Testování žáků

Home / Školní rok / Testování žáků

Testování školní – Srovnávací písemné práce

KOORDINÁTOR:

Mgr. Eva Smažíková tel. 261 109 521 smazikova@zs-ohradni.cz
Mgr. et Mgr. Jana Pelcová tel. 261 109 523 pelcova@zs-ohradni.cz

 

V letošním roce proběhne 4x testování všech našich žáků. Testy připravuje vedení školy. Testy jsou zadávány pro všechny třídy ve stejný den ze stejného předmětu. 

 

KDY:

1. 2. 3. 4.
listopad 2018 leden 2019 březen  2019 červen 2019

 

ROČNÍKY:

1. – 9.

(1. ročník píše až od ledna daného roku)

 

PŘEDMĚTY:  

Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk

od června 2018 – test všeobecných znalostí (Př, Fy, Ze, Dě, Ch)

 

KDE:

ČJ / M  / Aj 1.st. – v kmenových třídách,

Aj 2.st. – v PC2

žáci s SVP – v PC, ve fyzice, na vedení

 

UČIVO:    

 • uvedeno 14 dnů předem na webových stránkách školy

 

VYHODNOCENÍ:

 • za třídu
 • za ročník
 • za jednotlivé předměty

 

SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY:

žáci: na konkrétních hodinách daného předmětu, s celkovými výsledky na TH

rodiče:  na TS, v ŽK

 

ZADÁNÍ:

1. srovnávací práce

7. 11. – 13. 11. 2017

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
7. 11. 2018 8. 11. 2018

NEPÍŠE TŘÍDA 7.C!!!

12. 11. – 1.st., 6. a 7. roč.

13. 11. – 8. a 9. roč.

1.roč. – nepíše 1.roč. – nepíše 1.roč. – nepíše
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

 

2. srovnávací práce

14. 1. – 17. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
16.  1. 2019 15. 1. 2019 14.1. – 1.st., 6. a 7.roč.

17. 1. – 8. a 9. roč.

1.roč. 1.roč. 1.roč.
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

 

3. srovnávací práce

26. 3. – 29. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
27. 3. 2019 26. 3. 2019  28. 3. – 1.st., 6. a 7.roč.

29. 3.  – 8. a 9. roč. 

1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina – 1.st.

2. – 5. vyuč. hod. – 2.st.

1.roč. 1.roč. 1.roč.
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

 

4. srovnávací práce

11.6. – 14.6.2019

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK
12.6.2019  11.6.2019  13. – 1.st., 6. a 7.roč.

14. 6.  – 8. a 9. roč. 

1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina 1.vyuč. hodina – 1.st.

2. – 4. vyuč. hod. – 2.st.

1.roč. 1.roč. 1.roč.
2.roč. 2.roč. 2.roč.
3.roč. 3.roč. 3.roč.
4.roč. 4.roč. 4.roč.
5.roč. 5.roč. 5.roč.
6.roč. 6.roč. 6.roč.
7.roč. 7.roč. 7.roč.
8.roč. 8.roč. 8.roč.
9.roč. 9.roč. 9.roč.

 

 

Testování ČŠI 2016/2017

listopad 2018 – 8. ročík – národní testování ČŠI – Přírodovědná gramotnost

květen 2017 – 9. ročník – národní testobání ČŠI – Matematika, přírodovědné znalosti

duben 2017 – 9. ročník –   mezinárodní testování PISA

 

 

Testování – SCIO TESTY 2016/2017

Naši žáci byli  testováni u společnosti SCIO. 

SCIO 2016/2017 jsme testovali:

5. ročník  – STONOŽKA 5: ČJ, M, AJ, VŠEOBECNÝ, Klíčové kompetence,

8. ročník – DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost vztahy a komunikace, řešení problémů.

 

SCIO 2015/2016 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Všeobecný, Klíčové kompetence

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

novinka!! MAPA ŠKOLY – leden 2016

Šetření pro ZŠ se zaměřuje na tyto oblasti:

 •   cíle školy
 •   školní vzdělávací programy
 •   výběr školy
 •   spokojenost se školou
 •   kvalita a forma výuky
 •   hodnocení
 •   vztahy
 •   bezpečné a zdravé prostředí školy
 •   materiální zázemí
 •   školní NEJ

Dotazníky:

 • pro 1. stupeň žáky
 • pro 1. stupeň rudiče
 • pro 2. stupeň žáky
 • pro 2. stupeň rodiče
 • pro pedagogy
 • pro ředitele školy
 • šolní jídelna pro žáky
 • školní jídelna pro rodiče

Výstup pro školu:  

 • individualizovaná zpráva pro školu
 • obsahuje slovní popis výsledků školy se zřetelem na nadprůměrné odlišnosti v odpovědích jednotlivých skupin respondentů (např. žák x učitel), v odpovědích školy proti průměru ostatních škol
 • je zakončen SWOT analýzou školy
 • graficky jsou vyznačeny kladné i problematické stránky školy

Zveřejnění výsledků: na květnových třídních schůzkách

 

SCIO 2014/2015 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Všeobecný, Klíčové kompetence

6. ročník – STONOŽKA 6: Čj, M, Aj, Všeobecný přehled

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

SCIO 2013/2014 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, Klíčové kompetence

4. ročník – FUNČNÍ GRAMOTOSTI: Čtenář

8. ročník- DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT: informační gramotnost, vztahy a komunikace, řešení problémů

 

SCIO – 2012/2013 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Človek a jeho svět, Klíčové kompetence

4. ročník – FUNČNÍ GRAMOTOSTI: Čtenář

6. ročník – STONOŽKA 6: Čj, M, Aj, Všeobecný přehled

8. ročník – STONOŽKA: Klíčové kompetence

 

SCIO – 2011/2012 jsme testovali:

3. ročník – STONOŽKA 3: Čj, M, Aj, Človek a jeho svět, Klíčové kompetence

5. ročník – STONOŽKA 5: Čj, M, OSP

5. ročník – STONOŽKA: Aj

8. ročník – STONOŽKA: Klíčové kompetence II

9. ročník – STONOŽKA 9: Čj, M, OSP

 

Dává nám to přehled o tom, jak si naši žáci stojí v porovnání s ostatními testovanými školami a jaké jsou rozdíly mazi nimi a žáky z víceletých gymnázií. Naši žáci si vedou velmi úspěšně. Jejich výsledky jsou vždy v horní hranici výsledků. Níže můžete do některých výsledků nahlédnout.

 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 2013, 4.A

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2013, 8.A

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2010-2011, 8. ROČNÍK

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím