Kritické myšlení

Home / Kritické myšlení
8. ročník
V předmětu Kritické myšlení se budeme zabývat představením, osvojením a rozvojem základních životních dovedností specifikovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a UNICEF:
1. komunikace a interpersonální dovednosti (verbální a neverbální komunikace, asertivita, empatie, týmová práce, spolupráce, řešení sporů);
2. rozhodování a kritické myšlení (řešení problémů, kreativita, získávání informací a posuzování jejich hodnoty, předvídání dopadů vlastní činnosti);
3. sebeřízení (sebeuvědomování, sebehodnocení, vytyčení vlastních cílů, hospodaření s časem, zvládání strachu a složitých situací)
Důraz bude kladen především na praktický nácvik dovedností formou diskuse, debaty, individuální i skupinové práce, tvůrčího psaní, hraní rolí, myšlenkových map atd. Předmět Kritické myšlení bude také volně navazovat na průřezová témata předmětu Výchovy k občanství v 8. ročníku (osobnostní výchova a psychologie, mediální gramotnost, enviromentální výchova).
Požadavky na předmět: aktivní účast na výuce, plnění zadaných úkolů, vedení portfolia. Závěrečným výstupem bude individuální rozhovor nad žákovým portfoliem.
9. ročník

V předmětu Kritické myšlení se budeme zabývat představením, osvojením a rozvojem základních životních dovedností specifikovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a UNICEF:
1. komunikace a interpersonální dovednosti (verbální a neverbální komunikace, asertivita, empatie, týmová práce, spolupráce, řešení sporů);
2. rozhodování a kritické myšlení (řešení problémů, kreativita, získávání informací a posuzování jejich hodnoty, předvídání dopadů vlastní činnosti);
3. sebeřízení (sebeuvědomování, sebehodnocení, vytyčení vlastních cílů, učení, hospodaření s časem, zvládání strachu a složitých situací)
Důraz bude kladen především na praktický nácvik dovedností formou diskuse, debaty, individuální i skupinové práce, tvůrčího psaní, hraní rolí, myšlenkových map atd. Předmět Kritické myšlení bude také volně navazovat na průřezová témata předmětu Výchovy k občanství v 9. ročníku (výchova demokratického občana, etická výchova).

Požadavky na předmět: aktivní účast na výuce, plnění zadaných úkolů, vedení portfolia. Závěrečným výstupem bude individuální rozhovor nad žákovým portfoliem.

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím