Švp

Aktualizováno 06.07.2024
ferbasová ve střední velikosti

Mgr. Ferbasová Michala

tel.: 261 109 530

Školy v přírodě se těší velké oblibě u žáků i rodičů. Pravidelně vyjíždíme ve společném termínu od 2. do 9. ročníku na školy v přírodě do různých koutů České republiky.

Termín a přihlášky

 • termín mezi 12. 6. – 22. 6. 2025 (vyjíždí všechny třídy najednou na různá místa)
 • přihlášku žák dostává od svých třídních učitelů 
 • pořádá škola – odevzdat závaznou přihlášku třídnímu učiteli 
 • pořádá CK – registrace přímo dle instrukcí CK

Platební údaje

 • č. účtu 64523329/0800
 • variabilní symbol žáka
 • storno poplatky – podmínky uvedeny na závazné přihlášce, pobyt si lze individuálně pojistit proti storno poplatku, pokud žák nemůže vyjet, sdělit neprodleně TU/cestovní kanceláři

Důležité dokumenty před odjezdem

 • zdravotní způsobilost 
 • kopie kartičky zdravotní pojišťovny 
 • bezinfekčnost s datem odjezdu 
 • odpovědnost za škody a chování žáka 

Seznámení a poučení

 • rodiče jsou prokazatelným způsobem seznámeni s programem a náplní Švp
 • žáci jsou prokazatelným způsobem poučeni o bezpečnosti a chování na Švp