Peer program

Home / Aktivity školy / Peer program

Peer program…dbáme na prevenci

 

Je již tradicí naší školy, že každoročně uskutečňuje tzv. PEER PROGRAM.

Koordinátor:  Mgr. Valdemara Kubíková

Přednášejí:    žáci 9. ročníků

Posluchači:   žáci 4. – 8. ročníku

 

Co je to Peer program?

 • interaktivní program, který vždy připravují žáci devátých tříd,
 • PEER program je odvozen od anglického slova, které znamená vrstevník, ale také někoho, s kým se cílová skupina našeho cílevědomého působení může ztotožnit,
 • je postaven na aktivním zapojení přednášejících i posluchačů (nižší ročníky)

 

Zaměření Peer programu?

Na hlavní problémy dnešní doby, které se dotýkají nejen školy, ale celé společností:

 • šikana a boj proti šikaně ve škole,
 • záškoláctví,
 • bezpečné chování žáků ve škole i mimo ni,
 • nebezpečné závislosti na alkoholu, na drogách, na hracích automatech,
 • nebezpečné působení každodenní a všudypřítomné reklamy,
 • kyberšikana.

 

Pozitivum a přínos?

Dává žákům devátých tříd možnost, aby si sami vyzkoušeli:

 • jak náročné je působit na jiné,
 • ovlivňovat je,
 • formovat jejich názory,
 • vychovávat je.

Deváťáci se sami přesvědčují o tom:

 • jak náročné je připravit se na vystoupení před jinými,
 • jak těžká a obtížná je improvizace ve chvíli, kdy se situace vyvíjí jinak, než  původně zamýšleli.

Právě peer program je nejlepší prevencí, protože v jeho rámci starší žáci předstupují před mladší žáky, působí na ně, předávají jim své zkušenosti a vedou s nimi dialog.

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím