Co se dělo v měsíci…(akce, soutěže, projekty)

Home / Aktivity školy / Co se dělo v měsíci…(akce, soutěže, projekty)

Nudit se? A ve škole?

Na ZŠ Ohradní se toho děje opravdu hodně. Seznam všech aktivit Vám každý měsíc přinášíme na této stránce. Podrobné náplně jednotlivých akcí, soutěží, projektů a dalších událostí naleznete v záložce Akce, soutěže, projekty, nebo přímo na homepage.

měsíc ZÁŘÍ 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Slavnostní přivítání prvňáčků a jejich rodičů

Žákovský parlament – setkání s paní ředitelkou

Focení prvňáčků

Adaptační kurz 6.A (pí psycholožka Borovičková, p. uč. Musil)

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy

Třídní schůzky 

Akademický klub – výstava her a hlavolamů (pí uč. Hlaváčková, Míková)

Ornitologická exkurze přírodovědného kroužku (pí uč. Kubíková)

Sférické kino (vybrané třídy 1. stupně)

Agáta pro předškoláky

Kmeny II – 1. lekce (6. a 7. třídy – třídní učitelé)

Štefánikova hvězdárna – Lety ke hvězdám (6. třídy – p. uč. Forgač, Musil, Vohnický)

projekty

100 let ČR (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Prázdninové cesty (5.A – pí uč. Novotná)

Sluneční soustava (6. třídy – p. uč. Forgač)

Měsíce v roce (1.B – pí uč. Klusová)

100 let vzniku ČSP – výstava (9.C – pí uč. Doležalová)

Sv. Václav (4.A – pí uč. Heinrichová)

Sv. Václav (1.C – pí uč. Puldová)

soutěže

Máme rádi zvířata – výstava v Toulcově dvoře (1.B – pí uč. Klusová)

Podzimní turnaj ve stolním tenise (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Musil)

Malý fotbal (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Veselý)

měsíc ČERVEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Exkurze ČNB – Lidé a peníze (9.B – pí uč. Kyselková)

Filmové představení (6.A, 7.B, 8.A – p. uč. Forgač, pí uč. Hlaváčková, Míková)

Pražské Benátky (3.A. 3.D – pí uč. Heinrichová, Rezková)

Projekt “Kmeny” (6. třídy)

Happening – Lepší místo (školní parlament – pí uč. Steiningerová)

Vyhodnocení soutěže Ohradní modely (soutěžící + parlamentáři z II. stupně – p. uč. Dvořák, p. zást. Horák)

Srovnávací práce z ČJ, AJ, M

Focení tříd

Představení MŠ Zahrádka pro 1. a 2. ročníky (třídní učitelky)

Kids and us (1.A, 1.B, 3.B – pí uč. Meszárosová)

Ozdravný pobyt – penzion Metuje (I. stupeň)

Žákovský parlament

Výlet Berounsko (8.A – p. zást. Horák, pí Míková)

Prevence – šikana a kyberšikana (7.B – p. uč. Forgač)

Zážitkový workshop “Doma a jinde” (8.B)

Všeobecné srovnávací testy pro II. stupeň

Výlet Hřensko (2.B, 2.C – pí uč. Faloutová, Svěráková)

Sběr starého papíru

Leonardium (1.A, 1.C – pí uč. Čmelíková, Miznerová)

Tepfaktor (5.B – pí uč. Poc)

Aquapark Čestlice (9.B – pí uč. Jeníková, Kyselková)

Botanická zahrada (7.B – p. uč. Forgač)

Filmové představení “Malý princ” (4. třídy – třídní učitelky)

Projekt “Kmeny” (5. třídy – třídní učitelky)

Trilopark (1.B – pí uč. Klusová)

Výlet na Pražský hrad (7.A – p. uč. Vohnický)

Meandry Botiče (6.A, 6.B, 6.C – pí uč. Hlaváčková, Lukešová, p. uč. Škvor)

Emoční výchova – oslava šikovnosti (1.třídy – pí psych. Borovičková, pí uč. Klusová, Čmelíková, Miznerová)

Dům ochránců přírody (3.A, 4.B – pí uč. Meszárosová, Steiningerová)

SAPA exkurze (8.B – p. uč. Novák)

Sportovní den na školním hřišti

Komentovaná prohlídka ZOO Praha s průvodcem (1.B – pí uč. Klusová)

Slavnostní zakončení školního roku – rozloučení s 9. třídami

projekty

Návykové látky (6. třídy – pí uč. Jeníková, Blahnová)

100 let ČR (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Jídlo (6. třídy – pí uč. Kyselková

soutěže

Zlatý list – přírodovědná soutěž (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Kubíková)

Meziškolní soutěž streetball (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Musil)

Přehazovaná (dívky 6. – 7. třída – p. uč. Musil)

Florbalový turnaj Děkanka (vybraní žáci 6. a 7. tříd – pí uč. Ferbasová, p. zást. Horák)

měsíc KVĚTEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Hudební vystoupení 2.C pro 1. třídy (pí uč. Poc)

Schůzky školního parlamentu

Workshop školního parlamentu

Life – testování finanční gramotnosti (5. a 6. třídy – třídní učitelky)

Celé Česko čte dětem – Zdeněk Hanka (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Záhony pro školy – workshop (1.A, 1.C, 5.C – třídní učitelky)

Běh pro školu 

Rocková krabička (1.B – pí uč. Klusová)

Kmeny (5. a 6. třídy – třídní učitelé)

I bez alkoholu jde být in (5.B, 5.C – pí uč. Poc, Nedvídková)

Reprezentativní prostory Pražského hradu (8.C, 9.B – pí uč. Šámalová, p. uč. Novák)

Studio Rolnička (1.-3. třídy)

Jump aréna (6.D – p. zást. Horák)

KMD – Evžen Oněgin – Divadlo ABC (pí uč. Kubíková, Kyselková)

Finance, finance, jaká bude bilance? (9. třídy – třídní učitelé)

Ozdravný pobyt (2.C, 4.C, 5.A)

Setkání žákovských parlamentů Prahy 4 (p. zást. Horák, pí uč. Steiningerová)

Malý Den D (Lepší místo) – žákovský parlament (pí uč. Steiningerová)

Exkurze Ikea – akademický klub (p. zást. Horák)

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy

Třídní schůzky a konzultace

Ozdravný pobyt 2. stupeň

Ozdravný pobyt s plaveckým výcvikem pro 3. ročníky

ZOO park Velká Chuchle (7.B – p. uč. Forgač)

Hřiště Bohdalec (7.B – p. uč. Forgač)

Jump Park Jarov + Náprstkovo muzeum + Vyšehrad, Slavín, Nové Město, Letná + Lesopark Cibulka + Technické muzeum + Výstava Leonardium + Botanická zahrada Na Slupi, Geopark + pražské památky – Staroměstské náměstí  (žáci, kteří neodjeli na ozdravný pobyt – pí uč. Doležalová, Pivoňková, Šámalová, p. uč. Toman)

Pasování na čtenáře (1. třídy – třídní učitelky)

Šikana a kyberšikana – prevence (7.A – p. uč. Vohnický)

Ukázková hodina – basketbal USK dívky 

Pražské Benátky (2.C, 3.A, 3.D – pí uč. Svěráková, Heinrichová, Rezková)

I bez alkoholu jde být IN (5.A – pí uč. Kubasová)

Agáta pro předškoláky

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

Botanicus – výlet (1. třídy – třídní učitelky)

Vyhodnocení projektu Lidé jedné země + výstava (9.B – pí uč. Pivoňková)

Exkurze ČNB – Lidé a peníze (9.B – pí uč. Kyselková)

projekty

Skřítkova zahrada (2.C – pí uč. Heinrichová)

Smysly (8.A, 8.C – pí uč. Jeníková)

Lidé jedné země (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková)

Kraje ČR (4.A – pí uč. Novotná)

Vážení aktovek (6.A – p. uč. Dvořák)

soutěže

MŠ má talent – pěvecká soutěž uspořádaná žáky 9.C (pí uč. Doležalová, Borovičková)

Finále matematické soutěže PANGEA (vybraní žáci – pí uč. Kubasová)

Matematická soutěž MASO (vybraní žáci – pí uč. Hlaváčková)

Přehazovaná dívky (6. – 7. třídy – p. uč. Musil)

měsíc DUBEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

 akce

Finance, finance, jaká bude bilance – prevence (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Záhony pro školy – workshop (1.A, 1.C, 5.C – třídní učitelky)

Zápis do 1. tříd

Bruslení 5. ročníků

Divadlo U Hasičů – Kocour Modroočko (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Náslechy studentů PedFUK

Mám právo na bezpečný život – prevence (4.A, 4.B, 4.C – pí uč. Novotná, Steiningerová, Ježdíková)

Žákovský parlament

Workshop na soutěž T-Profi 

Divadlo U Hasičů – Čert a Káča (3.A – pí uč. Heinrichová)

Šikana a kyberšikana – prevence (7.C – p. uč. Dvořák)

Sběr papíru

Projekt “Kmeny” (5. a 6. třídy – třídní učitelé)

Leonardium – Malostranská beseda (2.C – pí uč. Svěráková)

Partnerské vztahy a sexualita – prevence (8.C)

Kamarádství a spolupráce – prevence (3.B – pí uč. Meszárošová)

Portugalský mezinárodní den

Portugalská večeře pro rodiče

Akademický klub – výlet Tábor (p. uč. Novák, Vohnický)

Agáta pro předškoláky

Otevřený oceán – přednáška, beseda (vybrané třídy I. i II. stupně)

elektrárna Mělník, papírny Štětí – exkurze (9.A, 9.B, 9.C – třídní učitelé)

Lidé jedné Země – projektová dílna (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková)

Pedagogická rada 

Pražské Benátky (4.A, 5.A – pí uč. Kubíková, Novotná)

projekty

Portugalsko (1.B, 3.A, 6.B – pí uč. Klusová, Heinrichová, Lukešová)

Mořeplavci (7.A – p. uč. Vohnický)

100 let ČR (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Menu (3.C – pí uč. Miznerová)

Parlament na zkoušku (1.B – pí uč. Klusová)

Muchláž – výtvarná výchova (3.B, 4.B – pí uč. Meszárošová, Steiningerová)

Dobrá strava – prevence kardiovaskulárních chorob (9.B, 9.C – pí uč. Pivoňková)

Jan Neruda – velikán naší literatury (8.A, 8.B – pí uč. Doležalová)

soutěže

Obvodní kolo biologické olympiády kategorie D a C (7. a 8. třídy – pí uč. Lukešová, Kubíková)

měsíc BŘEZEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

 akce

Poldovy omalovánky – prevence (1. třídy – třídní učitelky)

Bruslení (5. třídy – třídní učitelky)

KC12 – divadelní představení Ošklivé káčátko (1. třídy – třídní učitelky)

Migrace a lidská práva – prevence (7. třídy – třídní učitelé)

Vitamínový den 

Studio Rolnička (1. – 3. třídy – třídní učitelky)

Koncert – Jana Koubková Quartet (8. třídy – pí uč. Kubíková, Šámalová, Míková)

Filmové představení – Planeta Země 3000 (6. – 9. třídy – třídní učitelé)

Divadlo U Hasičů – Krysáci (2. třídy – třídní učitelky)

Nekuřátka – prevence (4. třídy – třídní učitelky)

Projekt “Kmeny” (5. – 6. třídy – třídní učitelé)

Žákovský parlament

Celé Česko čte dětem (6. třídy – třídní učitelé)

Febiofest – Medvěd Brigsby (7.B – p. uč. Forgač)

Kamarádství a spolupráce – prevence (3. třídy – třídní učitelky)

Febiofest – Planeta Česko (3.C, 4.A, 4.C, 5.A, 5.B – třídní učitelky)

Čechova stodola (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

KC12 – Velikonoční pohádka (1. třídy – třídní učitelky)

Koncert Tam Tam Orchestra (7. třídy – třídní učitelé)

Praha Karla IV. (7.B – p. uč. Novák)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Agáta pro předškoláky

projekty

Planeta Země 3000 (II. stupeň – p. uč. Forgač)

100 let ČR (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Obohacování slovní zásoby (8. třídy – pí uč. Doležalová)

Punk in Englisch (5. třídy – p. uč. Novák)

Vnější geologické děje (9.B, 9.C – pí uč. Lukešová)

Antické divadlo (7.C – pí uč. Pivoňková)

Domácí mazlíčci (2.C – pí uč. Svěráková)

Vítání jara (3.A – pí uč. Heinrichová)

Vědci a obyvatelé XIX. století (8.A – pí uč. Pivoňková)

Řecké báje (6.B – p. uč. Vohnický)

7 divů světa (6.A – p. uč. Vohnický)

soutěže

Zpívá celá čtyřka (vybrané žákyně II. stupně – pí uč. Šámalová)

Velikonoční skok (6.D pro žáky II. stupně)

měsíc ÚNOR 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Biatlon – sportovní ukázky 

Žákovský parlament 

Projekt Kmeny (5.-6. ročníky – třídní učitelé)

Projekt Jsme lidé jedné Země (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková)

Bezpečnost na cestách – prevence (2. třídy – třídní učitelky)

Pražské Benátky (2.B – pí uč. Faloutová)

Výstava p. uč. Tomana (8.B – pí uč. Kubíková)

Koncert The Fortyfingers (6. třídy – třídní učitelé)

Princ Bajaja – divadelní představení (3. třídy – třídní učitelky)

Trilopark (1.A, 1.C – pí uč. Čmelíková, Miznerová)

Kocour Modroočko – divadelní představení (2.C – pí uč. Svěráková)

Bruslení 5. tříd

Bruslení ŠD

Klub mladých diváků – Ples upírů

Agáta pro předškoláky

Den otevřených dveří

Veselé zoubky (1. třídy – třídní učitelky)

projekty

Zvířata – animals (6.A,B,C – pí uč. Kyselková)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9.A,B,C – pí uč. Lukešová)

Praha historická (6.B – pí uč. Doležalová)

Mýtus v komiksu (6.C – pí řed. Smažíková)

Animals (6.A1 – p. uč. Trojan)

My favourite sport (9A2 – p. uč. Trojan)

My future (7.A1 – p. uč. Trojan)

Budeme parlamentáři (1.B – pí uč. Klusová)

100 let ČR (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Praha (2.C – pí uč. Svěráková)

Kniha, kterou právě čtu (3.B – pí uč. Meszárošová)

Olympijské hry (4.A – pí uč. Novotná)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (vybraní žáci 6.-9. tříd – pí uč. Kubíková, Lukešová)

měsíc LEDEN 2018

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Základy první pomoci – prevence (5.A, 5.B, 5.C. – pí uč. Kubasová, Poc, Nedvídková)

Kamarádství, spolupráce ve třídě (3.C, 3.D – pí uč. Benešová, Rezková)

Plavání 3. ročníků

Dopravní výchova 4. a 5. ročníků

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Prezidentské volby pro II. stupeň (projekt 9.A)

Berta – beseda pro rodiče (Přijímají řízení na SŠ. Jak mluvit s dětmi o sexu.)

Třídní schůzky + schůzka třídních důvěrníků

Výstava – holocaust (9.A, 9.B – pí uč. Pivoňková, p. uč. Toman)

Exkurze v autosalonu Volvo v Čestlicích (6.A, 8.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Pedagogická rada

Návštěva dr. Klégrové z PPP Francouzská

Švédský den + večeře pro rodiče

Přednáška Goteborg (II. stupeň – třídní učitelé)

Koncert Abba revival (vybrané třídy I. a II. stupně)

Masopust a kouzelník v ŠD

Trilopark (2.B – pí uč. Faloutová)

Tráva – prevence (6. třídy – třídní učitelé)

Alkohol – prevence (6.D – p. zást. Horák)

Agáta pro předškoláky

Rizika a příležitosti internetu – výzkum Masarykova univerzita (7.A, 7.B – pí uč. Šimáčková)

Předávání výpisu vysvědčení

Klub mladého diváka (pí uč. Kubíková, Šámalová)

Předávání certifikátu za polytechniku (chlapci 8. a 9. ročníku)

projekty

My family (3.C – pí uč. Miznerová)

Švédsko – mezinárodní den – celá škola

Počasí (4.A – pí uč. Novotná)

Drogy (9. třídy – pí uč. Pivoňková)

Práce s hlínou – písmo starověku (6.D – pí uč. Pivoňková, p. uč. Toman)

Podnebné pásy (5.C – pí uč. Nedvídková)

Lidé a čas (1.B – pí uč. Klusová)

Prezidentské volby (9.A – p. uč. Novák)

Deník Anny Frankové (9.B – p. uč. Novák)

soutěže

Sběr starého papíru – celá škola

Šachový turnaj (p. uč. Forgač)

měsíc PROSINEC 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Plavání 3. tříd

Agáta pro předškoláky

Autorské čtení – Studio Dva (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Finanční gramotnost – workshop (9.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Vánoční trhy 

Ptačí koledníci – recitační pásmo na vánočních trzích (1.B – pí uč. Klusová)

Exkurze na úřadu práce – program o volbě povolání (9. třídy – třídní učitelé)

Karlštejn – výlet (5. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Divadlo U Hasičů – Dva sněhuláci (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve třídách 1. stupně

KC12 – O zapomnětlivém andělíčkovi (1. třídy – třídní učitelky)

Loučeň – výlet ((3. a 4. třídy  – třídní učitelky)

Poznej svého psa – canisterapie v ŠD

Výprava za Kelty – Muzeum hl. města Prahy (6.B – p. uč. Vohnický)

Karlštejn (6.A, 8.A, 8.C – pí uč. Hlaváčková, Míková, p. uč. Škvor)

Jsi nula! – interaktivní divadelní představení o kyberšikaně (6. třídy – třídní učitelé)

Hodina kódu 8/12 v Microsoftu (3.B, 3.C – pí uč. Meszárošová, Benešová)

Rolnička – vánoční zpívání (1. – 3. třídy – třídní učitelky)

Klub mladých diváků – Želary (pí uč. Kubíková, p. uč. Škvor)

Náslech studentů Pedf UK

Vánoční koncert (Chrám Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí)

Prezentace SŠ (9. třídy – p. uč. Forgač)

Divadelní představení – Půjdem spolu do Betléma (2.C – pí uč. Svěráková

SoliDeo – koncert (3. – 5. třídy – třídní učitelky)

Nekuřátka – prevence (4.B – pí uč. Steiningerová)

Lyžařský kurz – Kolínská Bouda – Pec pod Sněžkou (2. stupeň)

Šestajovice – Svíčkárna (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Vánoční Praha (6.A, 9.A  – pí uč. Hlaváčková, Pivoňková)

Přání k mání – filmové představení (2. – 5. třídy – třídní učitelky)

Vánoční besídky tříd

soutěže

Vánoční nota – meziškolní pěvecká soutěž (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Šámalová)

Senát – soutěž o nejinspirativnější projekt (parlamentáři – pí řed. Smažíková, pí uč. Steiningerová)

Místo, kde žiji (1.B – pí uč. Klusová)

projekty

Napoleonská doba (8.A – pí uč. Pivoňková)

Holocaust (9.A  – pí uč. Pivoňková)

Vítání zimy (3.A – pí uč. Heinrichová)

Vánoce rodičů (1.B – pí uč. Klusová)

měsíc LISTOPAD 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

PrevenceOtevřete oči (8. třídy – třídní učitelé)

Focení vánočních sad (1. stupeň)

Plavání 3. tříd

Školní parlament

Exkurze do Ústavu experimentální botaniky (přírodovědný kroužek – pí uč. Kubíková)

Den na zázračné planetě – Cinestar Anděl (2.C, 4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Náslech studentů Pedagogické fakulty UK Praha

Kocour v botách – Divadlo U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Slavnostní otevření amfiteátru + vyhlášení výsledků dopravní soutěže

Pražský hrad – prohlídka reprezentačních prostor (5. odd. ŠD – pí vych. Marešová)

Hmyzí hotely (5.A – pí uč. Kubasová)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

KC 12 Včelí medvídci (1. třídy – třídní učitelky)

Tělocirk (2.B – pí uč. Faloutová)

Prezentace SŠ – výpočetní technika (9. třídy – třídní učitelé)

Koncert The Beatles Revival (9.A, 9.B, 9.C – pí uč. Doležalová, Kyselková, Šámalová)

Procházka po stopách Osvobozeného divadla (9.A – pí uč. Šámalová)

Modrý klíč – vyrábění s neziskovou organizací (1.C – pí uč. Miznerová)

Poznej svého psa – canisterapie v ŠD 

Berta – program pro rodiče – setkání s Linkou bezpečí

Berta – program pro rodiče – volba povolání 

Třídní schůzky

Schola Pragensis (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Prezentace SOU Písnice (9. třídy – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Autorské čtení – Studio Dva (2.B, 2.C – pí uč. Faloutová, Svěráková)

Vánoční trhy + vystoupení kroužku mažoretek a žáků 1.B 

Exkurze na úřad práce (9. třídy – třídní učitelé)

projekty

Protikuřácká kampaň (9.A – pí uč. Pivoňková)

Jsme lidé jedné země (9.B – pí uč. Pivoňková)

Nejdůležitější minerály (9.B, 9.C – pí uč. Lukešová)

Vesmír, ZOH 2018 (I. i II. stupeň. – p. uč. Toman)

Múzy umění (4.A – pí uč. Novotná)

17. listopadu – Proč je svátkem? (3.A – pí uč. Heinrichová)

Voda, životodárná kapalina (8. třídy – pí uč. Lukešová)

Family (7.třídy – pí uč. Kyselková)

My life (6.A, 6.B – pí uč. Kyselková)

Čerti v ústní lidové slovesnosti (6.C, 6.D – pí řed. Smažíková)

Poznáváme stromy (1.B – pí uč. Klusová)

Není cesty zpět – projekt Policie ČR (3.B, 4.B – pí uč. Meszárošová, Steiningerová)

Změň svět  – projekt studentů 1. ročníku VŠE (3. třídy – třídní učitelé)

soutěže

Dějepisná olympiáda (8. a 9. třídy – p. uč. Vohnický)

Kraje Čech – vlastivědná soutěž (5. třídy – pí uč. Nedvídková, Kubasová, Poc)

Olympiáda v ČJ (8. a 9. třídy – pí uč. Doležalová)

Nakresli svoji paní učitelku – VV soutěž MŠMT (1.B – pí uč. Klusová)

Meziškolní soutěž v basketbale – chlapci (8. a 9. třídy – pí zást. Horák)

Matematická soutěž MASO (2. stupeň – pí uč. Kubíková)

měsíc ŘÍJEN 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

INNER PEACE DAY (vybrané třídy I. a II. stupně – třídní učitelé)

Plavání – Aquasport Club (3. třídy – třídní učitelky)

Sběr starého papíru

Hvězdárna – Lety ke hvězdám (6.A, 6.D – pí uč. Hlaváčková, p. uč. Veselý)

Adaptační kurz (6. D – p. zástupce Horák, pí psych. Borovičková)

Talentify.me (9.A – pí uč. Hlaváčková)

Výuka chlapců ČSP na učilišti Ohradní (8. třídy)

Koněpruské jeskyně (2.A, 2.B – pí uč. Faloutová, Trubačová)

Strašidýlko Bačkůrka – divadelní představení (1. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Schůzka s rodiči integrovaných žáků (pí uč. Klusová, Rezková, p. uč. Škvor)

Mezinárodní den – Japonsko

Mezinárodní japonská večeře pro rodiče

Japonsko – beseda (3.A – pí uč. Heinrichová)

SCIO – testování 6. tříd z ČJ a M

Odšťavňování (Školní parlament – p. zást. Horák)

Muzikál Cinderella – AJ (6. a 7. třídy – třídní učitelé)

Čert to nemá nikdy lehké – divadelní představení (3. třídy, 2.C – třídní učitelky)

Studio Rolnička – hudební pořad ((1. – 3. třídy)

projekty

Japonsko – sloh (6.B – pí uč. Poc)

Speciální výživa (9.B, 9.C – pí uč. Pivoňková)

Japonsko  (3.A, 3.D – pí uč. Heinrichová, pí uč. Rezková)

Japonsko (6.B – pí uč. Lukešová)

Pranostiky (6.B – pí ředitelka Smažíková)

Planety Sluneční soustavy (6.C – p. uč. Vohnický)

Vesmír (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Japonsko (1.B – pí uč. Klusová)

Rozdělení orgánů státní moci v ČR (9.C – pí uč. Doležalová)

Hravé noty (6.A – pí uč. Šámalová)

Čteme a píšeme s Pipi (3.B – pí uč. Mészárosová)

Poměry mezi VH (8. třídy – pí uč. Doležalová)

Japonsko (4.A – pí uč. Novotná)

Vznik ČR, státní symboly (3.A, 3.D – pí uč. Heinrichová, Rezková)

soutěže

Přírodovědný klokan (8. – 9. třídy – pí uč. Eichlerová, Lukešová)

Automobil budoucnosti (1.B, 1.C – pí uč. Klusová, Miznerová; výtvarná soutěž)

Moje nejmilejší babička/Můj nejmilejší dědeček (1.B – pí uč. Klusová; výtvarná soutěž)

Republika 1918 – dějepis, TV (9.B, 9.C – p. uč. Vohnický)

Florbal – meziškolní soutěž 8. a 9. tříd (p. uč. Veselý)

měsíc ZÁŘÍ 2017

Výsledek obrázku pro oko gif

akce

Focení prvňáčků

Výuka plavání (3. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Akademický klub – hry a hlavolamy (vybraní žáci I. a II. stupně – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Ukázková lekce taneční školy

Workshop deskových her

Třídní schůzky

Schůzka třídních důvěrníků

Schůzka integrovaných žáků a jejich rodičů s vyučujícími

Adaptační kurz (6.C – pí uč. Šimáčková, pí psycholožka Borovičková)

Výlet Loučeň (6.A, 8.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Agáta pro předškoláky

Hvězdárna – Lety ke hvězdám (6.B, 6.C – p. uč. Forgač, pí uč. Lukešová)

Dopravně branný den (I. i II. stupeň)

projekty

Prázdniny (4.B – pí uč. Novotná)

Seznamujeme se (1.B – pí uč. Klusová)

Lety ke hvězdám (6. třídy – pí uč. Lukešová, p. uč. Forgač)

Čsl. legie (9.A – pí uč. Pivoňková)

Vesmír (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

soutěže

Pražský pramen  (II. stupeň – pí uč. Eichlerová, Kubíková, Lukešová)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 měsíc ČERVEN 2017

akce

Dopravní výchova (5. třídy – třídní učitelky)

Žákovský parlament

Fotografování tříd

Třídní schůzky

Arkády – Junior park (1.B – pí uč. Marešová)

Vyšehrad – vycházka (4.B – pí uč. Havelková)

Zážitková akce ŽP (vybraní parlamentáři – pí uč. Steiningerová, p. zást. Horák)

Scénické čtení – O princi Čekankovi (1.-3. třídy – třídní učitelé)

Scénické čtení – Prázdniny blbce (4.-6. třídy – třídní učitelé)

Přírodovědná akce (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Kubíková)

Botanicus (1. třídy – pí uč. Trubačová, Marešová, Svěráková)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Mezinárodní den – Chorvatsko 

Hravý den – Ovoce do škol (1.-5. třídy – třídní učitelé)

Sběr papíru

Filmové představení – odměna za práci pro školu ((9.D – pí uč. Hlaváčková)

Stvořidla – výlet (8.B – pí uč. Šulcová, p. uč. Toman)

Olomouc – výlet (9.D + vybraní žáci 9.A – pí uč. Hlaváčková, Míková)

IQ Landia Liberec (5.A, 5.B, 5.D – pí uč. Benešová, Rezková, Čmelíková)

Filmové představení (2.A, 3.B – pí uč. Kufnerová, Steiningerová)

Berounsko – výlet (9.A – pí uč. Kyselková, p. zást. Horák)

Divoká Šárka – výlet (9.C – p. uč. Škvor)

Mirakulum – výlet (5.C – pí uč. Šimáčková)

Pedagogická rada

Peer program (9. třídy – třídní učitelé

Pasování na čtenáře (1. třídy – třídní učitelky)

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Škola v přírodě – Jizerské hory (3.C, 4.A, 5.A – pí uč. Benešová, Ježdíková, Kubasová, pí vych. Řezníková)

Etická výchova (1.třídy – pí psych. Borovičková)

Letiště Kbely – akce s Jedličkovým ústavem (7.-9. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Bezpečnostní průprava dětí (1. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Bezpečné prázdniny (4.B, 4.C, 6.B – třídní učitelé) 

Akademie školy

Spaní ve škole (9.A – pí uč. Kyselková)

Vyhodnocení projektu “Mezinárodní dny” – slavnostní vyhlášení vítězů

Parníkem do ZOO (1.B – pí uč. Marešová)

Krčský les – sportovní aktivity (7.A, 7.C – pí uč. Eichlerová, Míková)

Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídám na Nuselské radnici 

projekty

Bezpečné prázdniny (6.B – p. uč. Forgač)

soutěže

Meziškolní soutěž – streetbal (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Veselý)

Finále lezeckého poháru Prahy (6.B – p. uč. Forgač)

měsíc KVĚTEN 2017

akce

Žákovský parlament

Anglické divadlo – Peter Black (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková, Šulcová)

Divadlo U Hasičů – Včelí medvídci (1.A, 1.B – pí uč. Marešová, Trubačová)

Anglické divadlo – Little red riding hood (6.A, 6.B – pí uč. Kyselková, p. uč. Škvor)

Prevence – Hrou proti AIDS (9. třídy – třídní učitelé)

Pietní akt – Roztylské náměstí (9.A, 9.D – pí uč. Hlaváčková, Kyselková)

Mezinárodní den – Španělsko

Prevence – Kyberšikana (6. třídy – třídní učitelé)

Želví oslava (školní družina)

Testování ČŠI (9. třídy – třídní učitelé)

Běh pro školu

Agáta pro předškoláky

Školy v přírodě – ozdravné pobyty (1. i 2. stupeň)

ZOO Dvůr Králové (2.B, 2.C – pí uč. Klusová, Miznerová)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Laser game (5.A – pí uč. Benešová, p. uč. Horák)

Fotografování tříd 

Třídní schůzky

projekty 

Dějiny literatury (8.B – pí uč. Šulcová)

Přírodní látky (9. třídy – pí uč. Lukešová)

Týden za poznáním – Židovské muzeum (8.A – pí uč. Haubeltová)

My town, my house (5.B, 5.C – pí uč. Kyselková)

soutěže

Meziškolní soutěž – přehazovaná (vybraní žáci 6. – 7. třída – pí uč. Šimáčková)

Pěvecká soutěž – Zpívá celá čtyřka (vybraní žáci – pí uč. Šámalová)

Phytagoriáda (vybraní žáci – pí uč. Hlaváčková)

MASO – matematická soutěž (vybraní žáci – pí uč. Kubíková)

Juniorská basketbalová soutěž (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Veselý)

Soutěž ve vybíjené (2.B, 2.C – pí uč. Klusová, Miznerová)

měsíc DUBEN 2017

akce

Žákovský parlament

Velikonoční dílny (2. třídy – třídní učitelky)

Zápis do 1. tříd

Agáta pro předškoláky

Divadlo U Hasičů – Neposedná pomlázka (1. A, 1.B – pí uč. Marešová, Trubačová)

PISA Testování žáků 8. a 9. tříd 

Talentify.me (9.A – pí uč. Hlaváčková)

Čokoládovna Šestajovice (1.třídy, 3.C, 4.A  – třídní učitelky)

Zeměpisná přednáška Nature in picture Libanon a Izrael (7. třídy – p. uč. Forgač)

Mezinárodní den – Thajsko

Pedagogická rada 

Technické muzeum (8. třídy – třídní učitelé)

Animační dílna (2.C – pí uč. Miznerová)

Preventivní program – Den Země (7.A, 9.D – pí uč. Hlaváčková, Míková)

Škola v přírodě (I. stupeň)

Testování SCIO (5. třídy)

Sběr starého papíru

Setkání s vedením SOU Ohradní (p. uč. Forgač)

ZOO Praha (6.B – p. uč. Forgač)

projekty

Fauna a flóra subtropů a tropů (6.B – p. uč. Forgač)

soutěže

Malí velcí spisovatelé (2.B – pí uč. Klusová)

Obvodní kolo matematické olympiády (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Hlaváčková)

Kvalifikace Mistrovství ČR v basketbalu chlapců + republikové finále (vybraní žáci 8. a 9. tříd – p. uč. Veselý, p. zást. Horák)

Soutěž ve vyjmenovaných slovech – druhé kolo 

Přírodovědná olympiáda (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Kubíková)

měsíc BŘEZEN 2017

akce

Žákovský parlament

Srovnávací písemné práce z ČJ, AJ, M (I. i II. stupeň)

Koncert – Š. Rak, A. Strejček (7. třídy – třídní učitelé)

Mezinárodní den – Maďarsko

Celé Česko čte dětem – Helena Rytířová (7. třídy – třídní učitelé)

Výstava – animační dílna (1.C – pí uč. Svěráková

Prevence – Nekuřátka (4. třídy – třídní učitelky)

Dílna Vietnam (8.B – pí uč. Šulcová)

Prevence – Tráva (ne)zahulíme, uvidíme (7. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Nebezpečí v kyberprostoru (6. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Pohádkový semafor (1. – 2. třídy – třídní učitelky)

Koncert Tam Tam Orchestra (8. třídy – třídní učitelé)

Klub mladých diváků (pí uč. Kyselková)

Setkání metodiků dopravní prevence (pí uč. Svěráková)

Noc s Andersenem – spaní ve škole (4.B – pí uč. Havelková, Marešová)

Team bulding – basketbalový tým – odměna za reprezentaci školy (vybraní žáci II. stupně – p. zást. Horák)

Febiofest – Putování tučňáků (3. – 5. třídy – třídní učitelky)

Agáta pro předškoláky

Adaptační kurz (7.B – pí psych. Borovičková, pí uč. Kubíková)

Divadlo u Hasičů – Ať žijí strašidla (1.A, 1.B – pí uč. Marešová, Trubačová)

Třídní schůzky, konzultace

Náslechy studentů Pedagogické fakulty UK Praha

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

soutěže

Semifinále a finále Prahy v basketbalu – meziškolní soutěž (vybraní žáci 8. a 9. třídy – p. zást. Horák)

Dějepisná olympiáda – okresní kolo (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Vohnický)

Přátelský zápas v basketbale: Sokol Pražský vs. ZŠ Ohradní (vybraní žáci 8. a 9. třídy – p. zást. Horák)

Pražský meziškolní závod Boulder Pohár 2017 (vybraní žáci II. stupně – p. uč. Forgač)

měsíc ÚNOR 2017

akce

Prevence – Kamarádství, spolupráce ve třídě (2. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Mimořádné události (8. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Bezpečný kontakt se psy (1. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Malý kriminalista (5. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Bezpečně v dětském kolektivu (4. třídy – třídní učitelky)

Prevence – skupinové sezení se školní psycholožkou  (7.B – dr. Borovičková)

Prevence – Jak si nenechat ublížit ((6. a 7. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Zdravotní výchova, základy první pomoci (4.A – pí uč. Kubasová)

Prevence – Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (9. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Bezpečnější surfování (5. třídy – třídní učitelky)

Promo akce – deskové hry pro I. stupeň

Základy osobního bezpečí v dopravě i na cestách (3.třídy – třídní učitelky)

Divadlo Pod čepicí – divadelní představení (1. a 2. třídy – třídní učitelky)

Biatlon – výuka běhu na lyžích (vybraní žáci 9.A, 9.D – p. zást. Horák)

Spuštění nových webových stránek školy

Za obry a trpaslíky – Filipíny (6. – 9. třídy – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Muzeum Policie – preventivní program (1. – 4. třídy – třídní učitelky)

Happening Lepší škola (pí uč. Kyselková)

Workshop Microsoft (9. třídy – vybrané dívky – pí řed. Smažíková)

Žákovský parlament

Národní galerie – Klášter sv. Anežky (6.B – pí zást. Pelcová)

Koncert The Fortyfingers (6. třídy – třídní učitelé)

Anglický mezinárodní den

Finanční gramotnost (školní družina)

Sběr papíru

projekty

Československý odboj za 2. světové války (9.A, 9.D – p. uč. Vohnický)

Starověký Egypt (6.A – p. uč. Vohnický)

Anglie (I. i II. stupeň)

Planeta Země (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Rozvrh hodin (5.B, 5.C – pí uč. Kyselková)

Ohrožené druhy zvířat/Počasí (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková)

Rodokmen (2. třídy – třídní učitelky)

Praha (2.A – pí uč. Kufnerová)

Třídění živočichů (5.D – pí uč. Čmelíková)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (6. – 9. třídy – pí uč. Kubíková, Lukešová)

Zeměpisná olympiáda – školní kolo (6. – 9. třídy – p. uč. Forgač)

Olympiáda v českém jazyce (II. stupeň – pí uč. Haubeltová)

Soutěž ve vyjmenovaných slovech (I. i II. stupeň – pí řed. Smažíková, pí uč. Haubeltová, Benešová)

Lepší škola – soutěžní prezentace (8.A – pí řed. Smažíková, pí uč. Kyselková)

měsíc LEDEN 2017

akce

Malý a velký žákovský parlament

Náslechy studentů Pedagogické fakulty UK Praha

Divadelní představení (5. – 9. třídy – třídní učitelé)

Kriminalita dětí – prevence (7. třídy – třídní učitelé)

Šikana a násilí v dětských kolektivech (6. třídy – třídní učitelé)

Drogy – prevence (5. třídy – třídní učitelé)

Drogy a zákon – prevence (8. třídy – třídní učitelé)

Základy právního vědomí (9. třídy – třídní učitelé)

Mezinárodní řecký den

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Lego – vzdělávací výstava modelů (1.B, 1.C – pí uč. Faloutová, Svěráková)

Srovnávací práce z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka

Schůzka vedení školy s třídními důvěrníky

Třídní důvěrníci

Jídelna snů (zájemci z řad rodičů)

KC 12 – Sedm divů světa (5. třídy – třídní učitelé)

Finanční gramotnost – beseda (2. třídy – ŠD)

Agáta pro předškoláky

Akademický klub – Česká televize

Pedagogická rada

Recitační maraton

Celé Česko čte dětem (4. třídy – třídní učitelé)

Po stopách Karla IV. – divadelní představení (1. a 2. třídy – třídní učitelé)

Focení parlamentářů

projekty

Historie písma (I. a II. stupeň – p. uč. Toma)

London (8.B, 8.C – pí uč. Šulcová)

Řecko (I. i II. stupeň)

Historické památky Prahy (6.A, 6.B, 6.C – pí uč. Doležalová)

Pravidla dobrého kamaráda (8.B – pí uč. Šulcová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9. třídy – pí uč. Lukešová)

soutěže

Šachový turnaj v ZŠ Jílovská (vybraní žáci – p. uč. Forgač)

měsíc PROSINEC 2016

akce

Zdravotní výchova – základy první pomoci – prevence (4.C – pí uč. Nedvídková)

Vánoční trhy, vánoční dílny 

Sociometrie (7.A  – pí psych. Borovičková)

Mikuláš pro I. stupeň

Bublimára a Želmíra – čertovský pořad (ŠD)

Žákovský parlament

Planetárium (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Putování do Betléma – divadelní představení (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Základy osobního bezpečí v dopravě a na cestách – prevence (2. třídy – třídní učitelky)

Muzeum Praha – Keltové (6.A – p. uč. Vohnický)

Divácké násilí – prevence (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková, p. uč. Veselý)

Kamarádství, spolupráce ve třídě – prevence (3.A, 3.B, 3. C  – pí uč. Novotná, Steiningerová, Ježdíková)

Čechova stodola – vánoční dílny (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Čtenář na jevišti – vystoupení žáků v divadle Minor (2.B – pí uč. Klusová)

Mezinárodní den – Německo

Přerov nad Labem – vánoční dílny, skanzen (2. třídy – pí uč. Miznerová, Klusová, Kufnerová)

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním – prevence (9.C – p. uč. Škvor)

Lyžařský kurz pro II. stupeň (p. zást. Horák, p. uč. Dvořák, Veselý, pí uč. Šimáčková)

Agáta pro předškoláky

Anděl Páně – filmové představení (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Anděl Páně – filmové představení (6. – 9. třídy – třídní učitelé)

Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí

Výstava betlémů (7.B – pí uč. Kubíková, p. uč. Toman)

projekty

Historie písma (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Napoleon Bonaparte (8.A – pí uč. Marková)

Německo (I. i II. stupeň)

Josef Lada (4.C – pí uč. Nedvídková)

Adventní čtení (4.C – pí uč. Nedvídková)

Venuše na našem území (6.B – pí uč. Haubeltová)

Válec v praxi (8.A – pí uč. Hlaváčková)

soutěže

Olympiáda IT – okresní kolo (p. uč. Forgač – vybraní žáci II. stupně)

měsíc LISTOPAD 2016

akce

Pohádky pro Indonésii – Adra (4. A – pí uč. Kubasová)

Prezentace SŠ pro 9. ročníky

Litoměřice – Mácha – exkurze (8.B, 8.C – pí uč. Doležalová, Šulcová)

Poldovy omalovánky – prevence (1. třídy – třídní učitelky)

Divadlo Spejbla a Hurvínka (3.C – pí uč. Ježdíková)

Akademický klub – Akademie věd – den otevřených dveří (pí uč. Eichlerová, Kubíková)

Tepelná elektrárna Tušimice – exkurze (2. stupeň – p. uč Dvořák, Veselý, pí uč. Kyselková)

The Beatles revival – koncert (9. třídy – třídní učitelé)

Škola chutí (1. a 2. třídy – třídní učitelky)

Mezinárodní den – Čína

Sběr papíru

Celé Česko čte dětem (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Žákovský parlament

Focení vánočních sad

Schůzka rodičů žáků s IVP

Třídní schůzky

Schola Pragensis – výstava SŠ (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ

Prevence – Jsme lidé jedné Země (8.B – pí uč. Šulcová)

Prevence – Zdravotní výchova – základ první pomoci (4.B – pí uč. Havelková)

Divadlo U Hasičů – Když je v pekle neděle (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Přerov nad Labem – skanzen ((3. třídy – třídní učitelky)

Metodické setkání 1. stupně

projekty

Historie písma (1. a 2. stupeň – p. uč. Toman)

Zdraví (9.C – pí uč. Marková)

Čína (1. i 2. stupeň)

Great Britain (8.B, 8.C – pí uč. Šulcová)

Svatý Martin (3.B – pí uč. Steiningerová)

Ctnosti a neřesti (7.A – pí uč. Haubeltová)

Heraldika (6.B – pí uč. Haubeltová)

Měsíc přísloví (4.C – pí uč. Nedvídková)

Výroba krystalů (6.A, 6.B – p. uč. Forgač)

Volby – školní parlament

soutěže

Dějepisná olympiáda (8. a 9. třídy – pí uč. Marková, p. uč. Vohnický)

Lezecké závody – Boulder cup (8. a 9. třídy – p. uč. Forgač)

Olympiáda v českém jazyce (8. a 9. třídy – pí uč. Haubeltová, Doležalová, Marková)

Běh bankou – meziškolní soutěž (vybraní žáci 2. stupně – pí uč. Míková)

Meziškolní soutěž v basketbale (p. zástupce Horák)

Meziškolní soutěž MASO – matematika (pí uč. Kubíková)

měsíc ŘÍJEN 2016

akce

Profi vyšetření – volba povolání (9. třídy – pí psych. Borovičková)

Národní divadlo – exkurze  (9.B – pí uč. Haubeltová)

Prezentace SŠ gastronomické (9. třídy)

Prezentace SŠ automobilní (9. třídy)

Pedagogická rada

Smajlíci – dopravně preventivní akce (4. třídy)

Výjezdní zasedání ředitelů ZŠ (pí řed. Smažíková)

Oslavy školy

Adaptační kurz (6.C – pí psych. Borovičková, p. uč. Dvořák)

Workshop Prahy 4 (pí řed. Smažíková, pí uč. Klusová)

Focení 1. tříd

Halloween v ŠD

Prevence – Pobavme se o alkoholu (7. třídy – třídní učitelé)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Školní parlament – příprava referenda

Agáta pro předškoláky

Školení pí kuchařek

Pietní akce k 28. 10. (9. C, 9.D – pí uč. Hlaváčková, p. uč. Škvor)

projekty

Historie písma (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

J. A. Komenský (8.C – pí uč. Doležalová)

Kultura (8.A – pí uč. Kyselková)

Národní divadlo (9.B – pí uč. Haubeltová)

Tvůrčí psaní k 30. výroční školy (8.A, 9.B – pí uč. Haubeltová)

Francie  (celoškolní mezinárodní den)

Struktura látek – krystaly (6.C – pí uč. Lukešová)

Austrálie (9.A, 9.B – pí uč. Kyselková)

Scénické čtení (2.B – pí uč. Klusová)

Lepší škola (8.A – pí uč. Kyselková – dlouhodobý projekt – do 3/17)

Volby – rozhodnutí o wifi na škole

Odšťavňování (celoškolní projekt – výběr ovoce, zeleniny + výroba a prodej šťávy)

soutěže

Florbal – meziškolní soutěž (vybraní žáci 7. – 9. tříd – pí uč. Šimáčková)

Freestyle pohár hl. m. Prahy (vybraní žáci II. stupně – pí uč. Šimáčková)

měsíc ZÁŘÍ 2016

akce

Školská rada

Sběr papíru

Žákovský parlament

Třídní schůzky 

Schůzka třídních důvěrníků s vedením školy

Schůzka rodičů žáků – informace k přijímacímu řízení na SŠ (9. třídy)

Beach Pankrác – ukázková hodina v rámci TV (4.A – pí uč. Kubasová)

Schůzky metodických orgánů 

Setkání školních preventistů (pí uč. Marková)

Tvorba minimální preventivního programu – školení (pí uč. Marková)

Zažít Michli jinak (pí ředitelka Smažíková + vybraní žáci)

Umělecká SŠ – prezentace (9.A, 9.B)

Prevence: Preventivní vlak (7. třídy)

Slavnostní přijetí vítězů Antifetfestu primátorkou hl. m. Prahy (p. zást. Horák)

Akademický klub – hlavolamy (pí uč. Hlaváčková, Míková + vybraní žáci)

Vyšehrad – komentovaná prohlídka (2. třídy – pí uč. Kufnerová, Klusová, Miznerová)

Vzdělávací program – Lety ke hvězdám (6. třídy – p. uč. Forgač, Veselý, Vohnický)

Přednáška NEPZ – Divoká příroda a jejích ochrana (I. i II. stupeň)

Agáta pro předškoláky

projekty

Historie písma (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

soutěže

Malý fotbal – meziškolní soutěž – finále Prahy 4 (p. zást. Horák + vybraní žáci II. stupně)

měsíc ČERVEN 2016

akce

Škola v přírodě – Kolínská bouda (2. stupeň)

Toulcův dvůr (1.C – pí uč. Miznerová)

Zdravý zoubek – interaktivní program (1. třídy – třídní učitelky)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Vystoupení kroužku rope-skipping 

Školská rada

Setkání školitel – žák HelpHands AJ (4. třídy – pí uč. Marková)

Road show – To je basketbal (3. třídy – třídní učitelky)

Focení žáků a učitelů

Hvězdárna (9. třídy – třídní učitelé)

Technické muzeum (8.A – p. uč. Dvořák)

Terezín (9.A – p. uč. Vohnický, pí uč. Kyselková)

Prázdniny nanečisto – Jedličkův ústav (vybraní žáci)

Peer program (I. i II. stupeň)

Pražský hrad – exkurze (5.B, 5.C – pí uč. Ježdíková, Michálková)

Muzeum čokolády (1.B – pí uč. Klusová)

Filmová představení (3. – 5. třídy – třídní učitelky)

Památník národního písemnictví (7.B – pí uč. Šulcová)

Vernisáž obrázků v kavárně Delicatesse (1.A – pí uč. Kufnerová)

Jump park (8.B – mimoškolní akce – p. uč. Veselý)

Krčský les (1.A, 1.C – třídní učitelky)

Rozhledna Pepř, Brdy (9.C – p. uč. Forgač)

Sběr papíru

projekty

Brdská příroda (9.C – p. uč. Forgač)

Týden poznávání – Pražský hrad … (7.A – pí uč. Haubeltová)

soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže Antifetfest (9.A + 8 žáků z 8.A – p. uč. Horák, pí uč. Kyselková)

Florbal (vybraní žáci 1. a 2. tříd – pí instruktorka Hyršlová)

měsíc KVĚTEN 2016

akce

Škola v přírodě – Benecko (1. stupeň – třídní učitelé)

Žákovský parlament  (I. + II. stupeň)

Loučeň – výlet (8.A, 8.D, 9.A, 9.B – třídní učitelé)

Focení tříd 1. stupně

Trkova zahrada – interaktivní výstava (4.B – pí uč. Rezková)

30 korejských ředitelů na náslechu u pí řed. Smažíkové

Ruský den

Ocenění školních preventistů – vyhodnocení soutěže Antifetfest (pí řed. Smažíková, pí uč. Marková, vybrané žákyně 9.A)

Česko čte dětem – Václav Vydra, Bára Hrzánová (1. stupeň)

Muzeum hudby (7.A, 7.B – pí uč. Šámalová)

Škola v přírodě – Adršpach (1. stupeň)

Katastrofy – požáry (9.C – p. uč. Forgač, p. Marval-hasič)

Hasiči – prevence (1. třídy – třídní učitelky)

ZOO koutek Chuchle (4.B, 4.D – pí uč. Čmelíková, Rezková)

Schůzka třídních důvěrníků s paní ředitelkou Smažíkovou

Třídní schůzky

Divadlo U Hasičů – Bob a Bobek (2. třídy – pí uč. Faloutová, Trubačová)

Běh pro školu 

Botanikus – výlet (1. třídy – třídní učitelky)

projekty

LOH 2016 (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Kultura (8.C – pí uč. Šulcová)

Karel IV. (I. i II. stupeň)

Čapkovský týden (9.B, 9.C – pí uč. Haubeltová)

Barokní umění (7.A – pí uč. Haubeltová)

Rusko (I. i II. stupeň)

soutěže

Přehazovaná (6.B, 7.B – dívky, pí uč. Šimáčková)

Pythagoriáda – obvodní kolo (Fuksa – 8.B, Tonika – 6.B, pí uč. Kubíková)

měsíc DUBEN 2016

akce

Divadlo U Hasičů – Tři prasátka (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Schůzky školního parlamentu

Den zdraví (9.A, 9.C – p. uč. Dvořák, Forgač)

KC 12 – První pomoc (4.B, 4.D – pí uč. Čmelíková, Rezková)

Spaní ve škole (3.B, 5.B – pí uč. Havelková, Michálková)

Agáta pro předškoláky

Sběr papíru

Náslechy studentů

Akademický klub 

Odšťavňování – výběr ovoce a zeleniny

Pečení pečiva – Toulcův dvůr (3.B – pí uč. Havelková)

Divadlo Kampa – Země je placatá, jinak tě zabiju (5.A, 5.B, 5.C – pí uč. Ježdíková, Michálková, Steiningerová)

Černé divadlo (3.A, 3.C, 4.A, 5.C – pí uč. Benešová, Ježdíková, Kubasová, Nedvídková)

Diskriminace  – beseda (9.A )

Den Země (6.A, 6.C, 7.B, 8.A, 8.D – třídní učitelé)

Pedagogická rada

Testování Scio – Stonožka (3.A, 3.B – pí uč. Havelková, Kubasová)

Kino Galaxie – Malý princ (1. třídy, 2.B – třídní učitelky)

Klub mladých diváků – Mikulášovy patálie (pí uč. Eichlerová, Šámalová)

Srovnávací práce český jazyk, matematika, anglický jazyk (I. i II. stupeň)

projekty

LOH 2016 – plakát (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Den zdraví (9.C – p. uč. Forgač)

Karel IV. (6.C – pí uč. Doležalová)

Jan Neruda – život a dílo (8.D – pí uč. Doležalová)

Vietnamský den – celoškolní projekt

Živočichové – rozdělení (5.A – pí uč. Steiningerová)

soutěže

Poetické odpoledne (II. stupeň – pí uč. Doležalová, Šulcová, Marková, Haubeltová)

Olympiáda ČJ (II. stupeň – pí uč. Haubeltová)

Biologická olympiáda – okresní kolo (II. stupeň – pí uč. Lukešová)

Zlatý list (I. a II. stupeň – pí uč. Kubíková)

Softbal – meziškolní soutěž (6. – 9. třídy)

měsíc BŘEZEN 2016

akce

Výuka jinak – Pražský hrad (3.A, 3.C  pí uč. Kubasová, Nedvídková)

Dopravní výchova (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Akademický klub – imaginární certifikát (vybraní žáci – pí uč. Kyselková, p. uč. Škvor)

Jak skřítek málem zaspal Velikonoce – KC 12 (1. třídy – pí uč. Kufnerová, Klusová, Miznerová)

Čokoládovna Šestajovice – exkurze (2. třídy – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Schůzky školního parlamentu

Febiofest – Malý princ (3.B, 3.C, 4.B, 4.D – třídní učitelky)

Velikonoční dílna (4.C – pí uč. Svěráková)

Bela a Sebastián – filmové představení (3.A, 4.A, 4.C, 5.C – třídní učitelky)

Aliance – filmové představení (8.A – pí uč. Kyselková)

Koncert (7. třídy – pí uč. Šámalová, Doležalová, Šulcová)

Klub mladých diváků – Divadlo ABC – V+W Revue (pí uč. Eichlerová, Kubíková)

Třídní schůzky 1.A

Konzultační hodiny

projekty

Národní den – ČESKÝ (celoškolní projekt)

Letem světem po Evropě – prezentace evropských zemí (5.C – pí uč. Ježdíková)

Čtení pomáhá – beseda (5.B – pí uč. Michálková)

Okrasné dřeviny (ČSP – 9. třídy – pí uč. Lukešová

Květiny (ČSP – 8. třídy – pí uč. Lukešová)

soutěže

Celopražské kolo basketbalové soutěže (8.A, 8.B – pí uč. Kyselková, p. uč. Veselý)

Celopražské kolo dějepisné olympiády (zástupce 8.A – Miroslav Knobloch)

měsíc ÚNOR 2016

akce

Staré pověsti – divadelní představení v  KC 12 (4.B, 4.D, 5.A – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Stvoření světa – divadelní představení v Divadle U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Zimní příhody včelích medvídků – divadelní představení v KC 12 (1.třídy – pí uč. Kufnerová, Klusová, Miznerová)

The Fireballs – koncert (9.C – p. uč. Forgač, pí uč. Jízdná, Šámalová)

Katka – film s protidrogovou tématikou (9.C – p. uč. Forgač)

Help hands v AJ (7.A, 9. A, 9.B, 9.C – pí uč. Marková)

Trnkova Zahrada – interaktivní výstava (4.C – pí uč. Svěráková)

projekty

Pravěk 3D (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Poměry mezi větami hlavními (8.D – pí uč. Doležalová)

Mexiko (4.B, 5.A – pí uč. Rezková, Steiningerová)

Odboj za II. světové války (9.A – p. uč. Vohnický)

Karel IV. (7.B – p. uč. Vohnický)

Lucemburkové (7.A – pí uč. Marková)

Egypt (6.B – pí uč. Marková)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (II. stupeň – pí uč. Kubíková, Eichlerová, Lukešová)

Zeměpisná olympiáda – školní kolo (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Basketbal – dívky, chlapci (6. a 7. třídy – p. uč. Veselý)

 

měsíc LEDEN 2016

akce

Planeta Země – Afrika (KC Ládví) (7. – 9.třídy – p. uč. Forgač + třídní učitelé)

Malý princ – filmové představení (5.B – pí uč. Michálková)

Toulcův dvůr – program Teče voda (3.B – pí uč. Havelková)

Praha v pravěku (6.A – p. uč. Vohnický)

projekty

Malý princ (rekonstrukce příběhu na základě knihy Petra Síse) (5.B – pí uč. Michálková)

Slovensko (4.B – pí uč. Rezková)

Piktogramme (7.A – pí uč. Michálková, Ježdíková)

Apfelstrudel – kochen … (8.A – pí uč.  Michálková)

Pražský hrad (6.A – pí uč. Haubeltová)

Hrátky s přídavnými jmény (6.A – pí uč. Haubeltová)

Kytice – srovnání film a knižní podoba (8.B – pí uč. Haubeltová)

Ptáci a jejich přírodní prostředí (7.C – pí uč. Lukešová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9. A, 9.B, 9.C – pí uč. Lukešová)

soutěže

Dějepisná olympiáda – okresní kolo (8.A – 3 žáci – p. uč. Vohnický)

měsíc PROSINEC 2015

akce

Betlémy – vánoční Praha (9.C – p. uč. Forgač)

Divadelní představení – “Bylo nás pět” (9.C – p. uč. Forgač)

Černé divadlo (4.B, 4.D – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Divadelní představení – “Čertovský mariáš” (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Divadelní představení “Putování do Betléma” (1. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová)

Divadelní představení – “Bylo nás pět” (5.B – pí uč. Michálková)

Betlémy – výstava v Betlémské kapli, procházka Staroměstským náměstím (5.B – pí uč. Michálková)

Krčský les – procházka (7.B, 8.A, 8.B – pí uč. Šámalová, Kyselková, Šulcová)

Vánoční betlémy (4.B, 4.D – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Recyklohraní (1. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová)

Prevence Policie ČR  – “Bezpečně v každém ročním období” (1. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová)

Vánoční Praha, Národní galerie Praha, Výstavní síň Senátu (7.A – pí uč. Haubeltová)

Vánoční trhy s doprovodným programem

Soutěž družstev o nejlepší bramborový salát

Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce

Lyžařský kurz pro II. stupeň

Školní parlament

Agáta pro předškoláky

Kritické myšlení (školení pro vyučující I. stupně a vyučující ČJ II. stupně)

Srovnávací práce z ČJ, M, AJ (I. i II. stupeň)

projekty

Pravěk 3D (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

USA (4.B – pí uč. Rezková)

Americký den (celoškolní projekt)

Apfelstrudel (8.A – pí uč. Michálková)

Familienbaum (7.A – pí uč. Michálková, Ježdíková)

Londýn (8.D – pí uč. Šámalová)

soutěže

Vánoční nota (6. – 9. třídy – vybraní žáci – pí uč. Šámalová)

měsíc LISTOPAD 2015

akce

Nekuřátka (4. třídy – pí uč. Svěráková, Benešová, Rezková, Čmelíková)

Podolská vodárna (8. třídy – pí uč. Lukešová, Hlaváčková, p. uč. Škvor, Veselý)

Lesy ČR – beseda (1. a 2. třídy – pí uč. Kántorová, Klusová, Miznerová, Trubačová, Faloutová)

Hydroelektrárna (9.C – p. uč. Forgač)

Sněhová královna – divadelní představení (3.B – pí uč. Havelková)

Schola Pragensis (9.C – p. uč. Forgač)

Muzeum hl. města Prahy – Praha v pravěku (6.B – pí uč. Marková)

Koncert Poutníci – Divadlo U Hasičů (4.A, 4.B, 4.D, 5.C – třídní učitelky)

Labutí princezna  – Divadlo U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Kritické myšlení (školení pro vyučující I. stupně a vyučující ČJ II. stupně)

projekty

Celé Česko čte dětem (I. stupeň – třídní učitelky)

Italský den (I. a II. stupeň – celoškolní projekt)

Itálie (4.C – pí uč. Svěráková)

Barevný podzim (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Dny zdraví – návštěva solné jeskyně (1. a 2. oddělení ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Historie pražského vodárenství (8. třídy – pí uč. Lukešová)

Pravěk 3D (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Zážitková pedagogika – popis pracovního postupu (5.B – pí uč. Michálková)

Severní Amerika a Afrika (7.A, 7.B – p. uč. Forgač)

Přírodní oblasti Evropy (8.A, 8.C, 8.D – p. uč. Forgač)

Itálie (4.B – pí uč. Rezková)

Vesmír (5.C – pí uč. Zimová)

Itálie (3.A – pí uč. Kubasová)

Velká cesta – život J. Haška v dobových souvislostech (9.B, 9.C – pí uč. Haubeltová)

Veršování – dokončení básně podle rýmov. schématu (6.A – pí uč. Haubeltová)

My hobby (7.A – pí uč. Marková)

soutěže

Florbal (8. a 9. třídy – dívky – pí uč. Šimáčková)

Florbal (6. a 7. třídy – chlapci – p. uč. Veselý)

Pražský Boulder pohár 2015 – lezecký závod (7. – 9. třídy – p. uč. Forgač)

Finále Boulder poháru 2015 (8.A, 9.A – p. uč. Forgač)

Dějepisná olympiáda – školní kolo (8. a 9. třídy – pí uč. Marková, p. uč. Vohnický)

měsíc ŘÍJEN 2015

akce

Eko program – Z lesa do sešitu (3.A, 3.C – pí uč. Kubasová, Nedvídková)

Sady Tuchoraz – exkurze (5.B – pí uč. Michálková)

Babička – divadelní představení (8.C – pí uč. Marková)

Nadace na ochranu zvířat (1.B – pí uč. Klusová)

Padělek je prodělek – prevence (9. třídy – třídní učitelé)

Etické spotřebitelství (4.B, 4.D – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Kocour Modroočko – divadelní představení (1. a 2. třídy – třídní učitelky)

Technické muzeum (7. třídy – pí uč. Šulcová, p. uč. Dvořák, Horák)

Dopravka (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Jablkobraní – výběr jablek – pořádal Školní parlament

Náslechy studentů FF UK a Erasmu

Agáta pro předškoláky

Školní parlament

Školská rada

Pedagogická rada

projekty

Jak využíváme média (8.D – pí uč. Doležalová)

Design – tramvaje – dokončení (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Berlín – německý jazyk (9.B – pí uč. Jízdná)

Dopravní výchova (3.C – pí uč. Nedvídková)

Cestujeme po Evropě (5.B – pí uč. Michálková)

Kultura (8.A – pí uč. Kyselková)

Dělba státní moci v ČR (9.A – pí uč. Doležalová)

Podnebné pásy – Evropa (5.C – pí uč. Ježdíková)

Kultura (8.C – pí uč. Kyselková)

Fit družina (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Den stromů a dýni (1. a 2. oddělení ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Hallowenské řádění (5. oddělení ŠD – pí vych. Marešová)

Odšťavňování (Školní parlament)

Roztančený tělocvik (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

soutěže

Přírodovědný klokan (8. a 9. třídy – pí uč. Kubíková, Eichlerová, Lukešová)

Basketbal (8. a 9. třídy – p. uč. Veselý)

Fotbalové finále (6. a 7. třídy – p. uč. Veselý)

Plavecko-běžecký pohár (6.-9. třídy – pí uč. Šimáčková)

měsíc ZÁŘÍ 2015

akce

Goetheinstitut (7.A – pí uč. Michálková)

Planetárium (6. třídy – p. uč. Forgač)

Letiště Kbely (8.D – pí uč. Hlaváčková)

Anglické divadlo (5.C – pí uč. Ježdíková)

Animační dílna – film (4.C – pí uč. Svěráková)

Pamětníci národa (8.A – pí řed. Smažíková)

Sběr papíru

Školní parlament

Agáta pro předškoláky

Pedagogická rada

projekty

Historická období (6.C – pí uč. Marková)

Pražská doprava – design tramvají (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Zdravá svačinka (1.B – pí uč. Klusová)

Čtení pomáhá – celoroční projekt (5.B, 5.C – pí uč. Ježdíková a Michálková)

Teploměr němčiny na základě populární hudby a textu – celoroční projekt (7.A, 8.A, 8.B, 9.A  – pí uč. Michálková)

soutěže

Pražský pramen (7.A, 8.A,B, 9. třídy – pí uč. Kubíková a Eichlerová)

Kreslíme na obal CD pohádek pro Afriku (1. třídy – třídní učitelky)

S babičkou a dědou jsem moc rád/a (1.B – pí uč. Klusová)

Sběr lesních plodů a suchého pečiva (1.B – pí uč. Klusová)

Fotbal (6. a 7. třídy – p. uč. Veselý)

měsíc ČERVEN 2015

akce

Plavání (2.A – pí uč. Miznerová)

Techmánie (3.A – pí uč. Benešová)

Tučňáci z Madagaskaru – filmové představení (2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 5.A – třídní učitelky)

Sportovní den

Běh pro Afriku – charitativní akce

LEGOfest (5. oddělení ŠD – pí vych. Marešová)

Rádio Junior – exkurze (2.A – pí uč. Miznerová)

Pedagogická rada

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Rozloučení s Agátou – šerpování předškoláků

Roztančený tělocvik – závěrečné vystoupení

Školy v přírodě (I. i II. stupeň)

Rozloučení s deváťáky – MÚ Praha 4

projekty

Pen Friends (4.A – pí uč. Kalousová)

soutěže

Král čtenářů (4.A – pí uč. Kalousová)

měsíc KVĚTEN 2015

akce

ZOO Praha (4.A – pí uč. Kalousová)

Hudební vibrace – Jonáš Koukl (I. i II. stupeň – třídní učitelé)

projekty

Korunovační klenoty (4.A – pí uč. Kalousová)

Londýn (7.A – pí uč. Kyselková)

Menu-jídelníček (9.C, 9.D – pí uč. Kyselková)

Zvířata (6.C – pí uč. Kyselková)

Volný čas (4.B – pí uč. Kyselková)

Design (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

soutěže

Sportovní týden (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

měsíc DUBEN 2015

akce

Návštěva knihovny (4.A – pí uč. Kalousová)

Galerie Kampa (8. třídy – pí uč. Kalousová)

Trilobitpark (4.B – pí uč. Michálková)

Muzeum Žižkov (5.A – p. uč. Fousek)

Princezna na hrášku – Divadlo U Hasičů (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Protektorát – Resslova ulice (5.A – p. uč. Fousek)

Hra na hrad (7.A – p. uč. Vohniský)

Hvězdárna Petřín (6. třídy – p. uč. Forgač, pí uč. Doležalová, Šulcová)

Techmania Plzeň (9.A – pí uč. Marková, Míková)

Konečně doma – filmové představení (2.A – pí uč. Miznerová)

Lakomá Barka – Divadlo ABC (II. stupeň – třídní učitelé)

Ekoprogram – Voda (3.A – pí uč. Benešová)

Testování Scio (3. ročník)

Školní parlament

Agáta pro předškoláky

Pat a Mat (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Muzeum hudby (7.D – pí uč. Šámalová)

Pedagogická rada

Beseda pro dívky – Čas proměn (6. ročník)

Prevence:

Autorská práva a internet (8. ročník – chlapci)

Jak se nestát obětí znásilnění (8. a 9. ročník – dívky)

Fenomén násilí (9. ročník – chlapci)

projekty

Peníze – vývoj, funkce (9.C, 9.D – pí uč. Doležalová)

Karel IV. (6.C – pí uč. Doležalová)

Penfriend (Spain) (4.A – pí uč. Kalousová)

My house, my flat (3.D – pí uč. Jízdná)

Čas; výroba slunečních hodin; měření (4.B – pí uč. Michálková)

Škola pro demokracii (3.B – pí uč. Rezková)

London (7.B – pí uč. Šulcová)

Česká republika (8. ročník – p. uč. Forgač)

Asie (7.C, 7.D – p. uč. Forgač)

Pamětníci – Jiří Chalupa – natáčení v Českém rozhlase (7.A – pí zást.  Smažíková)

soutěže

Olympiáda ČJ – školní verze (II. stupeň – pí uč. Haubeltová)

Biologická olympiáda –  kategorie C, D – obvodní kola (II. stupeň – pí uč. Lukešová)

měsíc BŘEZEN 2015

akce

Národní divadlo (6.A, 8.C – pí uč. Haubeltová, p. uč. Forgač)

Náslechy studentů Univerzity Karlovy

Řemesla (5.A – p. uč. Fousek)

Návštěva knihovny (školní družina)

Parlament

Konzultační hodiny

Praha historická (6.C – pí uč. Doležalová)

Městská knihovna – křest knihy (3. třídy – třídní učitelky)

A je tu jaro … v KC 12 (2.A, 2.B, 3.B, 3.D – třídní učitelky)

Velikonoční show

Agáta

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy – třídní učitelky)

Prevence – Veselé zoubky (1.A, 1.B – pí uč. Faloutová a Trubačová)

O veselé pomlázce – Divadlo U Hasičů (1.A, 1.B – pí uč. Faloutová a Trubačová)

Zdobení vejcovníku

Čertova stodola – výlet (1.A, 1.B – pí uč. Faloutová a Trubačová)

projekty

V hlavní roli číslovky (6.A – pí uč. Haubeltová)

Food (jídlo) (6.A – pí uč. Marková)

Doprava (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Poezie 1. poloviny XX. století – rozbory básní (9.B – pí uč. Haubeltová)

Průvodce po krajích ČR – kniha (4.B – pí uč. Michálková)

Česká republika (6.C – pí uč. Kyselková)

Vyznáme se v číslovkách (6.C – pí uč. Doležalová)

Obohacování slovní zásoby (9.C, 9.D – pí uč. Doležalová)

Jarní kuchařka (4.A – pí uč. Kalousová)

Prague monuments (9.C, 9.D – pí uč. Kyselková)

soutěže

Zeměpisná olympiáda (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Miss 2015 (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová a Řezníková)

Soutěž o nej třídní kraslici

Soutěž o nej jarní pomazánku

Basketbal (6. a 7. třídy – chlapci – p. uč. Horák)

měsíc ÚNOR 2015

akce

Kocour Modroočko – divadelní představení v KC 12 (2.A, 2.B, 3.B, 3.C – třídní učitelky)

Ilustrace pro Afriku pro rádio Junior (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Jak to chodí v kapele – koncert (9. ročník – třídní učitelé)

Sportovní dopoledne s Tomášem Vernerem a Čtyřlístkem (1. i 2. stupeň)

Malý kriminalista – prevence (6. ročník – třídní učitelé)

Zpackané životy – prevence (9. ročník – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Parlament

Sběr starého papíru a hliníku

projekty

Člověk (3.B – pí uč. Rezková)

Skřítek  Stolovníček (3. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová)

Budoucnost (7.A – pí uč. Kyselková)

Lesní živočichové (2.B – pí uč. Klusová)

soutěže

Bio – školní kolo (6.-9. třídy – pí uč. Kubíková, Lukešová, Eichlerová)

Basketbal (6.-7. třídy – chlapci – p. uč. Horák)

Olympiáda v ČJ (2. stupeň – pí uč. Haubeltová)

měsíc LEDEN 2015

akce

Pedagogická rada

Zápis do 1. tříd

Parlament

Karnevalový rej (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Dopravní hřiště 4. a 5. tříd

Divadlo Minor – Naše rodina (1. třídy – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Prevence – Nekuřátka (4. třídy – třídní učitelé)
Prevence – Alkohol (7. a 8. třídy – třídní učitelé)
Prevence – Bezpečný kontakt se psy (3. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Sešit plný průšvihů (4. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Malý kriminalista (5. třídy – třídní učitelé)

Prevence – Extremismus (9. třídy – třídní učitelé)
Křest knihy – Luxor (2. a 5. oddělení ŠD – pí vych. Kufnerová, Marešová)
Koncert Lidský hlas (7. třídy – třídní učitelé)
Botanická zahrada (4. A, 4.B – pí uč. Kalousová, Michálková)

projekty

Hrátky s přídavnými jmény (6.A – pí uč. Haubeltová)

Slovní druhy z Bible (6.A – pí uč. Haubeltová)

Ctnosti a neřesti (7.B – pí uč. Haubeltová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9. třídy – pí uč. Lukešová)

Život celebrit (9. C, 9.D – pí uč. Kyselková)

Měření – délka, objem, čas … (3.B – pí uč. Rezková)

Ze života ptáků (4.A, 8. a 9. třídy – pí uč. Kalousová)

soutěže

Olympiáda z matematiky pro II. stupeň

měsíc PROSINEC 2014

akce

Knihovna Sue Ryder (4.B – pí uč. Pelcová)

Vánoční dílny v Toulcově dvoře (2.A, 3.B, 3.D – pí uč. Miznerová, Rezková, Čmelíková)

Výprava za Kelty (6.A – pí uč. Marková)

Kde začíná vesmír (5.A, 5.B, 5.C – pí uč. Kubasová, Nedvídková, p. uč. Fousek)

Projektový den SPŠCH (9.A – pí uč. Lukešová)

Erasmus (3.B – pí uč. Rezková)

Vánoční pohádka – divadelní představení KC 12 (1. – 3. třídy, třídní učitelky)

Dentální hygiena (1.B – pí uč. Faloutová)

Válec (8.A – pí uč. Hlaváčková)

Model školy – krychle, kvádr (6.A – pí uč. Hlaváčková)

Testování žáků z anglického jazyka

Bruslení 4. tříd

Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí

Technické služby Praha – prevence Krysáci (1. A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Prevence s PČR pro 1. třídy – Bezpečně v každém ročním období

Prevence s PČR pro 2. třídy – Bezpečný kontakt se psy

Prevence s PČR pro 4. třídy – Bezpečně v dětském kolektivu

Náslechy kazašských studentů

Nábor veslování pro 4. – 7. třídy

Agáta pro předškoláky

Divadlo U Hasičů – Legenda o hvězdě (3.A, 3.C – pí uč. Rezková, Svěráková)

Divadlo ABC – České Vánoce (2. stupeň – třídní učitelé)

Lyžařský kurz pro II. stupeň

projekty

Goethe (9.A, 9.B – pí uč. Jízdná)

Způsoby obohacování slovní zásoby (7.D – pí uč. Doležalová)

Hallo Spanish friends! (4.A – pí uč. Kalousová)

Můj dům/byt (6.C – pí uč. Kyselková)

Vánoce (2.A – pí uč. Trubačová)

Výstavka Betlémů (3. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová)

Workshop studentů Erasmu – Vánoce (3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C – vyučující AJ)

měsíc LISTOPAD 2014

akce

Podolská vodárna (8. A, 8.B, 8.C – pí uč. Lukešová, Jízdná, p. uč. Forgač)

Brouk Pytlík – divadelní představení (1. A, 1.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Knihovna Sue Ryder (6.C – pí uč. Doležalová)

Senát ČR (9.A – pí uč. Marková)

Knihovna s besedou (4.A – pí uč. Kalousová)

Výstava Tři bratři – Barrandov (2.B, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 5.B, 5.C – třídní učitelky)

Beatles Revival Band (8.C – p. uč. Forgač)

SPŠCH – práce v laboratoři (9.B – pí uč. Lukešová)

Pes přítulák – KC 12 (2.A, 2.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Sue Ryder – knihovna (školní družina)

A cirkus bude – Minor (3.C, 4.C – pí uč. Svěráková, Ježdíková)

Divadlo U Hasičů – Na cestách country ( 3.C, 5.B – pí uč. Svěráková, Kubasová

Jak si nenechat ublížit – prevence (5. třídy – třídní učitelé)

Nepokoušek osud (drogy) – prevence (8. třídy – třídní učitelé)

Focení vánočních sad

Den otevřených dveří + Agáta pro předškoláky

Pedagogická rada

Náslechy studentů Erasmu + Pedagogické fakulty UK v Praze

Celoškolní testování z českého jazyka a matematiky

Bruslení 4. tříd

Roztančený tělocvik 2. tříd

Muzeum hudby (7.A – pí uč. Šámalová)

Jak si nenechat ublížit – prevence PCŘ (6. a 7. třídy – třídní učitelé)

Hydroelektrárna (9. třídy – pí uč. Marková, Lukešová, p. uč. Horák, Dvořák)

Schola Pragensis (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

Hrou proti AIDS – prevence (8. a 9. třídy – třídní učitelé)

projekty

Veršování (6.A – pí uč. Haubeltová)

Propagace ČR – dokončení (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Pomnožná jména měst ČR (6.C – pí uč. Doležalová)

Historie vodárenství (8. třídy – pí uč. Lukešová)

Den stromů – dokončení (2.B – pí uč. Klusová)

Čestný občan (6.A – pí uč. Haubeltová)

Afrika, Evropa (7. a 8. třídy – p. uč. Forgač)

Tatínkové (2.B – pí uč. Klusová)

Okrasná zahrada (8. třídy – divky  – pí uč. Lukešová)

Jak se co dělá – sloh – popis pracovního postupu (7.A – pí zást. Smažíková)

Rodokmen (6.B, 6.C – pí uč. Šulcová)

Keltové (6.A – pí uč. Marková)

Slovní druhy (9.A – pí uč. Marková)

Rodiče ve školní družině (3. a 4. oddělení – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Barokní sochy – Kuks (7.A – pí zást. Smažíková)

soutěže

Den koláče (4.B – pí uč. Pelcová)

“Poprask” – florbal (6.A, 7.C – p. uč. Forgač)

Dějepisná olympiáda (8. a 9. třídy – pí uč. Marková, p. uč. Vohnický)

Pražský pramen – finálové kolo (II. stupeň – pí uč. Kubíková)

Florbal – dívky (8. a 9. třídy – p. uč. Veselý)

Basketbal (5. – 7. třídy – p. uč. Horák)

 

měsíc ŘÍJEN 2014

akce

Co skrývají hlubiny vesmíru – Planetárium (4. třídy – pí uč. Kalousová, Pelcová, Ježdíková)

Policie ČR – prevence (5.C – pí uč. Nedvídková)

Městská knihovna Praha Opatov (6.A – pí uč. Haubeltová)

Zvířata na statku – Toulcův dvůr (3.B, 3.D – pí uč. Čmelíková, Rezková)

Filmové představení – Herkules (II. stupeň – třídní učitelé)

Filmové představení  – Tři bratři (I. stupeň – třídní učitelé)

Agáta pro předškoláky

Policie ČR – prevence (4.C – pí uč. Ježdíková)

Náslechy studentů UK

Bruslení (4. třídy – třídní učitelé)

Pedagogická rada

Divadlo U Hasičů – Rumcajs (1.A, 1.B – pí uč. Trubačová, Kufnerová)

Muzeum Kampa (8. a 9. třídy, dívky – pí uč. Kalousová)

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy – třídní učitelé)

Minor – Můj atlas světa (3.A, 5.B – pí uč. Benešová, Kubasová)

Školní parlament

projekty

Evropa – povrch, vodstvo (5.C – pí uč. Nedvídková)

Adopce (4.A – pí uč. Kalousová)

Romeo a Julie – komiks (7.A – pí uč. Smažíková)

Barevný týden (3. a 4. oddělení ŠD – pí vych. Navrátilová, Řezníková)

Propagace ČR (I. a II. stupeň – pí uč. Eichlerová, p. uč. Toman)

Rodina (7.A – pí uč. Kyselková)

Školní pravidla (8.A, 8.B – pí uč. Kyselková)

Využití masmédií (8.B, 8.C – pí uč. Doležalová)

J. A. Komenský (7.D – pí uč. Doležalová)

Rozdělení státní moci v ČR (9.C, 9.D – pí uč. Doležalová)

Ovoce, zelenina, zdraví (2.A – pí uč. Miznerová)

Den stromů (2.B – pí uč. Klusová)

Roztančený tělocvik (2.A, 2.B – pí uč. Faloutová, Klusová)

soutěže

Malá kopaná – finále (8. a 9. třídy – p. uč. Veselý)

Basketbal, kopaná – finále (8. a 9. třídy – p. uč. Horák)

Basketbal (5. – 7.  třídy – p. uč. Horák)

Matematická olympiáda (5.A, 5.B – pí uč. Kubasová, p. uč. Fousek)

Olympijský víceboj (I. a II. stupeň  – třídní učitelé)

 

měsíc ZÁŘÍ 2014

akce

Náprstkovo muzeum (8.A – pí uč. Lohniská)

Stanice přírodovědců – plazi (6.B – pí uč. Šulcová)

Preventivní vlak (7. třídy – pí uč. Kyselková, Marková, Hlaváčková, p. uč. Veselý)

Muzeum hlavního města Prahy (7.C, 7.D – pí uč. Hlaváčková, p. uč. Škvor)

Planetárium (6. třídy – p. uč. Forgač, Veselý)

Prevence Policie ČR (1. – 5. třídy – třídní učitelé)

Pedagogická rada

Taneční škola Maestro – ukázková hodina pro 1. – 5. třídy

Focení 1. tříd a parlamentářů

Planetárium (3.C – pí uč. Svěráková)

Třídní schůzky

Divadlo Hybernia – Johny a Cash (muzikál) – (5. třídy + II. stupeň)

Agáta pro předškoláky

Bruslení (4. třídy)

U nás na statku (2.A – pí uč. Miznerová)

projekty

Propagace ČR (I. a II. stupeň – p. uč. Toman)

Havlíčkovy epigramy (8.B, 8.C – pí uč. Haubeltová)

Restaurant / Menu (4.A – pí uč. Kalousová)

Čsl. legie (9. třídy – pí uč. Lohniská)

Roztančený tělocvik (2. třídy- pí uč. Kufnerová, Klusová)

soutěže

Fotbal – meziškolní soutěž (6. – 9. třídy – p. uč. Horák)

Lesy hl. města Prahy – sběr plodů a suchého pečiva (2.B – pí uč. Klusová)

Roztančený tělocvik (2.A, 2.B – pí uč. Faloutová, Klusová)

 

měsíc ČERVEN 2014

akce

Chata Zlenice (3.A, 3.B – pí uč. Kalousová, Pelcová)

ZOO (1. A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Škola v přírodě – Kolínská Bouda (1. stupeň – třídní učitelky)

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy- třídní učitelky)

Školní akademie (MŠ, I. a II. stupeň)

Pedagogická rada

Výlet Kutná Hora (9.A – pí uč. Haubeltová, Šámalová)

Divadlo Minor (2.C, 3.A, 3.B, 3.C – třídní učitelky)

ZOO (6.A, 6.B, 7.C – p. uč. Veselý, Dvořák, Forgač)

Výlet Srbsko (6.D, 8.A – pí uč. Hlaváčková, Míková, Marková)

Pražský hrad – Královská cesta (7.A – pí uč. Lohniská)

Divoká Šárka (6.C, 8.B – pí uč. Lukešová, p. uč. Škvor)

Kavčí hory (9.B – pí uč. Doležalová)

Transfuzní stanice – exkurze (8.C – pí uč. Kubíková)

Ladronka (7.B – pí uč. Jízdná)

Bowling (6.D, 8.A – pí uč. Míková, Hlaváčková)

Lesopark Chuchle (7.C – p. uč. Forgač)

Krčský les (6.A, 6.B, 6.C, 7.A – p. uč. Škvor, Veselý, Toman)

Staroměstské náměstí (9.B – pí uč. Doležalová)

Hobby centrum – sportovní den (3.A, 3.B, 4.A, 4.C – třídní učitelky)

Prázdniny nanečisto – Jedličkův ústav (5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 8.D – třídní učitelé)

Hybernia (3.C – pí uč. Ježdíková)

Výlet Kutná Hora (9.A – pí uč. Haubeltová, Šámalová)

Petřín – vycházka (8.B – Lohniská)

Sběr papíru

projekty

Indiánský den (ŠD – 3. oddělení – pí vych. Navrátilová)

 

měsíc KVĚTEN 2014

akce

Den dětí – cukrárna (ŠD – pí vychovatelka Navrátilová)

Terezín – exkurze (9.A, 9.C – pí uč. Lohniská)

Botanicus (1.A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

IQ Landia Liberec (4.A, 5.B, 5.C – pí uč. Zelená, Rezková, Čmelíková)

Pedagogická fakulta – náslechy studentů

Prevence – Bezpečné chování – Městská policie (4. a 5. třídy)

Prevence – Malý Péťa sám doma – Městská policie (1. třídy)

Prevence – Sám venku – Městská policie (2. třídy)

Prevence – Nebezpečné situace – Městská policie (3. třídy)

Sex, aids – beseda (8. třídy)

Běh pro Afriku (MŠ, I. a II. stupeň)

Prevence – Bezpečné chování v elektronickém světě II (6. třídy)

Prevence – Kyberšikana (7. třídy)

Kid´s Lab (3.A, 3.B – pí. uč. Kalousová, Pelcová)

Škola v přírodě (II. stupeň)

Divadlo U Hasičů – Dobrodružství hastrmana Tatrmana (2. A, 2.B, 2.C – pí. uč. Trubačová, Faloutová, Svěráková)

Agáta pro předškoláky

Deštné pralesy (I. stupeň – třídní učitelé)

Focení tříd

Prevence – Nebezpečný facebook (4. třídy)

Třídní schůzky

projekty

Smysly (5.B, 5.C – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Srovnání knižní a filmové podoby Kytice (7.B, 7.C – pí uč. Haubeltová)

Květ zblízka (3.A – pí uč. Kalousová)

Košíkaření (ŠD – pí vychovatelky Blažejová, Kufnerová)

Kulisy na Akademii (II. stupeň – p. uč. Toman)

 

měsíc DUBEN 2014

akce

Husitský Tábor – exkurze (7.A – pí uč. Lohniská)

Mýdlárna – exkurze (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka – KC “12” (1.A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Náprstkovo muzeum (7.B – pí uč. Marková)

Opičí dráha (3. oddělení školní družiny – pí vych. Navrátilová)

Divadlo Minor (5.B, 5.C – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Výlet na Říp (4.B, 4.C, 5.A – pí uč. Kubasová, Nedvídková, Benešová)

projekty

Zámořské objevy – cestopisy (7.A, 7.C – pí uč. Lohniská)

Lidské tělo (2.B – pí uč. Faloutová)

Pravěk (3.A – pí uč. Kalousová)

Člověk a příroda (4.A – pí uč. Zelená)

Kytice (7.C – pí uč. Haubeltová)

Velikonoce trochu jinak (3. oddělení školní družiny – pí vych. Navrátilová)

Velikonoce trochu jinak (1.A – pí uč. Miznerová)

Květinové odpoledne (1. a 2. oddělení školní družiny – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Země Asie – (7. třídy – p. uč. Forgač)

Oblasti ČR (8. třídy – p. uč. Forgač)

Rýmujeme (1.B – pí uč. Klusová)

Návykové látky (5.B – pí uč. Rezková)

soutěže

Vybíjená (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová, Faloutová)

Vybíjená (5.B, 5.C – pí uč. Rezková)

 

měsíc BŘEZEN 2014

akce

Febiofest (6.C, 6.D, 7.C – p. uč. Forgač)

Technické muzeum – kolo (8. třídy – pí uč. Lohniská, p. uč. Dvořák)

Febiofest – Ledové království (3.A, 3.B, 4.A – pí uč. Kalousová, Pelcová, Zelená)

Hrdličkovo muzeum člověka (8.C – pí uč. Kubíková)

Veselé zoubky (1.A, 1.B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Velikonoce – Toulcův dvůr (1.B – pí uč. Klusová)

Febiofest – Justin, jak se stát rytířem (5.B, 5.C – pí uč. Rezková, Čmelíková)

Febiofest – Husité (4.B, 4.C, 5.A – pí uč. Benešová, Kubasová, Nedvídková)

Náslech studentů Univerzity Karlovy v Praze

Scio – testování 4. a 8. tříd

Dopravní hřiště (4. a 5. třídy, třídní učitelé)

Konzultace

Zahájení olympijských her 4 X 4 (vybraní žáci – p. uč. Horák, Veselý)

Agáta pro předškoláky

Filmový orchestr – Rudolfinum (vybraní žáci II. stupně, pí uč. Smažíková, Kyselková, Šámalová)

Solná jeskyně (školní družina – pí vych. Kufnerová)

Klub mladého diváka (přihlášení žáci – pí uč. Eichlerová, Kubíková)

Sue Ryder (1. – 3. oddělení školní družiny – pí vych. Kufnerová, Blažejová, Navrátilová)

Tam Tam Orchestra (8. třídy – třídní učitelé)

Sue Ryder – beseda se spisovatelem Klimkem (4. oddělení školní družiny)

U Hasičů – divadelní představení O čarodějnici Chytrolíně (2. třídy – pí uč. Faloutová, Trubačová, Svěráková)

projekty

Číslovky v hlavní roli (6.B – pí uč. Haubeltová)

Tiere (8.A, 8.B – pí uč. Jízdná)

Vše o penězích (vývoj …) – (9.B, 9.C  – pí uč. Doležalová)

Cizí slova (8.C, 8.D – pí uč. Doležalová)

Třídění živočichů (5.C – pí uč. Čmelíková)

Technické muzeum (8. třídy – pí uč. Lohniská, p. uč. Dvořák)

Přírodní zdroje (9. třídy – pí uč. Eichlerová)

Miss holka – kluk (3. oddělení školní družiny – pí vych. Navrátilová)

Domácí mazlíček (1.B – pí uč. Klusová)

Stres a jak nad ním zvítězit (9. třídy – pí uč. Doležalová)

Design, užité umění (II. stupeň, p. uč. Toman)

soutěže

Poetické odpoledne (II. stupeň – vyučující českého jazyka)

Biologická olympiáda (II. stupeň – pí uč. Lukešová)

Pražské kolo – basketbal (6. – 7. třídy – chlapci – p. uč. Veselý, Horák)

 

měsíc ÚNOR 2014

akce

Návštěva knihovny (3. odd. ŠD – pí vych. Navrátilová)

Cyril a Metoděj – filmové představení (II. stupeň – p. uč. Forgač)

Peníze, nebo život? (9.A – pí uč. Haubeltová)

Olympijský park Letná (8.A – pí uč. Marková)

Muzeum hl. města Prahy – Středověké cechy v pověstech (4.C – pí uč. Nedvídková)

Veselé taneční (1.B – pí uč. Klusová)

Školička kočičky Agáty (předškoláci – pí uč.  I. stupně)

Škola v přírodě Vápenka (3.A, 3.B, 4.A, 4.C – pí uč. třídní)

Návštěva České televize (2.A, 2.B – pí uč. Trubačová a Faloutová)

Střední odborné učiliště Ohradní – návštěva (9. třídy – třídní učitelé)

Nebezpečné sekty – prevence (9. třídy – třídní učitelé)

Knihovna Sue Ryder (ŠD)

Koncert Fritscnová, Linhart (4. třídy – pí uč. třídní)

Střední odborná škola gastronomická (8. třídy – třídní učitelé)

Pedagogická rada

The Fortyfingers – koncert (6. ročníky – třídní učitelé)

projekty

Osobní účet, platební karta pro -náctileté (9.A – pí uč. Haubeltová)

Zimní olympijské hry v Soči (5.B – pí uč. Rezková)

Pověsti (3.B – pí uč. Pelcová)

Masopust aneb Karnevalový mejdan (3. a 5. odd. ŠD – pí vych. Navrátilová a Kotková)

Shadows (3.A – pí uč. Kalousová)

Řemesla zaniklá a současná (4.C – pí uč. Nedvídková)

Moje obec Praha (6.A, 6.B – pí uč. Kyselková)

soutěže

Biologická olympiáda – školní kolo (II. stupeň -pí uč. Kubíková, Lukešová, Eichlerová)

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo (II. stupeň – pí uč. Haubeltová, Smažíková)

Olympiáda v zeměpise – okresní kolo (7. a 8. třídy – p. uč. Forgač)

Basketbal – finále Prahy 4 (6. a 7. třídy – p. uč. Horák)

 

měsíc LEDEN 2014

akce

Kids´a Lab Abrakadabra (3.B – pí uč. Pelcová)

Národní divadlo – exkurze (8.A,B,C – pí uč. Marková, Doležalová)

Gotická Praha (7.B – pí uč. Marková)

Zápis do 1. tříd (předškoláci – pí uč. I. stupně)

Školička kočičky Agáty (předškoláci – pí uč. I. stupně)

Chovej se jako člověk (1. – 4. třídy – pí uč. třídní)

Sběr papíru a hliníku

Policie ČR (3.A,B – pí uč. Kalousová, Pelcová)

projekty

Ve stínu Babylónské věže (6.A – pí uč. Smažíková)

Válec (8.B –  pí uč. Hlaváčková)

Filmy, Olympiáda (I. i II. stupeň – p. uč. Toman)

Meine Schule (7.B – pí uč. Jízdná)

Sousední státy ČR (5.B – pí uč. Rezková)

Stundenplan (8.A,B – pí uč. Pelcová)

Měření (3.B – pí uč. Pelcová)

Přírodní zdroje uhlovodíků (9.A,B,C – pí uč. Lukešová)

Pečení dánských sušenek (3.A,B – pí uč. Kalousová, Pelcová)

My flat, my house (7.A,B – pí uč. Jízdná)

Moje škola – My school (5.A – pí uč. Marková)

soutěže

Vybíjená (5.B,C – pí uč. Rezková)

 

měsíc PROSINEC 2013

akce

Putování do Betléma (1.A,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Vánoční koncert v kostele (1.B, 2.A,B + 100 zpěváčků – pí uč. Smažíková, Šámalová, Klusová, Faloutová, Trubačová, p. uč. Toman, Dvořák)

Předvánoční lyžák (II. stupeň – pí uč. Smažíková, p. uč. Horák, Veselý)

Vánoční prodejní trhy na ZŠ Ohradní (I. i II. stupeň)

Vánoční prodejní trhy Arkády Pankrác (I. i II. stupeň)

Vánoce ve Žlutém sluníčku aneb Pečení s maminkou (ŠD – pí vych. Navrátilová)

Popelka (6.A – žákyně Knoblochová)

Školička kočičky Agáty (předškoláci – pí uč. I. stupně)

Mikuláš, čert a anděl (I. stupeň)

Ekologická minibeseda (1.A,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Předvánoční workshopy Erasmus (3.A,B, 4.A – pí uč. Kalousová, Pelcová, Zelená)

Černé divadlo (4.A – pí uč. Zelená)

Adopce na dálku 2013/2014 – finanční sbírka

projekty

Vánoční čas (1.A,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

 

měsíc LISTOPAD 2013

akce

Sběr papíru

Náslechy kazašských ředitelek  v hodinách

Náslechy kazašských studentů v hodinách

Prevence Šikanování a násilí v dětských kolektivech ( 6. ročník)

Prevence Kriminalita dětí (7. ročník)

Prevence Drogy a zákon (8. ročník)

Prevence Základy právního vědomí (9. ročník)

Pedagogická rada

Den otevřených dveří

Školička kočičky Agáty pro předškoláky

Schola Pragensis (8. a 9. ročník – tř. učitelé)

Třídní schůzky

Království železnic (4.B,C – pí uč. Kubasová, Nedvídková)

Solná jeskyně (1. odd, 2.odd. ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Národní galerie (3.A,B – pí uč. Pelcová, Kalousová)

Divadlo Loupežník Rumcajs (.2.A – pí uč. Trubačová, 2.B – pí uč. Faloutová, 2.C – pí uč. Svěráková3.B – pí uč. Pelcová)

Knihovna Sue Ryder (6.D – pí uč. Doležalová)

Prevence s policií MěPČR – Malý kriminalista (5. ročníky)

Knihovna Sue Ryder (1.odd. ŠD  pí vych. Blažejová)

Veselé taneční (1.B – pí uč. Klusová)

Národní technické muzeum – Kid´s Lab (3.A – pí uč. Kalousová)

Podolská vodárna (8.A,B,C – pí uč. Lukešová)

Exkurze Česká televize (8.A – pí uč. Marková)

KC12 Včelí Medvídci (1.A – pí uč. Miznerová)

Hydroelektrárna Štvanice (9.třídy – p. uč. Dvořák, Horák)

Státní symboly Hrzánský palác (4.B,C, 5.A – tř. učitelky)

Pohyby Země – Planetárium (5.třídy – tř. učitelky)

Muzeum HMP – Středověk (7.A – pí uč. Lohniská)

Vitální secese (9.A – pí uč. Haubeltová)

projekty

Halloween (3.B – pí uč. Pelcová)

Zkratky, zkratková slova (ČJ – 7.B,C, 9.A – pí uč. Haubeltová)

Wir Kochen (Nj – 8.A,B – pí uč. Jízdná)

Zkratky kolem nás (Čj – 9.B – pí uč. Doležalová)

Kraje ČR (Vl – 5.C – pí uč.Čmelíková)

Nejmilejší kniha (Čj – 1.B – pí uč. Klusová)

Nejoblíbenější pohádka (Čj – 3.A – pí uč. Kalousová)

Halloween/Wanted (Aj – 3.A – pí uč. Kalousová)

Historie vodárenství (Ch – 8.A,B,C – pí uč. Lukešová)

My life – můj život (Aj – 6.A – pí uč. Kyselková)

Naše škola (Aj – 6.A,B – pí uč. Kyselková)

Filmová studia (Vv – 2. stupeň – p. uč. Toman)

Vesmír  planety (Př – 5.B – pí uč. Rezková)

Kadeřnický salon , malí architekti (3.odd. ŠD – pí vych- Navrátilová)

Hudební nástroje (Hv – 2.B – pí uč. Faloutová)

Wir Kochen (Nj – 8.A,B – pí uč. Jízdná)

Dopis z Prahy (Nj – 9.A – pí uč. Jízdná)

My pencilcase (Aj – 3.C – pí uč. Ježdíková)

Podzim (1.A – pí uč. Miznerová)

ČR (Vl – 4.C – pí uč. Nedvíková)

Sluneční soustava (Př – 5.C – pí uč. Čmelíková)

Státy Afriky (Z – 7. ročník – p. uč. Forgač)

Evropa (Z – 8. ročník – p. uč. Forgač)

Rodokmen (Prv – 2.B – pí uč. Faloutová)

soutěže

Běh do schodů (3.odd. ŠD – pí vych. Navrátilová)

Dějepisná olympiáda (8. a 9.ročník – pí uč. Marková, Lohniská)

 

měsíc ŘÍJEN 2013

 

akce

Divadelní představení U Hasičů – Šípková Růženka ( 3.A,B – Kalousová, Pelcová)

Prevence Zdravé zoubky (1.A,B, – pí uč. Klusová, Miznerová)

Divadlo kouzel Pavla Kožíška (4.A – pí uč. Zelená)

Knihovna Sue Ryder (ŠD – 1.odd – pí vych. Blažejová, 2.odd. – pí vych. Kufnerová)

Poprvé v galerii (2.C – pí uč. Svěráková, 3.C – pí uč. Ježdíková)

Návštěva Senátu a Bílkovy vily (9.A – pí uč. Haubeltová)

Briliantina – výroba šperků (ŠD – holky z 1. – 4. odd)

Dopravní hřiště Jánošíkova (4. a 5. ročníky – tř. učitelky)

Solná jeskyně (1. a 2. odd. ŠD – pí vych. Blažejová, Kufnerová)

Káťa a Škubánek v KC 12 (1.A ,B – pí uč. Miznerová, Klusová)

Černé divadlo Metro – Ulice plná kouzel (2.C – pí uč. Svěráková, 4.B – pí uč. Kubasová, 4.C – pí vych. Řezníková, 5.A – pí uč. Benešová, 5.B – pí uč. Rezková, 5.C – pí uč. Čmelíková, 6.A – pí uč. Kyselková)

Bruslení 4. tříd (tř. učitelky)

Pedagogická rada

Školská rada

Profi vyšetření 9. ročníků (pí psycholožka Borovičková)

Náslechy studentů UK

Náslechy studentů Erasmus

Prevence MěPČR – Bezpečně v dětském kolektivu (4. ročníky)

Prevence MěPČR – Jak si nenechat ublížit (5. ročníky)

Prevence MěPČR – Bezpečně v každém ročním období (1. ročníky)

Školička Kočičky Agáty pro předškoláky (vyučující 1.stupně)

Kino CineStar ( 2.st. – tř. učitelé)

Jak se stát mladým archeologem MHMP (6.A – pí uč. Markov%

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím