Srovnávací práce žáků

Home / Školní rok / Srovnávací práce žáků

SROVNÁVACÍ PRÁCE:

KOORDINÁTOR:

Mgr. Eva SMAŽÍKOVÁ tel. 261 109 521 smazikova@zs-ohradni.cz
Mgr. et Mgr. Jana PELCOVÁ tel. 261 109 524 pelcova@zs-ohradni.cz

 

Ve školním roce 2019/20 proběhne opět testování všech našich žáků. Testy připravuje tým pedagogů daných předmětů v metodických orgánech. Testy jsou zadávány pro všechny třídy ve stejný den, ze stejného předmětu. V červnu 2020 proběhne všeobecná srovnávací práce z předmětů: Př, Z, D, F, Ch pro žáky 6.-9. ročníku.

KDY:

 

POŘADÍ: 1. 2. 3. 4.
MĚSÍC: listopad 2019 leden 2020 únor/březen 2020 květen 2020 květen 2020 červen 2020
DATUM: 25. – 29. 11. 2019 16. – 17. 1. 2020 26. 2. – 5.3. 2020 25. – 27. 5. 2020    
PŘEDMĚTY: Čj / M / Aj 1.st.

Aj 2.st

  Čj / M / Aj 1.st.

Aj 2.st.

  Čj / M / Aj 1.st.

všeobecné znalosti

Př / Z / D / F / Ch

ROČNÍK: 2. – 9.   6. – 9.  

běžné třídy – ano,  SVP třídy – ne

1. – 9.   6. – 9.  

běžné třídy – ano,  SVP třídy – ano

1. – 9.   6. – 9.  
FORMA: ČJ + M + AJ = písemná PC ČJ + M + AJ = písemná ústní ČJ + M + AJ = písemná PC

 

KDE:

ČJ M AJ VŠEOBECNÉ
1. stupeň  kmenové třídy  kmenové třídy  kmenové třídy
žáci s PO2 PC2 PC2
žáci s PO3 PC2 PC2

 

ČJ M AJ VŠEOBECNÉ
2. stupeň  kmenové třídy  kmenové třídy PC1, PC2 PC1, PC2
žáci s PO2 fyzika fyzika PC1, PC2 PC1, PC2
žáci s PO3 PC1 fyzika PC1, PC2 PC1, PC2

 

UČIVO:    

 • uvedeno 14 dnů předem na webových stránkách školy
Okruhy 2. srovnávací práce 2019/2020
4.3. 2020  26.2. 2020 3.3. 2020 16. 1. – 17. 1. 2020 
ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK 1.st.  ANGLICKÝ JAZYK 2.st. běžné 
1. roč. 1. roč. 1. roč.
2. roč. 2. roč. 2. roč.
3. roč. 3. roč. 3. roč.
4. roč. 4 .roč. 4. roč.
5. roč. 5. roč. 5. roč.
6. roč. 6. roč.  6. roč. 
7. roč. 7. roč.  7. roč. 
8. roč. 8. roč. 8. roč.
9. roč. 9. roč.  9. roč. 

 

VYHODNOCENÍ:

 • za třídu
 • za ročník
 • za jednotlivé předměty

 

SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY:

žáci: na konkrétních hodinách daného předmětu, s celkovými výsledky na TH

rodiče:  na TS, v ŽK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁNÍ:

3. srovnávací práce

25.3. – 29.3. 2019

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
25.3. 2019

6. a 8. roč. píše až v pondělí 15.4.2019!!!

26.3. 2019  28.3. – 1.st., 6. a 8.roč.

29.3.  – 7. a 9.roč. 

NEÚČASTNÍ SE TŘÍDY 6.C, 7.D, 8.C, 9.C!!!

1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina – 1.st.

1. – 6. vyuč. hod. – 2.st.

1.roč. 1.roč. 1.roč.
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

2. srovnávací práce

14. 1. – 17. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
17.1. 2019 15. 1. 2019 14.1. – 1.st., 6. a 7.roč.

16. 1. – 8. a 9. roč.

NEPÍŠÍ TŘÍDY 6.C, 7.D, 8.C, 9.C

1.roč. 1.roč. 1.roč.
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

1. srovnávací práce

7. 11. – 13. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
7. 11. 2018 8. 11. 2018

NEPÍŠE TŘÍDA 7.C!!!

12. 11. – 1.st., 6. a 7. roč.

13. 11. – 8. a 9. roč.

1.roč. – nepíše 1.roč. – nepíše 1.roč. – nepíše
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

 

 

 

3. srovnávací práce

25.3. – 29.3. 2019

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
25.3. 2019

6. a 8. roč. píše až v pondělí 15.4.2019!!!

26.3. 2019  28.3. – 1.st., 6. a 8.roč.

29.3.  – 7. a 9.roč. 

NEÚČASTNÍ SE TŘÍDY 6.C, 7.D, 8.C, 9.C!!!

1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina – 1.st.

1. – 6. vyuč. hod. – 2.st.

1.roč. 1.roč. 1.roč.
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

 

 

4. srovnávací práce

10.6. – 14.6.2019

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
10.6.2019

 

11.6.2019 písemně 1.st. 

11.a 12.6.2019 ústně 2.st. 

13. – 1.st., 6. a 7.roč.

14. 6.  – 8. a 9. roč.

NEÚČASTNÍ SE TŘÍDY 6.C, 7.D, 8.C, 9.C!!! 

1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina – 1.st.

1. – 5. vyuč. hod. – 2.st.

1.vyuč. hodina – 1.st.

2. – 4. vyuč. hod. – 2.st.

1.roč. 1.roč. 1.roč.
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

 

 

Testování ČŠI 2016/2017

listopad 2018 – 8. ročík – národní testování ČŠI – Přírodovědná gramotnost

květen 2017 – 9. ročník – národní testobání ČŠI – Matematika, přírodovědné znalosti

duben 2017 – 9. ročník –   mezinárodní testování PISA

 

 

Testování – SCIO TESTY 2016/2017

Naši žáci byli  testováni u společnosti SCIO. 

SCIO 2016/2017 jsme testovali:

5. ročník  – STONOŽKA 5: ČJ, M, AJ, VŠEOBECNÝ, Klíčové kompetence,

8. ročník – DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost vztahy a komunikace, řešení problémů.

 

SCIO 2015/2016 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Všeobecný, Klíčové kompetence

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

novinka!! MAPA ŠKOLY – leden 2016

Šetření pro ZŠ se zaměřuje na tyto oblasti:

 •   cíle školy
 •   školní vzdělávací programy
 •   výběr školy
 •   spokojenost se školou
 •   kvalita a forma výuky
 •   hodnocení
 •   vztahy
 •   bezpečné a zdravé prostředí školy
 •   materiální zázemí
 •   školní NEJ

Dotazníky:

 • pro 1. stupeň žáky
 • pro 1. stupeň rudiče
 • pro 2. stupeň žáky
 • pro 2. stupeň rodiče
 • pro pedagogy
 • pro ředitele školy
 • šolní jídelna pro žáky
 • školní jídelna pro rodiče

Výstup pro školu:  

 • individualizovaná zpráva pro školu
 • obsahuje slovní popis výsledků školy se zřetelem na nadprůměrné odlišnosti v odpovědích jednotlivých skupin respondentů (např. žák x učitel), v odpovědích školy proti průměru ostatních škol
 • je zakončen SWOT analýzou školy
 • graficky jsou vyznačeny kladné i problematické stránky školy

Zveřejnění výsledků: na květnových třídních schůzkách

 

SCIO 2014/2015 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Všeobecný, Klíčové kompetence

6. ročník – STONOŽKA 6: Čj, M, Aj, Všeobecný přehled

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

SCIO 2013/2014 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, Klíčové kompetence

4. ročník – FUNKČNÍ GRAMOTNOSTI: Čtenář

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

SCIO – 2012/2013 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Človek a jeho svět, Klíčové kompetence

4. ročník – FUNČNÍ GRAMOTOSTI: Čtenář

6. ročník – STONOŽKA 6: Čj, M, Aj, Všeobecný přehled

8. ročník – STONOŽKA: Klíčové kompetence

 

SCIO – 2011/2012 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Človek a jeho svět, Klíčové kompetence

5. ročník – STONOŽKA 5: Čj, M, OSP

5. ročník – STONOŽKA: Aj

8. ročník – STONOŽKA: Klíčové kompetence II

9. ročník – STONOŽKA 9: Čj, M, OSP

 

Dává nám to přehled o tom, jak si naši žáci stojí v porovnání s ostatními testovanými školami a jaké jsou rozdíly mazi nimi a žáky z víceletých gymnázií. Naši žáci si vedou velmi úspěšně. Jejich výsledky jsou vždy v horní hranici výsledků. Níže můžete do některých výsledků nahlédnout.

 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 2013, 4.A

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2013, 8.A

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2010-2011, 8. ROČNÍK

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím