačová, Marešová, Svěráková)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Mezinárodní den – Chorvatsko 

Hravý den – Ovoce do škol (1.-5. třídy – třídní učitelé)

Sběr papíru

Filmové představení – odměna za práci pro školu ((9.D – pí uč. Hlaváčková)

Stvořidla – výlet (8.B – pí uč. Šulcová, p. uč. Toman)

Olomouc – výlet (9.D + vybraní žáci 9.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

IQ Landia Liberec (5.A, 5.B, 5.D – pí uč. Benešová, Rezková, Čmelíková)

Filmové představení (2.A, 3.B – pí uč. Kufnerová, Steiningerová)

Berounsko – výlet (9.A – pí uč. Kyselková, p. zást. Horák)

Divoká Šárka – výlet (9.C – p. uč. Škvor)

Mirakulum – výlet (5.C – pí uč. Šimáčková)

Pedagogická rada

Peer program (9. třídy – třídní učitelé

Pasování na čtenáře (1. třídy – třídní učitelky)

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Škola v přírodě – Jizerské hory (3.C, 4.A, 5.A – pí uč. Benešová, Ježdíková, Kubasová, pí vych. Řezníková)

Etická výchova (1.třídy – pí psych. Borovičková)

Letiště Kbely – akce s Jedličkovým ústavem (7.-9. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Bezpečnostní průprava dětí (1. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Bezpečné prázdniny (4.B, 4.C, 6.B – třídní učitelé) 

Akademie školy

Spaní ve škole (9.A – pí uč. Kyselková)

Vyhodnocení projektu “Mezinárodní dny” – slavnostní vyhlášení vítězů

Parníkem do ZOO (1.B – pí uč. Marešová)

Krčský les – sportovní aktivity (7.A, 7.C – pí uč. Eichlerová, Míková)

Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídám na Nuselské radnici 

projekty

Bezpečné prázdniny (6.B – p. uč. Forgač)

soutěže

Meziškolní soutěž – streetbal (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Veselý)

Finále lezeckého poháru Prahy (6.B – p. uč. Forgač)

měsíc KVĚTEN 2017

akce

Žákovský parlament

Anglické divadlo – Peter Black (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková, Šulcová)

Divadlo U Hasičů – Včelí medvídci (1.A, 1.B – pí uč. Marešová, Trubačová)

Anglické divadlo – Little red riding hood (6.A, 6.B – pí uč. Kyselková, p. uč. Škvor)

Prevence – Hrou proti AIDS (9. třídy – třídní učitelé)

Pietní akt – Roztylské náměstí (9.A, 9.D – pí uč. Hlaváčková, Kyselková)

Mezinárodní den – Španělsko

Prevence – Kyberšikana (6. třídy – třídní učitelé)

Želví oslava (školní družina)

Testování ČŠI (9. třídy – třídní učitelé)

Běh pro školu

Agáta pro předškoláky

Školy v přírodě – ozdravné pobyty (1. i 2. stupeň)

ZOO Dvůr Králové (2.B, 2.C – pí uč. Klusová, Miznerová)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Laser game (5.A – pí uč. Benešová, p. uč. Horák)

Fotografování tříd 

Třídní schůzky

projekty 

Dějiny literatury (8.B – pí uč. Šulcová)

Přírodní látky (9. třídy – pí uč. Lukešová)

Týden za poznáním – Židovské muzeum (8.A – pí uč. Haubeltová)

My town, my house (5.B, 5.C – pí uč. Kyselková)

soutěže

Meziškolní soutěž – přehazovaná (vybraní žáci 6. – 7. třída – pí uč. Šimáčková)

Pěvecká soutěž – Zpívá celá čtyřka (vybraní žáci – pí uč. Šámalová)

Phytagoriáda (vybraní žáci – pí uč. Hlaváčková)

MASO – matematická soutěž (vybraní žáci – pí uč. Kubíková)

Juniorská basketbalová soutěž (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Veselý)

Soutěž ve vybíjené (2.B, 2.C – pí uč. Klusová, Miznerová)

měsíc DUBEN 2017

akce

Žákovský parlament

Velikonoční dílny (2. třídy – třídní učitelky)

Zápis do 1. tříd

Agáta pro předškoláky

Divadlo U Hasičů – Neposedná pomlázka (1. A, 1.B – pí uč. Marešová, Trubačová)

PISA Testování žáků 8. a 9. tříd 

Talentify.me (9.A – pí uč. Hlaváčková)

Čokoládovna Šestajovice (1.třídy, 3.C, 4.A  – třídní učitelky)

Zeměpisná přednáška Nature in picture Libanon a Izrael (7. třídy – p. uč. Forgač)

Mezinárodní den – Thajsko

Pedagogická rada 

Technické muzeum (8. třídy – třídní učitelé)

Animační dílna (2.C – pí uč. Miznerová)

Preventivní program – Den Země (7.A, 9.D – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Škola v přírodě (I. stupeň)

Testování SCIO (5. třídy)

Sběr starého papíru

Setkání s vedením SOU Ohradní (p. uč. Forgač)

ZOO Praha (6.B – p. uč. Forgač)

projekty

Fauna a flóra subtropů a tropů (6.B – p. uč. Forgač)

soutěže

Malí velcí spisovatelé (2.B – pí uč. Klusová)

Obvodní kolo matematické olympiády (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Hlaváčková)

Kvalifikace Mistrovství ČR v basketbalu chlapců + republikové finále (vybraní žáci 8. a 9. tříd – p. uč. Veselý, p. zást. Horák)

Soutěž ve vyjmenovaných slovech – druhé kolo 

Přírodovědná olympiáda (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Kubíková)

měsíc BŘEZEN 2017

akce

Žákovský parlament

Srovnávací písemné práce z ČJ, AJ, M (I. i II. stupeň)

Koncert – Š. Rak, A. Strejček (7. třídy – třídní učitelé)

Mezinárodní den – Maďarsko

Celé Česko čte dětem – Helena Rytířová (7. třídy – třídní učitelé)

Výstava – animační dílna (1.C – pí uč. Svěráková

Prevence – Nekuřátka (4. třídy – třídní učitelky)

Dílna Vietnam (8.B – pí uč. Šulcová)

Prevence – Tráva (ne)zahulíme, uvidíme (7. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Nebezpečí v kyberprostoru (6. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Pohádkový semafor (1. – 2. třídy – třídní učitelky)

Koncert Tam Tam Orchestra (8. třídy – třídní učitelé)

Klub mladých diváků (pí uč. Kyselková)

Setkání metodiků dopravní prevence (pí uč. Svěráková)

Noc s Andersenem – spaní ve škole (4.B – pí uč. Havelková, Marešová)

Team bulding – basketbalový tým – odměna za reprezentaci školy (vybraní žáci II. stupně – p. zást. Horák)

Febiofest – Putování tučňáků (3. – 5. třídy – třídní učitelky)

Agáta pro předškoláky

Adaptační kurz (7.B – pí psych. Borovičková, pí uč. Kubíková)

Divadlo u Hasičů – Ať žijí strašidla (1.A, 1.B – pí uč. Marešová, Trubačová)

Třídní schůzky, konzultace

Náslechy studentů Pedagogické fakulty UK Praha

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

soutěže

Semifinále a finále Prahy v basketbalu – meziškolní soutěž (vybraní žáci 8. a 9. třídy – p. zást. Horák)

Dějepisná olympiáda – okresní kolo (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Vohnický)

Přátelský zápas v basketbale: Sokol Pražský vs. ZŠ Ohradní (vybraní žáci 8. a 9. třídy – p. zást. Horák)

Pražský meziškolní závod Boulder Pohár 2017 (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Forgač)

měsíc ÚNOR 2017

akce

Prevence – Kamarádství, spolupráce ve třídě (2. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Mimořádné události (8. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Bezpečný kontakt se psy (1. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Malý kriminalista (5. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Bezpečně v dětském kolektivu (4. třídy – třídní učitelky)

Prevence – skupinové sezení se školní psycholožkou  (7.B – dr. Borovičková)

Prevence – Jak si nenechat ublížit ((6. a 7. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Zdravotní výchova, základy první pomoci (4.A – pí uč. Kubasová)

Prevence – Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (9. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Bezpečnější surfování (5. třídy – třídní učitelky)

Promo akce – deskové hry pro I. stupeň

Základy osobního bezpečí v dopravě i na cestách (3.třídy – třídní učitelky)

Divadlo Pod čepicí – divadelní představení (1. a 2. třídy – třídní učitelky)

Biatlon – výuka běhu na lyžích (vybraní žáci 9.A, 9.D – p. zást. Horák)

Spuštění nových webových stránek školy

Za obry a trpaslíky – Filipíny (6. – 9. třídy – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Muzeum Policie – preventivní program (1. – 4. třídy – třídní učitelky)

Happening Lepší škola (pí uč. Kyselková)

Workshop Microsoft (9. třídy – vybrané dívky – pí řed. Smažíková)

Žákovský parlament

Národní galerie – Klášter sv. Anežky (6.B – pí zást. Pelcová)

Koncert The Fortyfingers (6. třídy – třídní učitelé)

Anglický mezinárodní den

Finanční gramotnost (školní družina)

Sběr papíru

projekty

Československý odboj za 2. světové války (9.A, 9.D – p. uč. Vohnický)

Starověký Egypt (6.A – p. uč. Vohnický)

Anglie (I. i II. stupeň)

Planeta Země (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Rozvrh hodin (5.B, 5.C – pí uč. Kyselková)

Ohrožené druhy zvířat/Počasí (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková)

Rodokmen (2. třídy – třídní učitelky)

Praha (2.A – pí uč. Kufnerová)

Třídění živočichů (5.D – pí uč. Čmelíková)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (6. – 9. třídy – pí uč. Kubíková, Lukešová)

Zeměpisná olympiáda – školní kolo (6. – 9. třídy – p. uč. Forgač)

Olympiáda v českém jazyce (II. stupeň – pí uč. Haubeltová)

Soutěž ve vyjmenovaných slovech (I. i II. stupeň – pí řed. Smažíková, pí uč. Haubeltová, Benešová)

Lepší škola – soutěžní prezentace (8.A – pí řed. Smažíková, pí uč. Kyselková)

měsíc LEDEN 2017

akce

Malý a velký žákovský parlament

Náslechy studentů Pedagogické fakulty UK Praha

Divadelní představení (5. – 9. třídy – třídní učitelé)

Kriminalita dětí – prevence (7. třídy – třídní učitelé)

Šikana a násilí v dětských kolektivech (6. třídy – třídní učitelé)

Drogy – prevence (5. třídy – třídní učitelé)

Drogy a zákon – prevence (8. třídy – třídní učitelé)

Základy právního vědomí (9. třídy – třídní učitelé)

Mezinárodní řecký den

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Lego – vzdělávací výstava modelů (1.B, 1.C – pí uč. Faloutová, Svěráková)

Srovnávací práce z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka

Schůzka vedení školy s třídními důvěrníky

Třídní důvěrníci

Jídelna snů (zájemci z řad rodičů)

KC 12 – Sedm divů světa (5. třídy – třídní učitelé)

Finanční gramotnost – beseda (2. třídy – ŠD)

Agáta pro předškoláky

Akademický klub – Česká televize

Pedagogická rada

Recitační maraton

Celé Česko čte dětem (4. třídy – třídní učitelé)

Po stopách Karla IV. – divadelní představení (1. a 2. třídy – třídní učitelé)

Focení parlamentářů

projekty

Historie písma (I. a II. stupeň – p. uč. Toma)

London (8.B, 8.C – pí uč. Šulcová)

Řecko (I. i II. stupeň)

Historické památky Prahy (6.A, 6.B, 6.C – pí uč. Doležalová)

Pravidla dobrého kamaráda (8.B – pí uč. Šulcová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9. třídy – pí uč. Lukešová)

soutěže

Šachový turnaj v ZŠ Jílovská (vybraní žáci – p. uč. Forgač)

měsíc PROSINEC 2016

akce

Zdravotní výchova – základy první pomoci – prevence (4.C – pí uč. Nedvídková)

Vánoční trhy, vánoční dílny 

Sociometrie (7.A  – pí psych. Borovičková)

Mikuláš pro I. stupeň

Bublimára a Želmíra – čertovský pořad (ŠD)

Žákovský parlament

Planetárium (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Putování do Betléma – divadelní představení (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Základy osobního bezpečí v dopravě a na cestách – prevence (2. třídy – třídní učitelky)

Muzeum Praha – Keltové (6.A – p. uč. Vohnický)

Divácké násilí – prevence (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková, p. uč. Veselý)

Kamarádství, spolupráce ve třídě – prevence (3.A, 3.B, 3. C  – pí uč. Novotná, Steiningerová, Ježdíková)

Čechova stodola – vánoční dílny (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Čtenář na jevišti – vystoupení žáků v divadle Minor (2.B – pí uč. Klusová)

Mezinárodní den – Německo

Přerov nad Labem – vánoční dílny, skanzen (2. třídy – pí uč. Miznerová, Klusová, Kufnerová)

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním – prevence (9.C – p. uč. Škvor)

Lyžařský kurz pro II. stupeň (p. zást. Horák, p. uč. Dvořák, Veselý, pí uč. Šimáčková)

Agáta pro předškoláky

Anděl Páně – filmové představení (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Anděl Páně – filmové představení (6. – 9. třídy – třídní učitelé)

Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí

Výstava betlémů (7.B – pí uč. Kubíková, p. uč. Toman)

projekty

Historie písma (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Napoleon Bonaparte (8.A – pí uč. Marková)

Německo (I. i II. stupeň)

Josef Lada (4.C – pí uč. Nedvídková)

Adventní čtení (4.C – pí uč. Nedvídková)

Venuše na našem území (6.B – pí uč. Haubeltová)

Válec v praxi (8.A – pí uč. Hlaváčková)

soutěže

Olympiáda IT – okresní kolo (p. uč. Forgač – vybraní žáci II. stupně)

měsíc LISTOPAD 2016

akce

Pohádky pro Indonésii – Adra (4. A – pí uč. Kubasová)

Prezentace SŠ pro 9. ročníky

Litoměřice – Mácha – exkurze (8.B, 8.C – pí uč. Doležalová, Šulcová)

Poldovy omalovánky – prevence (1. třídy – třídní učitelky)

Divadlo Spejbla a Hurvínka (3.C – pí uč. Ježdíková)

Akademický klub – Akademie věd – den otevřených dveří (pí uč. Eichlerová, Kubíková)

Tepelná elektrárna Tušimice – exkurze (2. stupeň – p. uč Dvořák, Veselý, pí uč. Kyselková)

The Beatles revival – koncert (9. třídy – třídní učitelé)

Škola chutí (1. a 2. třídy – třídní učitelky)

Mezinárodní den – Čína

Sběr papíru

Celé Česko čte dětem (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Žákovský parlament

Focení vánočních sad

Schůzka rodičů žáků s IVP

Třídní schůzky

Schola Pragensis – výstava SŠ (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Prevence – Jsme lidé jedné Země (8.B – pí uč. Šulcová)

Prevence – Zdravotní výchova – základ první pomoci (4.B – pí uč. Havelková)

Divadlo U Hasičů – Když je v pekle neděle (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Přerov nad Labem – skanzen ((3. třídy – třídní učitelky)

Metodické setkání 1. stupně

projekty

Historie písma (1. a 2. stupeň – p. uč. Toman)

Zdraví (9.C – pí uč. Marková)

Čína (1. i 2. stupeň)

Great Britain (8.B, 8.C – pí uč. Šulcová)

Svatý Martin (3.B – pí uč. Steiningerová)

Ctnosti a neřesti (7.A – pí uč. Haubeltová)

Heraldika (6.B – pí uč. Haubeltová)

Měsíc přísloví (4.C – pí uč. Nedvídková)

Výroba krystalů (6.A, 6.B – p. uč. Forgač)

Volby – školní parlament

soutěže

Dějepisná olympiáda (8. a 9. třídy – pí uč. Marková, p. uč. Vohnický)

Lezecké závody – Boulder cup (8. a 9. třídy – p. uč. Forgač)

Olympiáda v českém jazyce (8. a 9. třídy – pí uč. Haubeltová, Doležalová, Marková)

Běh bankou – meziškolní soutěž (vybraní žáci 2. stupně – pí uč. Míková)

Meziškolní soutěž v basketbale (p. zástupce Horák)

Meziškolní soutěž MASO – matematika (pí uč. Kubíková)

měsíc ŘÍJEN 2016

akce

Profi vyšetření – volba povolání (9. třídy – pí psych. Borovičková)

Národní divadlo – exkurze  (9.B – pí uč. Haubeltová)

Prezentace SŠ gastronomické (9. třídy)

Prezentace SŠ automobilní (9. třídy)

Pedagogická rada

Smajlíci – dopravně preventivní akce (4. třídy)

Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ (pí řed. Smažíková)

Oslavy školy

Adaptační kurz (6.C – pí psych. Borovičková, p. uč. Dvořák)

Workshop Prahy 4 (pí řed. Smažíková, pí uč. Klusová)

Focení 1. tříd

Halloween v ŠD

Prevence – Pobavme se o alkoholu (7. třídy – třídní učitelé)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Školní parlament – příprava referenda

Agáta pro předškoláky

Školení pí kuchařek

Pietní akce k 28. 10. (9. C, 9.D – pí uč. Hlaváčková, p. uč. Škvor)

projekty

Historie písma (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

J. A. Komenský (8.C – pí uč. Doležalová)

Kultura (8.A – pí uč. Kyselková)

Národní divadlo (9.B – pí uč. Haubeltová)

Tvůrčí psaní k 30. výroční školy (8.A, 9.B – pí uč. Haubeltová)

Francie  (celoškolní mezinárodní den)

Struktura látek – krystaly (6.C – pí uč. Lukešová)

Austrálie (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková)

Scénické čtení (2.B – pí uč. Klusová)

Lepší škola (8.A – pí uč. Kyselková – dlouhodobý projekt – do 3/17)

Volby – rozhodnutí o wifi na škole

Odšťavňování (celoškolní projekt – výběr ovoce, zeleniny + výroba a prodej šťávy)

soutěže

Florbal – meziškolní soutěž (vybraní žáci 7. – 9. tříd – pí uč. Šimáčková)

Freestyle pohár hl. m. Prahy (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Šimáčková)

měsíc ZÁŘÍ 2016

akce

Školská rada

Sběr papíru

Žákovský parlament

Třídní schůzky 

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy

Schůzka rodičů žáků – informace k přijímacímu řízení na SŠ (9. třídy)

Beach Pankrác – ukázková hodina v rámci TV (4.A – pí uč. Kubasová)

Schůzky metodických orgánů 

Setkání školních preventistů (pí uč. Marková)

Tvorba minimální preventivního programu – školení (pí uč. Marková)

Zažít Michli jinak (pí ředitelka Smažíková + vybraní žáci)

Umělecká SŠ – prezentace (9.A, 9.B)

Prevence: Preventivní vlak (7. třídy)

Slavnostní přijetí vítězů Antifetfestu primátorkou hl. m. Prahy (p. zást. Horák)

Akademický klub – hlavolamy (pí uč. Hlaváčková, Míková + vybraní žáci)

Vyšehrad – komentovaná prohlídka (2. třídy – pí uč. Kufnerová, Klusová, Miznerová)

Vzdělávací program – Lety ke hvězdám (6. třídy – p. uč. Forgač, Veselý, Vohnický)

Přednáška NEPZ – Divoká příroda a jejích ochrana (I. i II. stupeň)

Agáta pro předškoláky

projekty

Historie písma (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

soutěže

Malý fotbal – meziškolní soutěž – finále Prahy 4 (p. zást. Horák + vybraní žáci II. stupně)

měsíc ČERVEN 2016

akce

Škola v přírodě – Kolínská bouda (2. stupeň)

Toulcův dvůr (1.C – pí uč. Miznerová)

Zdravý zoubek – interaktivní program (1. třídy – třídní učitelky)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Vystoupení kroužku rope-skipping 

Školská rada

Setkání školitel – žák HelpHands AJ (4. třídy – pí uč. Marková)

Road show – To je basketbal (3. třídy – třídní učitelky)

Focení žáků a učitelů

Hvězdárna (9. třídy – třídní učitelé)

Technické muzeum (8.A – p. uč. Dvořák)

Terezín (9.A – p. uč. Vohnický, pí uč. Kyselková)

Prázdniny nanečisto – Jedličkův ústav (vybraní žáci)

Peer program (I. i II. stupeň)

Pražský hrad – exkurze (5.B, 5.C – pí uč. Ježdíková, Michálková)

Muzeum čokolády (1.B – pí uč. Klusová)

Filmová představení (3. – 5. třídy – třídní učitelky)

Památník národního písemnictví (7.B – pí uč. Šulcová)

Vernisáž obrázků v kavárně Delicatesse (1.A – pí uč. Kufnerová)

Jump park (8.B – mimoškolní akce – p. uč. Veselý)

Krčský les (1.A, 1.C – třídní učitelky)

Rozhledna Pepř, Brdy (9.C – p. uč. Forgač)

Sběr papíru

projekty

Brdská příroda (9.C – p. uč. Forgač)

Týden poznávání – Pražský hrad … (7.A – pí uč. Haubeltová)

soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže Antifetfest (9.A + 8 žáků z 8.A – p. uč. Horák, pí uč. Kyselková)

Florbal (vybraní žáci 1. a 2. tříd – pí instruktorka Hyršlová)

měsíc KVĚTEN 2016

akce

Škola v přírodě – Benecko (1. stupeň – třídní učitelé)

Žákovský parlament  (I. + II. stupeň)

Loučeň – výlet (8.A, 8.D, 9.A, 9.B – třídní učitelé)

Focení tříd 1. stupně

Trkova zahrada – interaktivní výstava (4.B – pí uč. Rezková)

30 korejských ředitelů na náslechu u pí řed. Smažíkové

Ruský den

Ocenění školních preventistů – vyhodnocení soutěže Antifetfest (pí řed. Smažíková, pí uč. Marková, vybrané žákyně 9.A)

Česko čte dětem – Václav Vydra, Bára Hrzánová (1. stupeň)

Muzeum hudby (7.A, 7.B – pí uč. Šámalová)

Škola v přírodě – Adršpach (1. stupeň)

Katastrofy – požáry (9.C – p. uč. Forgač, p. Marval-hasič)

Hasiči – prevence (1. třídy – třídní učitelky)

ZOO koutek Chuchle (4.B, 4.D – pí uč. Čmelíková, Rezková)

Schůzka třídních důvěrníků s paní ředitelkou Smažíkovou

Třídní schůzky

Divadlo U Hasičů – Bob a Bobek (2. třídy – pí uč. Faloutová, Trubačová)

Běh pro školu 

Botanikus – výlet (1. třídy – třídní učitelky)

projekty

LOH 2016 (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Kultura (8.C – pí uč. Šulcová)

Karel IV. (I. i II. stupeň)

Čapkovský týden (9.B, 9.C – pí uč. Haubeltová)

Barokní umění (7.A – pí uč. Haubeltová)

Rusko (I. i II. stupeň)

soutěže

Přehazovaná (6.B, 7.B – dívky, pí uč. Šimáčková)

Pythagoriáda – obvodní kolo (Fuksa – 8.B, Tonika – 6.B, pí uč. Kubíková)

měsíc DUBEN 2016

akce

Divadlo U Hasičů – Tři prasátka (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Schůzky školního parlamentu

Den zdraví (9.A, 9.C – p. uč. Dvořák, Forgač)

KC 12 – První pomoc (4.B, 4.D – pí uč. Čmelíková, Rezková)

Spaní ve škole (3.B, 5.B – pí uč. Havelková, Michálková)

Agáta pro předškoláky

Sběr papíru

Náslechy studentů

Akademický klub 

Odšťavňování – výběr ovoce a zeleniny

Pečení pečiva – Toulcův dvůr (3.B – pí uč. Havelková)

Divadlo Kampa – Země je placatá, jinak tě zabiju (5.A, 5.B, 5.C – pí uč. Ježdíková, Michálková, Steiningerová)

Černé divadlo (3.A, 3.C, 4.A, 5.C – pí uč. Benešová, Ježdíková, Kubasová, Nedvídková)

Diskriminace  – beseda (9.A )

Den Země (6.A, 6.C, 7.B, 8.A, 8.D – třídní učitelé)

Pedagogická rada

Testování Scio – Stonožka (3.A, 3.B – pí uč. Havelková, Kubasová)

Kino Galaxie – Malý princ (1. třídy, 2.B – třídní učitelky)

Klub mladých diváků – Mikulášovy patálie (pí uč. Eichlerová, Šámalová)

Srovnávací práce český jazyk, matematika, anglický jazyk (I. i II. stupeň)

projekty

LOH 2016 – plakát (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Den zdraví (9.C – p. uč. Forgač)

Karel IV. (6.C – pí uč. Doležalová)

Jan Neruda – život a dílo (8.D – pí uč. Doležalová)

Vietnamský den – celoškolní projekt

Živočichové – rozdělení (5.A – pí uč. Steiningerová)

soutěže

Poetické odpoledne (II. stupeň – pí uč. Doležalová, Šulcová, Marková, Haubeltová)

Olympiáda ČJ (II. stupeň – pí uč. Haubeltová)

Biologická olympiáda – okresní kolo (II. stupeň – pí uč. Lukešová)

Zlatý list (I. a II. stupeň – pí uč. Kubíková)

Softbal – meziškolní soutěž (6. – 9. třídy)

měsíc BŘEZEN 2016

akce

Výuka jinak – Pražský hrad (3.A, 3.C  pí uč. Kubasová, Nedvídková)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Akademický klub – imaginární certifikát (vybraní žáci – pí uč. Kyselková, p. uč. Škvor)

Jak skřítek málem zaspal Velikonoce – KC 12 (1. třídy – pí uč. Kufnerová, Klusová, Miznerová)

Čokoládovna Šestajovice – exkurze (2. třídy – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Schůzky školního parlamentu

Febiofest – Malý princ (3.B, 3.C, 4.B, 4.D – třídní učitelky)

Velikonoční dílna (4.C – pí uč. Svěráková)

Bela a Sebastián – filmové představení (3.A, 4.A, 4.C, 5.C – třídní učitelky)

Aliance – filmové představení (8.A – pí uč. Kyselková)

Koncert (7. třídy – pí uč. Šámalová, Doležalová, Šulcová)

Klub mladých diváků – Divadlo ABC – V+W Revue (pí uč. Eichlerová, Kubíková)

Třídní schůzky 1.A

Konzultační hodiny

projekty

Národní den – ČESKÝ (celoškolní projekt)

Letem světem po Evropě – prezentace evropských zemí (5.C – pí uč. Ježdíková)

Čtení pomáhá – beseda (5.B – pí uč. Michálková)

Okrasné dřeviny (ČSP – 9. třídy – pí uč. Lukešová

Květiny (ČSP – 8. třídy – pí uč. Lukešová)

soutěže

Celopražské kolo basketbalové soutěže (8.A, 8.B – pí uč. Kyselková, p. uč. Veselý)

Celopražské kolo dějepisné olympiády (zástupce 8.A – Miroslav Knobloch)

měsíc ÚNOR 2016

akce

Staré pověsti – divadelní představení v  KC 12 (4.B, 4.D, 5.A – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Stvoření světa – divadelní představení v Divadle U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Zimní příhody včelích medvídků – divadelní představení v KC 12 (1.třídy – pí uč. Kufnerová, Klusová, Miznerová)

The Fireballs – koncert (9.C – p. uč. Forgač, pí uč. Jízdná, Šámalová)

Katka – film s protidrogovou tématikou (9.C – p. uč. Forgač)

Help hands v AJ (7.A, 9. A, 9.B, 9.C – pí uč. Marková)

Trnkova Zahrada – interaktivní výstava (4.C – pí uč. Svěráková)

projekty

Pravěk 3D (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Poměry mezi větami hlavními (8.D – pí uč. Doležalová)

Mexiko (4.B, 5.A – pí uč. Rezková, Steiningerová)

Odboj za II. světové války (9.A – p. uč. Vohnický)

Karel IV. (7.B – p. uč. Vohnický)

Lucemburkové (7.A – pí uč. Marková)

Egypt (6.B – pí uč. Marková)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (II. stupeň – pí uč. Kubíková, Eichlerová, Lukešová)

Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Basketbal – dívky, chlapci (6. a 7. třídy – p. uč. Veselý)

 

měsíc LEDEN 2016

akce

Planeta Země – Afrika (KC Ládví) (7. – 9.třídy – p. uč. Forgač + třídní učitelé)

Malý princ – filmové představení (5.B – pí uč. Michálková)

Toulcův dvůr – program Teče voda (3.B – pí uč. Havelková)

Praha v pravěku (6.A – p. uč. Vohnický)

projekty

Malý princ (rekonstrukce příběhu na základě knihy Petra Síse) (5.B – pí uč. Michálková)

Slovensko (4.B – pí uč. Rezková)

Piktogramme (7.A – pí uč. Michálková, Ježdíková)

Apfelstrudel – kochen … (8.A – pí uč.  Michálková)

Pražský hrad (6.A – pí uč. Haubeltová)

Hrátky s přídavnými jmény (6.A – pí uč. Haubeltová)

Kytice – srovnání film a knižní podoba (8.B – pí uč. Haubeltová)

Ptáci a jejich přírodní prostředí (7.C – pí uč. Lukešová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9. A, 9.B, 9.C – pí uč. Lukešová)

soutěže

Dějepisná olympiáda – okresní kolo (8.A – 3 žáci – p. uč. Vohnický)

měsíc PROSINEC 2015

akce

Betlémy – vánoční Praha (9.C – p. uč. Forgač)

Divadelní představení – “Bylo nás pět” (9.C – p. uč. Forgač)

Černé divadlo (4.B, 4.D – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Divadelní představení – “Čertovský mariáš” (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Divadelní představení “Putování do Betléma” (1. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová)

Divadelní představení – “Bylo nás pět” (5.B – pí uč. Michálková)

Betlémy – výstava v Betlémské kapli, procházka Staroměstským náměstím (5.B – pí uč. Michálková)

Krčský les – procházka (7.B, 8.A, 8.B – pí uč. Šámalová, Kyselková, Šulcová)

Vánoční betlémy (4.B, 4.D – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Recyklohraní (1. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová)

Prevence Policie ČR  – “Bezpečně v každém ročním období” (1. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová)

Vánoční Praha, Národní galerie Praha, Výstavní síň Senátu (7.A – pí uč. Haubeltová)

Vánoční trhy s doprovodným programem

Soutěž družstev o nejlepší bramborový salát

Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce

Lyžařský kurz pro II. stupeň

Školní parlament

Agáta pro předškoláky

Kritické myšlení (školení pro vyučující I. stupně a vyučující ČJ II. stupně)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ (I. i II. stupeň)

projekty

Pravěk 3D (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

USA (4.B – pí uč. Rezková)

Americký den (celoškolní projekt)

Apfelstrudel (8.A – pí uč. Michálková)

Familienbaum (7.A – pí uč. Michálková, Ježdíková)

Londýn (8.D – pí uč. Šámalová)

soutěže

Vánoční nota (6. – 9. třídy – vybraní žáci – pí uč. Šámalová)

měsíc LISTOPAD 2015

akce

Nekuřátka (4. třídy – pí uč. Svěráková, Benešová, Rezková, Čmelíková)

Podolská vodárna (8. třídy – pí uč. Lukešová, Hlaváčková, p. uč. Škvor, Veselý)

Lesy ČR – beseda (1. a 2. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová, Trubačová, Faloutová)

Hydroelektrárna (9.C – p. uč. Forgač)

Sněhová královna – divadelní představení (3.B – pí uč. Havelková)

Schola Pragensis (9.C – p. uč. Forgač)

Muzeum hl. města Prahy – Praha v pravěku (6.B – pí uč. Marková)

Koncert Poutníci – Divadlo U Hasičů (4.A, 4.B, 4.D, 5.C – třídní učitelky)

Labutí princezna  – Divadlo U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Kritické myšlení (školení pro vyučující I. stupně a vyučující ČJ II. stupně)

projekty

Celé Česko čte dětem (I. stupeň – třídní učitelky)

Italský den (I. a II. stupeň – celoškolní projekt)

Itálie (4.C – pí uč. Svěráková)

Barevný podzim (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Dny zdraví – návštěva solné jeskyně (1. a 2. oddělení ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Historie pražského vodárenství (8. třídy – pí uč. Lukešová)

Pravěk 3D (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Zážitková pedagogika – popis pracovního postupu (5.B – pí uč. Michálková)

Severní Amerika a Afrika (7.A, 7.B – p. uč. Forgač)

Přírodní oblasti Evropy (8.A, 8.C, 8.D – p. uč. Forgač)

Itálie (4.B – pí uč. Rezková)

Vesmír (5.C – pí uč. Zimová)

Itálie (3.A – pí uč. Kubasová)

Velká cesta – život J. Haška v dobových souvislostech (9.B, 9.C – pí uč. Haubeltová)

Veršování – dokončení básně podle rýmov. schématu (6.A – pí uč. Haubeltová)

My hobby (7.A – pí uč. Marková)

soutěže

Florbal (8. a 9. třídy – dívky – pí uč. Šimáčková)

Florbal (6. a 7. třídy – chlapci – p. uč. Veselý)

Pražský Boulder pohár 2015 – lezecký závod (7. – 9. třídy – p. uč. Forgač)

Finále Boulder poháru 2015 (8.A, 9.A – p. uč. Forgač)

Dějepisná olympiáda – školní kolo (8. a 9. třídy – pí uč. Marková, p. uč. Vohnický)

měsíc ŘÍJEN 2015

akce

Eko program – Z lesa do sešitu (3.A, 3.C – pí uč. Kubasová, Nedvídková)

Sady Tuchoraz – exkurze (5.B – pí uč. Michálková)

Babička – divadelní představení (8.C – pí uč. Marková)

Nadace na ochranu zvířat (1.B – pí uč. Klusová)

Padělek je prodělek – prevence (9. třídy – třídní učitelé)

Etické spotřebitelství (4.B, 4.D – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Kocour Modroočko – divadelní představení (1. a 2. třídy – třídní učitelky)

Technické muzeum (7. třídy – pí uč. Šulcová, p. uč. Dvořák, Horák)

Dopravka (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Jablkobraní – výběr jablek – pořádal Školní parlament

Náslechy studentů FF UK a Erasmu

Agáta pro předškoláky

Školní parlament

Školská rada

Pedagogická rada

projekty

Jak využíváme média (8.D – pí uč. Doležalová)

Design – tramvaje – dokončení (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Berlín – německý jazyk (9.B – pí uč. Jízdná)

Dopravní výchova (3.C – pí uč. Nedvídková)

Cestujeme po Evropě (5.B – pí uč. Michálková)

Kultura (8.A – pí uč. Kyselková)

Dělba státní moci v ČR (9.A – pí uč. Doležalová)

Podnebné pásy – Evropa (5.C – pí uč. Ježdíková)

Kultura (8.C – pí uč. Kyselková)

Fit družina (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Den stromů a dýni (1. a 2. oddělení ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Hallowenské řádění (5. oddělení ŠD – pí vych. Marešová)

Odšťavňování (Školní parlament)

Roztančený tělocvik (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

soutěže

Přírodovědný klokan (8. a 9. třídy – pí uč. Kubíková, Eichlerová, Lukešová)

Basketbal (8. a 9. třídy – p. uč. Veselý)

Fotbalové finále (6. a 7. třídy – p. uč. Veselý)

Plavecko-běžecký pohár (6.-9. třídy – pí uč. Šimáčková)

měsíc ZÁŘÍ 2015

akce

Goetheinstitut (7.A – pí uč. Michálková)

Planetárium (6. třídy – p. uč. Forgač)

Letiště Kbely (8.D – pí uč. Hlaváčková)

Anglické divadlo (5.C – pí uč. Ježdíková)

Animační dílna – film (4.C – pí uč. Svěráková)

Pamětníci národa (8.A – pí řed. Smažíková)

Sběr papíru

Školní parlament

Agáta pro předškoláky

Pedagogická rada

projekty

Historická období (6.C – pí uč. Marková)

Pražská doprava – design tramvají (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Zdravá svačinka (1.B – pí uč. Klusová)

Čtení pomáhá – celoroční projekt (5.B, 5.C – pí uč. Ježdíková a Michálková)

Teploměr němčiny na základě populární hudby a textu – celoroční projekt (7.A, 8.A, 8.B, 9.A  – pí uč. Michálková)

soutěže

Pražský pramen (7.A, 8.A,B, 9. třídy – pí uč. Kubíková a Eichlerová)

Kreslíme na obal CD pohádek pro Afriku (1. třídy – třídní učitelky)

S babičkou a dědou jsem moc rád/a (1.B – pí uč. Klusová)

Sběr lesních plodů a suchého pečiva (1.B – pí uč. Klusová)

Fotbal (6. a 7. třídy – p. uč. Veselý)

měsíc ČERVEN 2015

akce

Plavání (2.A – pí uč. Miznerová)

Techmánie (3.A – pí uč. Benešová)

Tučňáci z Madagaskaru – filmové představení (2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 5.A – třídní učitelky)

Sportovní den

Běh pro Afriku – charitativní akce

LEGOfest (5. oddělení ŠD – pí vych. Marešová)

Rádio Junior – exkurze (2.A – pí uč. Miznerová)

Pedagogická rada

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Rozloučení s Agátou – šerpování předškoláků

Roztančený tělocvik – závěrečné vystoupení

Školy v přírodě (I. i II. stupeň)

Rozloučení s deváťáky – MÚ Praha 4

projekty

Pen Friends (4.A – pí uč. Kalousová)

soutěže

Král čtenářů (4.A – pí uč. Kalousová)

měsíc KVĚTEN 2015

akce

ZOO Praha (4.A – pí uč. Kalousová)

Hudební vibrace – Jonáš Koukl (I. i II. stupeň – třídní učitelé)

projekty

Korunovační klenoty (4.A – pí uč. Kalousová)

Londýn (7.A – pí uč. Kyselková)

Menu-jídelníček (9.C, 9.D – pí uč. Kyselková)

Zvířata (6.C – pí uč. Kyselková)

Volný čas (4.B – pí uč. Kyselková)

Design (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

soutěže

Sportovní týden (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

měsíc DUBEN 2015

akce

Návštěva knihovny (4.A – pí uč. Kalousová)

Galerie Kampa (8. třídy – pí uč. Kalousová)

Trilobitpark (4.B – pí uč. Michálková)

Muzeum Žižkov (5.A – p. uč. Fousek)

Princezna na hrášku – Divadlo U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Protektorát – Resslova ulice (5.A – p. uč. Fousek)

Hra na hrad (7.A – p. uč. Vohniský)

Hvězdárna Petřín (6. třídy – p. uč. Forgač, pí uč. Doležalová, Šulcová)

Techmania Plzeň (9.A – pí uč. Marková, Míková)

Konečně doma – filmové představení (2.A – pí uč. Miznerová)

Lakomá Barka – Divadlo ABC (II. stupeň – třídní učitelé)

Ekoprogram – Voda (3.A – pí uč. Benešová)

Testování Scio (3. ročník)

Školní parlament

Agáta pro předškoláky

Pat a Mat (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Muzeum hudby (7.D – pí uč. Šámalová)

Pedagogická rada

Beseda pro dívky – Čas proměn (6. ročník)

Prevence:

Autorská práva a internet (8. ročník – chlapci)

Jak se nestát obětí znásilnění (8. a 9. ročník – dívky)

Fenomén násilí (9. ročník – chlapci)

projekty

Peníze – vývoj, funkce (9.C, 9.D – pí uč. Doležalová)

Karel IV. (6.C – pí uč. Doležalová)

Penfriend (Spain) (4.A – pí uč. Kalousová)

My house, my flat (3.D – pí uč. Jízdná)

Čas; výroba slunečních hodin; měření (4.B – pí uč. Michálková)

Škola pro demokracii (3.B – pí uč. Rezková)

London (7.B – pí uč. Šulcová)

Česká republika (8. ročník – p. uč. Forgač)

Asie (7.C, 7.D – p. uč. Forgač)

Pamětníci – Jiří Chalupa – natáčení v Českém rozhlase (7.A – pí zást.  Smažíková)

soutěže

Olympiáda ČJ – školní verze (II. stupeň – pí uč. Haubeltová)

Biologická olympiáda –  kategorie C, D – obvodní kola (II. stupeň – pí uč. Lukešová)

měsíc BŘEZEN 2015

akce

Národní divadlo (6.A, 8.C – pí uč. Haubeltová, p. uč. Forgač)

Náslechy studentů Univerzity Karlovy

Řemesla (5.A – p. uč. Fousek)

Návštěva knihovny (školní družina)

Parlament

Konzultační hodiny

Praha historická (6.C – pí uč. Doležalová)

Městská knihovna – křest knihy (3. třídy – třídní učitelky)

A je tu jaro … v KC 12 (2.A, 2.B, 3.B, 3.D – třídní učitelky)

Velikonoční show

Agáta

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Veselé zoubky (1.A, 1.B – pí uč. Faloutová a Trubačová)

O veselé pomlázce – Divadlo U Hasičů (1.A, 1.B – pí uč. Faloutová a Trubačová)

Zdobení vejcovníku

Čertova stodola – výlet (1.A, 1.B – pí uč. Faloutová a Trubačová)

projekty

V hlavní roli číslovky (6.A – pí uč. Haubeltová)

Food (jídlo) (6.A – pí uč. Marková)

Doprava (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Poezie 1. poloviny XX. století – rozbory básní (9.B – pí uč. Haubeltová)

Průvodce po krajích ČR – kniha (4.B – pí uč. Michálková)

Česká republika (6.C – pí uč. Kyselková)

Vyznáme se v číslovkách (6.C – pí uč. Doležalová)

Obohacování slovní zásoby (9.C, 9.D – pí uč. Doležalová)

Jarní kuchařka (4.A – pí uč. Kalousová)

Prague monuments (9.C, 9.D – pí uč. Kyselková)

soutěže

Zeměpisná olympiáda (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Miss 2015 (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová a Řezníková)

Soutěž o nej třídní kraslici

Soutěž o nej jarní pomazánku

Basketbal (6. a 7. třídy – chlapci – p. uč. Horák)

měsíc ÚNOR 2015

akce

Kocour Modroočko – divadelní představení v KC 12 (2.A, 2.B, 3.B, 3.C – třídní učitelky)

Ilustrace pro Afriku pro rádio Junior (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Jak to chodí v kapele – koncert (9. ročník – třídní učitelé)

Sportovní dopoledne s Tomášem Vernerem a Čtyřlístkem (1. i 2. stupeň)

Malý kriminalista – prevence (6. ročník – třídní učitelé)

Zpackané životy – prevence (9. ročník – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Parlament

Sběr starého papíru a hliníku

projekty

Člověk (3.B – pí uč. Rezková)

Skřítek  Stolovníček (3. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová)

Budoucnost (7.A – pí uč. Kyselková)

Lesní živočichové (2.B – pí uč. Klusová)

soutěže

Bio – školní kolo (6.-9. třídy – pí uč. Kubíková, Lukešová, Eichlerová)

Basketbal (6.-7. třídy – chlapci – p. uč. Horák)

Olympiáda v ČJ (2. stupeň – pí uč. Haubeltová)

měsíc LEDEN 2015

akce

Pedagogická rada

Zápis do 1. tříd

Parlament

Karnevalový rej (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Dopravní hřiště 4. a 5. tříd

Divadlo Minor – Naše rodina (1. třídy – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Prevence – Nekuřátka (4. třídy – třídní učitelé)
Prevence – Alkohol (7. a 8. třídy – třídní učitelé)
Prevence – Bezpečný kontakt se psy (3. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Sešit plný průšvihů (4. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Malý kriminalista (5. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Extremismus (9. třídy – třídní učitelé)
Křest knihy – Luxor (2. a 5. oddělení ŠD – pí vych. Kufnerová, Marešová)
Koncert Lidský hlas (7. třídy – třídní učitelé)
Botanická zahrada (4. A, 4.B – pí uč. Kalousová, Michálková)

projekty

Hrátky s přídavnými jmény (6.A – pí uč. Haubeltová)

Slovní druhy z Bible (6.A – pí uč. Haubeltová)

Ctnosti a neřesti (7.B – pí uč. Haubeltová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9. třídy – pí uč. Lukešová)

Život celebrit (9. C, 9.D – pí uč. Kyselková)

Měření – délka, objem, čas … (3.B – pí uč. Rezková)

Ze života ptáků (4.A, 8. a 9. třídy – pí uč. Kalousová)

soutěže

Olympiáda z matematiky pro II. stupeň

měsíc PROSINEC 2014

akce

Knihovna Sue Ryder (4.B – pí uč. Pelcová)

Vánoční dílny v Toulcově dvoře (2.A, 3.B, 3.D – pí uč. Miznerová, Rezková, Čmelíková)

Výprava za Kelty (6.A – pí uč. Marková)

Kde začíná vesmír (5.A, 5.B, 5.C – pí uč. Kubasová, Nedvídková, p. uč. Fousek)

Projektový den SPŠCH (9.A – pí uč. Lukešová)

Erasmus (3.B – pí uč. Rezková)

Vánoční pohádka – divadelní představení KC 12 (1. – 3. třídy, třídní učitelky)

Dentální hygiena (1.B – pí uč. Faloutová)

Válec (8.A – pí uč. Hlaváčková)

Model školy – krychle, kvádr (6.A – pí uč. Hlaváčková)

Testování žáků z anglického jazyka

Bruslení 4. tříd

Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí

Technické služby Praha – prevence Krysáci (1. A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Prevence s PČR pro 1. třídy – Bezpečně v každém ročním období

Prevence s PČR pro 2. třídy – Bezpečný kontakt se psy

Prevence s PČR pro 4. třídy – Bezpečně v dětském kolektivu

Náslechy kazašských studentů

Nábor veslování pro 4. – 7. třídy

Agáta pro předškoláky

Divadlo U Hasičů – Legenda o hvězdě (3.A, 3.C – pí uč. Rezková, Svěráková)

Divadlo ABC – České Vánoce (2. stupeň – třídní učitelé)

Lyžařský kurz pro II. stupeň

projekty

Goethe (9.A, 9.B – pí uč. Jízdná)

Způsoby obohacování slovní zásoby (7.D – pí uč. Doležalová)

Hallo Spanish friends! (4.A – pí uč. Kalousová)

Můj dům/byt (6.C – pí uč. Kyselková)

Vánoce (2.A – pí uč. Trubačová)

Výstavka Betlémů (3. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová)

Workshop studentů Erasmu – Vánoce (3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C – vyučující AJ)

měsíc LISTOPAD 2014

akce

Podolská vodárna (8. A, 8.B, 8.C – pí uč. Lukešová, Jízdná, p. uč. Forgač)

Brouk Pytlík – divadelní představení (1. A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Knihovna Sue Ryder (6.C – pí uč. Doležalová)

Senát ČR (9.A – pí uč. Marková)

Knihovna s besedou (4.A – pí uč. Kalousová)

Výstava Tři bratři – Barrandov (2.B, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 5.B, 5.C – třídní učitelky)

Beatles Revival Band (8.C – p. uč. Forgač)

SPŠCH – práce v laboratoři (9.B – pí uč. Lukešová)

Pes přítulák – KC 12 (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Sue Ryder – knihovna (školní družina)

A cirkus bude – Minor (3.C, 4.C – pí uč. Svěráková, Ježdíková)

Divadlo U Hasičů – Na cestách country ( 3.C, 5.B – pí uč. Svěráková, Kubasová

Jak si nenechat ublížit – prevence (5. třídy – třídní učitelé)

Nepokoušek osud (drogy) – prevence (8. třídy – třídní učitelé)

Focení vánočních sad

Den otevřených dveří + Agáta pro předškoláky

Pedagogická rada

Náslechy studentů Erasmu + Pedagogické fakulty UK v Praze

Celoškolní testování z českého jazyka a matematiky

Bruslení 4. tříd

Roztančený tělocvik 2. tříd

Muzeum hudby (7.A – pí uč. Šámalová)

Jak si nenechat ublížit – prevence PCŘ (6. a 7. třídy – třídní učitelé)

Hydroelektrárna (9. třídy – pí uč. Marková, Lukešová, p. uč. Horák, Dvořák)

Schola Pragensis (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Hrou proti AIDS – prevence (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

projekty

Veršování (6.A – pí uč. Haubeltová)

Propagace ČR – dokončení (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Pomnožná jména měst ČR (6.C – pí uč. Doležalová)

Historie vodárenství (8. třídy – pí uč. Lukešová)

Den stromů – dokončení (2.B – pí uč. Klusová)

Čestný občan (6.A – pí uč. Haubeltová)

Afrika, Evropa (7. a 8. třídy – p. uč. Forgač)

Tatínkové (2.B – pí uč. Klusová)

Okrasná zahrada (8. třídy – divky  – pí uč. Lukešová)

Jak se co dělá – sloh – popis pracovního postupu (7.A – pí zást. Smažíková)

Rodokmen (6.B, 6.C – pí uč. Šulcová)

Keltové (6.A – pí uč. Marková)

Slovní druhy (9.A – pí uč. Marková)

Rodiče ve školní družině (3. a 4. oddělení – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Barokní sochy – Kuks (7.A – pí zást. Smažíková)

soutěže

Den koláče (4.B – pí uč. Pelcová)

“Poprask” – florbal (6.A, 7.C – p. uč. Forgač)

Dějepisná olympiáda (8. a 9. třídy – pí uč. Marková, p. uč. Vohnický)

Pražský pramen – finálové kolo (II. stupeň – pí uč. Kubíková)

Florbal – dívky (8. a 9. třídy – p. uč. Veselý)

Basketbal (5. – 7. třídy – p. uč. Horák)

 

měsíc ŘÍJEN 2014

akce

Co skrývají hlubiny vesmíru – Planetárium (4. třídy – pí uč. Kalousová, Pelcová, Ježdíková)

Policie ČR – prevence (5.C – pí uč. Nedvídková)

Městská knihovna Praha Opatov (6.A – pí uč. Haubeltová)

Zvířata na statku – Toulcův dvůr (3.B, 3.D – pí uč. Čmelíková, Rezková)

Filmové představení – Herkules (II. stupeň – třídní učitelé)

Filmové představení  – Tři bratři (I. stupeň – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Policie ČR – prevence (4.C – pí uč. Ježdíková)

Náslechy studentů UK

Bruslení (4. třídy – třídní učitelé)

Pedagogická rada

Divadlo U Hasičů – Rumcajs (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Kufnerová)

Muzeum Kampa (8. a 9. třídy, dívky – pí uč. Kalousová)

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Minor – Můj atlas světa (3.A, 5.B – pí uč. Benešová, Kubasová)

Školní parlament

projekty

Evropa – povrch, vodstvo (5.C – pí uč. Nedvídková)

Adopce (4.A – pí uč. Kalousová)

Romeo a Julie – komiks (7.A – pí uč. Smažíková)

Barevný týden (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Propagace ČR (I. a II. stupeň – pí uč. Eichlerová, p. uč. Toman)

Rodina (7.A – pí uč. Kyselková)

Školní pravidla (8.A, 8.B – pí uč. Kyselková)

Využití masmédií (8.B, 8.C – pí uč. Doležalová)

J. A. Komenský (7.D – pí uč. Doležalová)

Rozdělení státní moci v ČR (9.C, 9.D – pí uč. Doležalová)

Ovoce, zelenina, zdraví (2.A – pí uč. Miznerová)

Den stromů (2.B – pí uč. Klusová)

Roztančený tělocvik (2.A, 2.B – pí uč. Faloutová, Klusová)

soutěže

Malá kopaná – finále (8. a 9. třídy – p. uč. Veselý)

Basketbal, kopaná – finále (8. a 9. třídy – p. uč. Horák)

Basketbal (5. – 7.  třídy – p. uč. Horák)

Matematická olympiáda (5.A, 5.B – pí uč. Kubasová, p. uč. Fousek)

Olympijský víceboj (I. a II. stupeň  – třídní učitelé)

 

měsíc ZÁŘÍ 2014

akce

Náprstkovo muzeum (8.A – pí uč. Lohniská)

Stanice přírodovědců – plazi (6.B – pí uč. Šulcová)

Preventivní vlak (7. třídy – pí uč. Kyselková, Marková, Hlaváčková, p. uč. Veselý)

Muzeum hlavního města Prahy (7.C, 7.D – pí uč. Hlaváčková, p. uč. Škvor)

Planetárium (6. třídy – p. uč. Forgač, Veselý)

Prevence Policie ČR (1. – 5. třídy – třídní učitelé)

Pedagogická rada

Taneční škola Maestro – ukázková hodina pro 1. – 5. třídy

Focení 1. tříd a parlamentářů

Planetárium (3.C – pí uč. Svěráková)

Třídní schůzky

Divadlo Hybernia – Johny a Cash (muzikál) – (5. třídy + II. stupeň)

Agáta pro předškoláky

Bruslení (4. třídy)

U nás na statku (2.A – pí uč. Miznerová)

projekty

Propagace ČR (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Havlíčkovy epigramy (8.B, 8.C – pí uč. Haubeltová)

Restaurant / Menu (4.A – pí uč. Kalousová)

Čsl. legie (9. třídy – pí uč. Lohniská)

Roztančený tělocvik (2. třídy- pí uč. Kufnerová, Klusová)

soutěže

Fotbal – meziškolní soutěž (6. – 9. třídy – p. uč. Horák)

Lesy hl. města Prahy – sběr plodů a suchého pečiva (2.B – pí uč. Klusová)

Roztančený tělocvik (2.A, 2.B – pí uč. Faloutová, Klusová)

 

měsíc ČERVEN 2014

akce

Chata Zlenice (3.A, 3.B – pí uč. Kalousová, Pelcová)

ZOO (1. A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Škola v přírodě – Kolínská Bouda (1. stupeň – třídní učitelky)

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy- třídní učitelky)

Školní akademie (MŠ, I. a II. stupeň)

Pedagogická rada

Výlet Kutná Hora (9.A – pí uč. Haubeltová, Šámalová)

Divadlo Minor (2.C, 3.A, 3.B, 3.C – třídní učitelky)

ZOO (6.A, 6.B, 7.C – p. uč. Veselý, Dvořák, Forgač)

Výlet Srbsko (6.D, 8.A – pí uč. Hlaváčková, Míková, Marková)

Pražský hrad – Královská cesta (7.A – pí uč. Lohniská)

Divoká Šárka (6.C, 8.B – pí uč. Lukešová, p. uč. Škvor)

Kavčí hory (9.B – pí uč. Doležalová)

Transfuzní stanice – exkurze (8.C – pí uč. Kubíková)

Ladronka (7.B – pí uč. Jízdná)

Bowling (6.D, 8.A – pí uč. Míková, Hlaváčková)

Lesopark Chuchle (7.C – p. uč. Forgač)

Krčský les (6.A, 6.B, 6.C, 7.A – p. uč. Škvor, Veselý, Toman)

Staroměstské náměstí (9.B – pí uč. Doležalová)

Hobby centrum – sportovní den (3.A, 3.B, 4.A, 4.C – třídní učitelky)

Prázdniny nanečisto – Jedličkův ústav (5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 8.D – třídní učitelé)

Hybernia (3.C – pí uč. Ježdíková)

Výlet Kutná Hora (9.A – pí uč. Haubeltová, Šámalová)

Petřín – vycházka (8.B – Lohniská)

Sběr papíru

projekty

Indiánský den (ŠD – 3. oddělení – pí vych. Navrátilová)

 

měsíc KVĚTEN 2014

akce

Den dětí – cukrárna (ŠD – pí vychovatelka Navrátilová)

Terezín – exkurze (9.A, 9.C – pí uč. Lohniská)

Botanicus (1.A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

IQ Landia Liberec (4.A, 5.B, 5.C – pí uč. Zelená, Rezková, Čmelíková)

Pedagogická fakulta – náslechy studentů

Prevence – Bezpečné chování – Městská policie (4. a 5. třídy)

Prevence – Malý Péťa sám doma – Městská policie (1. třídy)

Prevence – Sám venku – Městská policie (2. třídy)

Prevence – Nebezpečné situace – Městská policie (3. třídy)

Sex, aids – beseda (8. třídy)

Běh pro Afriku (MŠ, I. a II. stupeň)

Prevence – Bezpečné chování v elektronickém světě II (6. třídy)

Prevence – Kyberšikana (7. třídy)

Kid´s Lab (3.A, 3.B – pí. uč. Kalousová, Pelcová)

Škola v přírodě (II. stupeň)

Divadlo U Hasičů – Dobrodružství hastrmana Tatrmana (2. A, 2.B, 2.C – pí. uč. Trubačová, Faloutová, Svěráková)

Agáta pro předškoláky

Deštné pralesy (I. stupeň – třídní učitelé)

Focení tříd

Prevence – Nebezpečný facebook (4. třídy)

Třídní schůzky

projekty

Smysly (5.B, 5.C – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Srovnání knižní a filmové podoby Kytice (7.B, 7.C – pí uč. Haubeltová)

Květ zblízka (3.A – pí uč. Kalousová)

Košíkaření (ŠD – pí vychovatelky Blažejová, Kufnerová)

Kulisy na Akademii (II. stupeň – p. uč. Toman)

 

měsíc DUBEN 2014

akce

Husitský Tábor – exkurze (7.A – pí uč. Lohniská)

Mýdlárna – exkurze (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka – KC “12” (1.A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Náprstkovo muzeum (7.B – pí uč. Marková)

Opičí dráha (3. oddělení školní družiny – pí vych. Navrátilová)

Divadlo Minor (5.B, 5.C – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Výlet na Říp (4.B, 4.C, 5.A – pí uč. Kubasová, Nedvídková, Benešová)

projekty

Zámořské objevy – cestopisy (7.A, 7.C – pí uč. Lohniská)

Lidské tělo (2.B – pí uč. Faloutová)

Pravěk (3.A – pí uč. Kalousová)

Člověk a příroda (4.A – pí uč. Zelená)

Kytice (7.C – pí uč. Haubeltová)

Velikonoce trochu jinak (3. oddělení školní družiny – pí vych. Navrátilová)

Velikonoce trochu jinak (1.A – pí uč. Miznerová)

Květinové odpoledne (1. a 2. oddělení školní družiny – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Země Asie – (7. třídy – p. uč. Forgač)

Oblasti ČR (8. třídy – p. uč. Forgač)

Rýmujeme (1.B – pí uč. Klusová)

Návykové látky (5.B – pí uč. Rezková)

soutěže

Vybíjená (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Vybíjená (5.B, 5.C – pí uč. Rezková)

 

měsíc BŘEZEN 2014

akce

Febiofest (6.C, 6.D, 7.C – p. uč. Forgač)

Technické muzeum – kolo (8. třídy – pí uč. Lohniská, p. uč. Dvořák)

Febiofest – Ledové království (3.A, 3.B, 4.A – pí uč. Kalousová, Pelcová, Zelená)

Hrdličkovo muzeum člověka (8.C – pí uč. Kubíková)

Veselé zoubky (1.A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Velikonoce – Toulcův dvůr (1.B – pí uč. Klusová)

Febiofest – Justin, jak se stát rytířem (5.B, 5.C – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Febiofest – Husité (4.B, 4.C, 5.A – pí uč. Benešová, Kubasová, Nedvídková)

Náslech studentů Univerzity Karlovy v Praze

Scio – testování 4. a 8. tříd

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy, třídní učitelé)

Konzultace

Zahájení olympijských her 4 X 4 (vybraní žáci – p. uč. Horák, Veselý)

Agáta pro předškoláky

Filmový orchestr – Rudolfinum (vybraní žáci II. stupně, pí uč. Smažíková, Kyselková, Šámalová)

Solná jeskyně (školní družina – pí vych. Kufnerová)

Klub mladého diváka (přihlášení žáci – pí uč. Eichlerová, Kubíková)

Sue Ryder (1. – 3. oddělení školní družiny – pí vych. Kufnerová, Blažejová, Navrátilová)

Tam Tam Orchestra (8. třídy – třídní učitelé)

Sue Ryder – beseda se spisovatelem Klimkem (4. oddělení školní družiny)

U Hasičů – divadelní představení O čarodějnici Chytrolíně (2. třídy – pí uč. Faloutová, Trubačová, Svěráková)

projekty

Číslovky v hlavní roli (6.B – pí uč. Haubeltová)

Tiere (8.A, 8.B – pí uč. Jízdná)

Vše o penězích (vývoj …) – (9.B, 9.C  – pí uč. Doležalová)

Cizí slova (8.C, 8.D – pí uč. Doležalová)

Třídění živočichů (5.C – pí uč. Čmelíková)

Technické muzeum (8. třídy – pí uč. Lohniská, p. uč. Dvořák)

Přírodní zdroje (9. třídy – pí uč. Eichlerová)

Miss holka – kluk (3. oddělení školní družiny – pí vych. Navrátilová)

Domácí mazlíček (1.B – pí uč. Klusová)

Stres a jak nad ním zvítězit (9. třídy – pí uč. Doležalová)

Design, užité umění (II. stupeň, p. uč. Toman)

soutěže

Poetické odpoledne (II. stupeň – vyučující českého jazyka)

Biologická olympiáda (II. stupeň – pí uč. Lukešová)

Pražské kolo – basketbal (6. – 7. třídy – chlapci – p. uč. Veselý, Horák)

 

měsíc ÚNOR 2014

akce

Návštěva knihovny (3. odd. ŠD – pí vych. Navrátilová)

Cyril a Metoděj – filmové představení (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Peníze, nebo život? (9.A – pí uč. Haubeltová)

Olympijský park Letná (8.A – pí uč. Marková)

Muzeum hl. města Prahy – Středověké cechy v pověstech (4.C – pí uč. Nedvídková)

Veselé taneční (1.B – pí uč. Klusová)

Školička kočičky Agáty (předškoláci – pí uč.  I. stupně)

Škola v přírodě Vápenka (3.A, 3.B, 4.A, 4.C – pí uč. třídní)

Návštěva České televize (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová a Faloutová)

Střední odborné učiliště Ohradní – návštěva (9. třídy – třídní učitelé)

Nebezpečné sekty – prevence (9. třídy – třídní učitelé)

Knihovna Sue Ryder (ŠD)

Koncert Fritscnová, Linhart (4. třídy – pí uč. třídní)

Střední odborná škola gastronomická (8. třídy – třídní učitelé)

Pedagogická rada

The Fortyfingers – koncert (6. ročníky – třídní učitelé)

projekty

Osobní účet, platební karta pro -náctileté (9.A – pí uč. Haubeltová)

Zimní olympijské hry v Soči (5.B – pí uč. Rezková)

Pověsti (3.B – pí uč. Pelcová)

Masopust aneb Karnevalový mejdan (3. a 5. odd. ŠD – pí vych. Navrátilová a Kotková)

Shadows (3.A – pí uč. Kalousová)

Řemesla zaniklá a současná (4.C – pí uč. Nedvídková)

Moje obec Praha (6.A, 6.B – pí uč. Kyselková)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (II. stupeň -pí uč. Kubíková, Lukešová, Eichlerová)

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo (II. stupeň – pí uč. Haubeltová, Smažíková)

Olympiáda v zeměpise – okresní kolo (7. a 8. třídy – p. uč. Forgač)

Basketbal – finále Prahy 4 (6. a 7. třídy – p. uč. Horák)

 

měsíc LEDEN 2014

akce

Kids´a Lab Abrakadabra (3.B – pí uč. Pelcová)

Národní divadlo – exkurze (8.A,B,C – pí uč. Marková, Doležalová)

Gotická Praha (7.B – pí uč. Marková)

Zápis do 1. tříd (předškoláci – pí uč. I. stupně)

Školička kočičky Agáty (předškoláci – pí uč. I. stupně)

Chovej se jako člověk (1. – 4. třídy – pí uč. třídní)

Sběr papíru a hliníku

Policie ČR (3.A,B – pí uč. Kalousová, Pelcová)

projekty

Ve stínu Babylónské věže (6.A – pí uč. Smažíková)

Válec (8.B –  pí uč. Hlaváčková)

Filmy, Olympiáda (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Meine Schule (7.B – pí uč. Jízdná)

Sousední státy ČR (5.B – pí uč. Rezková)

Stundenplan (8.A,B – pí uč. Pelcová)

Měření (3.B – pí uč. Pelcová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9.A,B,C – pí uč. Lukešová)

Pečení dánských sušenek (3.A,B – pí uč. Kalousová, Pelcová)

My flat, my house (7.A,B – pí uč. Jízdná)

Moje škola – My school (5.A – pí uč. Marková)

soutěže

Vybíjená (5.B,C – pí uč. Rezková)

 

měsíc PROSINEC 2013

akce

Putování do Betléma (1.A,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Vánoční koncert v kostele (1.B, 2.A,B + 100 zpěváčků – pí uč. Smažíková, Šámalová, Klusová, Faloutová, Trubačová, p. uč. Toman, Dvořák)

Předvánoční lyžák (II. stupeň – pí uč. Smažíková, p. uč. Horák, Veselý)

Vánoční prodejní trhy na ZŠ Ohradní (I. i II. stupeň)

Vánoční prodejní trhy Arkády Pankrác (I. i II. stupeň)

Vánoce ve Žlutém sluníčku aneb Pečení s maminkou (ŠD – pí vych. Navrátilová)

Popelka (6.A – žákyně Knoblochová)

Školička kočičky Agáty (předškoláci – pí uč. I. stupně)

Mikuláš, čert a anděl (I. stupeň)

Ekologická minibeseda (1.A,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Předvánoční workshopy Erasmus (3.A,B, 4.A – pí uč. Kalousová, Pelcová, Zelená)

Černé divadlo (4.A – pí uč. Zelená)

Adopce na dálku 2013/2014 – finanční sbírka

projekty

Vánoční čas (1.A,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

 

měsíc LISTOPAD 2013

akce

Sběr papíru

Náslechy kazašských ředitelek  v hodinách

Náslechy kazašských studentů v hodinách

Prevence Šikanování a násilí v dětských kolektivech ( 6. ročník)

Prevence Kriminalita dětí (7. ročník)

Prevence Drogy a zákon (8. ročník)

Prevence Základy právního vědomí (9. ročník)

Pedagogická rada

Den otevřených dveří

Školička kočičky Agáty pro předškoláky

Schola Pragensis (8. a 9. ročník – tř. učitelé)

Třídní schůzky

Království železnic (4.B,C – pí uč. Kubasová, Nedvídková)

Solná jeskyně (1. odd, 2.odd. ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Národní galerie (3.A,B – pí uč. Pelcová, Kalousová)

Divadlo Loupežník Rumcajs (.2.A – pí uč. Trubačová, 2.B – pí uč. Faloutová, 2.C – pí uč. Svěráková3.B – pí uč. Pelcová)

Knihovna Sue Ryder (6.D – pí uč. Doležalová)

Prevence s policií MěPČR – Malý kriminalista (5. ročníky)

Knihovna Sue Ryder (1.odd. ŠD  pí vych. Blažejová)

Veselé taneční (1.B – pí uč. Klusová)

Národní technické muzeum – Kid´s Lab (3.A – pí uč. Kalousová)

Podolská vodárna (8.A,B,C – pí uč. Lukešová)

Exkurze Česká televize (8.A – pí uč. Marková)

KC12 Včelí Medvídci (1.A – pí uč. Miznerová)

Hydroelektrárna Štvanice (9.třídy – p. uč. Dvořák, Horák)

Státní symboly Hrzánský palác (4.B,C, 5.A – tř. učitelky)

Pohyby Země – Planetárium (5.třídy – tř. učitelky)

Muzeum HMP – Středověk (7.A – pí uč. Lohniská)

Vitální secese (9.A – pí uč. Haubeltová)

projekty

Halloween (3.B – pí uč. Pelcová)

Zkratky, zkratková slova (ČJ – 7.B,C, 9.A – pí uč. Haubeltová)

Wir Kochen (Nj – 8.A,B – pí uč. Jízdná)

Zkratky kolem nás (Čj – 9.B – pí uč. Doležalová)

Kraje ČR (Vl – 5.C – pí uč.Čmelíková)

Nejmilejší kniha (Čj – 1.B – pí uč. Klusová)

Nejoblíbenější pohádka (Čj – 3.A – pí uč. Kalousová)

Halloween/Wanted (Aj – 3.A – pí uč. Kalousová)

Historie vodárenství (Ch – 8.A,B,C – pí uč. Lukešová)

My life – můj život (Aj – 6.A – pí uč. Kyselková)

Naše škola (Aj – 6.A,B – pí uč. Kyselková)

Filmová studia (Vv – 2. stupeň – p. uč. Toman)

Vesmír  planety (Př – 5.B – pí uč. Rezková)

Kadeřnický salon , malí architekti (3.odd. ŠD – pí vych- Navrátilová)

Hudební nástroje (Hv – 2.B – pí uč. Faloutová)

Wir Kochen (Nj – 8.A,B – pí uč. Jízdná)

Dopis z Prahy (Nj – 9.A – pí uč. Jízdná)

My pencilcase (Aj – 3.C – pí uč. Ježdíková)

Podzim (1.A – pí uč. Miznerová)

ČR (Vl – 4.C – pí uč. Nedvíková)

Sluneční soustava (Př – 5.C – pí uč. Čmelíková)

Státy Afriky (Z – 7. ročník – p. uč. Forgač)

Evropa (Z – 8. ročník – p. uč. Forgač)

Rodokmen (Prv – 2.B – pí uč. Faloutová)

soutěže

Běh do schodů (3.odd. ŠD – pí vych. Navrátilová)

Dějepisná olympiáda (8. a 9.ročník – pí uč. Marková, Lohniská)

 

měsíc ŘÍJEN 2013

 

akce

Divadelní představení U Hasičů – Šípková Růženka ( 3.A,B – Kalousová, Pelcová)

Prevence Zdravé zoubky (1.A,B, – pí uč. Klusová, Miznerová)

Divadlo kouzel Pavla Kožíška (4.A – pí uč. Zelená)

Knihovna Sue Ryder (ŠD – 1.odd – pí vych. Blažejová, 2.odd. – pí vych. Kufnerová)

Poprvé v galerii (2.C – pí uč. Svěráková, 3.C – pí uč. Ježdíková)

Návštěva Senátu a Bílkovy vily (9.A – pí uč. Haubeltová)

Briliantina – výroba šperků (ŠD – holky z 1. – 4. odd)

Dopravní hřiště Jánošíkova (4. a 5. ročníky – tř. učitelky)

Solná jeskyně (1. a 2. odd. ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Káťa a Škubánek v KC 12 (1.A ,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Černé divadlo Metro – Ulice plná kouzel (2.C – pí uč. Svěráková, 4.B – pí uč. Kubasová, 4.C – pí vych. Řezníková, 5.A – pí uč. Benešová, 5.B – pí uč. Rezková, 5.C – pí uč. Čmelíková, 6.A – pí uč. Kyselková)

Bruslení 4. tříd (tř. učitelky)

Pedagogická rada

Školská rada

Profi vyšetření 9. ročníků (pí psycholožka Borovičková)

Náslechy studentů UK

Náslechy studentů Erasmus

Prevence MěPČR – Bezpečně v dětském kolektivu (4. ročníky)

Prevence MěPČR – Jak si nenechat ublížit (5. ročníky)

Prevence MěPČR – Bezpečně v každém ročním období (1. ročníky)

Školička Kočičky Agáty pro předškoláky (vyučující 1.stupně)

Kino CineStar ( 2.st. – tř. učitelé)

Jak se stát mladým archeologem MHMP (6.A – pí uč. Markov%

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím