Žákovský parlament

Home / Aktivity školy / Žákovský parlament

Žákovský parlament ZŠ Ohradní ve školním roce 2017/2018

Školní žákovský parlament je  funkčním školním orgánem, je nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Koordinátoři: Mgr. Milan Horák (pro 2.st.) , Iva Steiningerová (pro 1.st.)

Předseda ŽP: Jakub Rokos, 6.B

Místopředseda ŽP: Martin Smažík, 6.A

Parlamentáři: zvolení žáci 2. – 9. ročníku

Schůzky:  1 x za 14 dnů v úterý (lichý týden) od 7:15 v hudebně, ve stejný den velká přestávka – info do třídnických hodin

CÍLE ŽP:

 • vést parlamentáře k zodpovědnosti a spolupráci (podpora komunikačních a organizačních dovedností.
 • sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky, požadavky a přání vedení školy a  učitelů,
 • sdělovat vedení školy připomínky, požadavky  a přání žáků,
 • informovat žáky o školních novinkách v průběhu roku,
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy,
 • aktivně se zapojovat do akcí a projektů školy.

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1. FUNKČNÍ OBDOBÍ 2 ROKY

 • Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky 1x za 2 roky . V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.

2. PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA NA SCHŮZKY PARLAMENTU

 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).

3. ROVNOPRÁVNÉ POSTAVENÍ

 • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Za dospělé mají právo hlasovat pouze vedoucí učitelé ŽP. Přítomní ostatní dospělí hlasovací právo nemají.

4. POVINNOST INFORMOVAT SPOLUŽÁKY

 • Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.

5. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ

 • Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.

6. POVINNOST RESPEKTOVAT ROZHODNUTÍ VEDENÍ ŠKOLY

 • Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.

7. MOŽNOST UKONČENÍ ČINNOSTI ŽP

 • V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

PROJEKTY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

NÁZEV PROJEKTU KDY O PROJEKTU
Odšťavňování podzim 2017 video
Volby podzim 2017  video

Schůzky parlamentu:

Parlament Pro Kdy Čas Kde Vede
VELKÝ PARLAMENT 1. + 2. st. Úterý (lichý kalendářní týden) 10:35 hudebna Iva Steningerová
Mgr. Milan Horák
MALÝ PARLAMENT 1. st. + 2.st. Úterý (1 x za 14 dní) 7:15 hudebna Iva Steningerová
Mgr. Milan Horák

Informace o aktuálním dění:

10. 5. 2018 2. 5. 2018 24. 4. 2018
zapis_zp_2018_05_10  zapis_zp_2018_05_02 zapis_zp_2018_04_24

PARLAMENTÁŘI – ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 • volení zástupci tříd 2. – 9. ročníku

1. stupeň

Třída Zástupce 1 Zástupce 2 Zástupce 3
2. A Jan Kučera Martin Fanta
2. B Anna Kolářová Matěj Horák
2. C Evelína Mašindová Matouš Průša
3. A Dan Trefil Eliška Mazurová
3. B Veronika Jurníčková Anna - Marie Paterová
3. C
3. D Markéta Sinecká Jan Holovka
4. A Jan Fanta Jan Šrámek
4.B Claudie Harnová Magdaléna Komrsková
4. C
5. A Michaela Prokopová Petr Suchánek Tim Haffner
5. B Adéla Hradecká Vladyslava Ploskina
5. C Dobeš Vaňko

2. stupeň

Třída Zástupce 1 Zástupce 2 Zástupce 3
6. A
6. B Eliška Kimminichová Jakub Rokos
6.C Richard Krejčí
6. D Barbora Maršíková Michael Krůta
7. A Hana Petrusová Jakub Krejčí Tereza Škopková
7. B Zuzana Vybíralová Karel Nejedlý
7. C Tereza Nováková Vladimír Novotný
8. A
8. B Tereza Pencová
8. C Anna Staňková David Stibor
9. A Eva Sláničková Jakub Novák
9. B Viktorie Drobná Leoš Furbacher
9. C Michelle Čadinová Lukáš Slavík Marek Ondič

ŠKOLNÍ DESATERO

 1. DŮLĚŽITÁ CTNOST, JMENUJE SE DOCHVILNOST – chodit včas a být připravený, nerušit ostatní
 2. ŠETRNÝ, NEZNAMENÁ TRAPNÝ – ochrana pomůcek
 3. HODINA NENÍ PŘESTÁVKA – v hodinách pracuji a neruším
 4. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ – nelhat, nekrást, nezapomínat, nepoužívat taháky
 5. ZABEZPEČUJI BEZPEČÍ – chráním zdraví své i druhých
 6. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ – jsem slušný a zdvořilý
 7. ČUŇÁTKA DO CHLÉVA – ŽÁKY DO ŠKOL – lépe se pracuje v uklizeném a čistém prostředí, čistota chrání zdraví tvé i druhých
 8. NEJEN TŘÍDNÍ TŘÍDÍ – všichni třídíme odpad
 9. MALÝ A VELKÝ – malí žáci neprovokují velké, velcí si nedovolují na malé, všichni si vzájemně pomáhají
 10. AKTIVNÍ A ZODPOVĚDNÝ – po vině následuje trest, aktivně pomáhám ve třídě, v parlamentu a ve škole

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím