COVID, KARANTÉNA – Co a jak?

Home / Školní rok / COVID, KARANTÉNA – Co a jak?

Společně zvládneme vše zajistit! Zde je přehled, co a jak na to!

TŘÍDA:

NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS

OD:

NAŘÍZENÁ KARANTÉNA KHS

DO:

8.A 7. 9. 2020 11. 9. 2020
9.C 9. 9. 2020 14. 9. 2020

 

KARANTÉNA TŘÍDY 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS):
 • oznámí škole Covid pozitivního žáka
 • nařizuje karanténu třídy
 • kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy
 • vypisuje žádanky na testování žáků
ŠKOLA
 • oznamuje hromadou zprávou na Komens v Bakalářích rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény
 • zajistí online výuku pro třídu v karanténě
 • průběžně informuje rodiče žáků o nových skutečnostech
 • zajistí podporu uzdravenému žákovi při návratu do školy
RODIČ
 • potvrdí přečtení e-mailu na Komens
 • navštíví s žákem odběrné místo na pokyn KHS
 • přehled odběrných míst v Praze – zde

Sourozenci žáků ze třídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje.
Čeká se na 1. testování sourozence v karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec.

 

VÝUKA TŘÍDY 

FORMA:
 • online v Teams
 • přenos ze školy k žákům domů
 • vyučující v karanténě učí online z domova
ROZVRH:
 • běžný rozvrh třídy –  v Bakalářích
 • časy – odpovídají školnímu zvonění
PŘEDMĚTY:
 • všechny kromě HV, VV, ČSP, TV
VÝUKA:
 • povinná (distanční – online formou)

 

ŽÁK, KTERÝ NENÍ V KARANTÉN, ALE JEHO TŘÍDA ANO

Pokud se žák nesetkal se spolužákem Covid pozitivním, protože např. ve škole chyběl, může mu KHS karanténu nenařídit.

Co v tu chvíli dělat, jak pro něj bude probíhat výuka?

varianta A:
 • žák zůstává doma a připojuje se do online výuky své třídy
 • DŮLEŽITÉ!! – zákonný zástupce píše e-mail třídnímu učiteli, že volí variantu výuky A
varianta B:
 • žák chodí do školy a do  online výuky třídy se připojuje ze své třídy (po ohlášení karantény je ve třídě ihned použitý ozonizér), kde je s ním pedagog, který právě třídu vyučuje, nebo jiný pedagogický dozor.
 • DŮLEŽITÉ!! – zákonný zástupce píše e-mail třídnímu učiteli, že volí variantu výuky B

 

POZITIVNÍ ŽÁK A JEHO NÁVRAT DO ŠKOLY PO UZDRAVENÍ

Co je pro nás nejdůležitější? 

 • zajistit hladký návrat vyléčeného žáka,
 • zajistit mu bezpečné klima ve třídě a podporu nejen v učení.

 

Co jsme pro to udělali?

 •  věnovali jsme ve všech třídách ( to jsme naštěstí stihli hned v prvním týdnu školy) čas tomu si vše prodiskutovat
 • každá třída si stanovila pravidla, která říkají:
  • jak pomohou návratu žáka, který prodělal Covid, do běžného života tříd
  • jak ho podporovat v době, kdy se léčí.

Nepodcenili jsme nic, a proto se žáci nemusí obávat, že by je někdo nálepkoval, cokoli jim vyčítal.

Máme radost, že se k tomu žáci postavili velmi zodpověně a za podpory svých třídních učitelů společně vytvořili za každou třídu svůj návod, jak na to. Vše jsme zkompletovali a máme svůj školní inspiromat, jak to bude!

 

ŠKOLNÍ INSPIROMAT “JAK TI POMŮŽEME”

 

 

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím