Přijímací zkoušky na SŠ 2018/2019

Home / Školní rok / Přijímací zkoušky na SŠ 2018/2019

Informace o přijímacím řízení 2018/2019

Související obrázek

1. POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Co musí být vyplněno:

 • temín přijímací zkoušky (1. strana přihlášky – hlavně u škol, kde konají jednotné přijímací zkoušky)

Kdy žák obdrží tiskopis:

 • během února od TU, 
  •  přihlášky žáci spolu s rodiči vyplní a zkontrolují údaje,
  • ZŠ Ohradní neodpovídá za chybně vypněné údaje.

Počet oborů:

 • v 1. kole přijímacího řízení je možné uvést pouze 2 obory 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti:

 • žák si nechá vystavit na 1. stanu přihlášky lékařem pouze u SŠ, které to požadují.

Související obrázek

2. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Do: 1. 3. 2019

Jak:

 • buď osobně,
 • nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ,
 • podepsané uchazečem i zákonným zástupcem.

Konzervatoře a umělecké školy:

 • přihlášky se odevzdávají do 30. 11. 2018

Související obrázek

3. DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

SŠ – čtyřleté obory:

 1. termín:
 2. termín:

SŠ – víceletá gymnázia:

 1. termín:
 2. termín:

4. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Rozhodnutí o přijetí

 • se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče,

Zveřejnění seznamu

 • na veřejně přístupném místě v SŠ škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Seznam obsahuje i :

 • datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Ředitel(ka) školy: 

 • ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení,
 • odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.

Související obrázek

5. ZÁPISOVÝ LIST:

Vyzvedne:

– rodič u třídního učitele proti podpisu.

Kdy:

 – v březnu  po dohodě s třídním učitelem.

Eviduje:

– ZŠ Ohradní.

Odevzdání

 • na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení:
 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení,

Vzetí zápisového lístku zpět:  až na výjimky nelze

 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné,
 • dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání,
 • přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Náhradní zápisový lístek: při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:

 • žádost rodiče,
 • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,
 • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,
 • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

Související obrázek

6. POVINNÁ JEDNOTNÁ ZKOUŠKA:

V oborech:  

– s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Formou:  

– jednotného didaktického testu z ČJaL, M – centrální zadání z CERMATU

Jednotná zkouška:    

– koná se podle § 60 c) odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 28. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem
 • hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.

Související obrázek

7. NEPŘIJETÍ, ODVOLÁNÍ:

Oznámení o nepřijetí:

– nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí o nepřijetí písemně

 • i nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené)

Odvolání:

 • do 3 pracovních dnů.

Související obrázek

8. MOŽNÉ DOTAZY ZODPOVÍ:

Mgr. Jana Klusová (žáci 5.ročníků)
Mgr. David Škvor (žáci 7. a 9.ročníků)
 

Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.

Související obrázek

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím