Letní školní družina 2020

Letní školní družina 2020

Vážení rodiče,

Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu školních družin v základních školách v období červenec – srpen 2020 následovně:

  1. a) v termínu od 1. 7. do 3. 7. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4
  2. b) v termínu od 7. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ŠD v ZŠ Filosofská, ZŠ Křesomyslova a ZŠ Na Líše
  3. c) v termínu od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 zajištění provozu ve Škole Kavčí hory,  ZŠ Na Planině a  ZŠ U Krčského lesa
  4. d) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4
  5. e) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny základní školy a ŠD zřizované MČ Praha 4

 Pro zájemce o prázdninový provoz ŠD je pro žáky z naší základní školy přednostně určena 

v měsíci červenci – Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

v měsíci srpnu –  Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠS,  Praha 4, K Sídlišti 840

 Přihlášky k prázdninovému provozu v ZŠ Křesomyslova a ve Škole Kavčí hory získáte:

  • na webových stránkách příslušných ZŠ
  • ve své kmenové ZŠ – zde na webových stránkách viz níže

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné:

  • zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do příslušné ZŠ, nejpozději do 16. 6.2020 do 17.00 hodin; při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit školné a případné stravné – pokud žák bude ve škole obědvat (č. účtu a kontaktní údaje naleznete na přihlášce)
  • doručit poštou do příslušné ZŠ, nejpozději do 16. 6. 2020 do 17.00 hodin a uhradit stravné (převodem na účet uvedený na přihlášce)
  • doručit osobně do příslušné ZŠ, a to dne 16. 6. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin a zároveň na místě uhradit stravné

S ohledem na provedený průzkum a zjištění předběžného zájmu o umístění žáků do letní prázdninové družiny je kapacita ZŠ Křesomyslova a Školy Kavčí hory dostačující. Předpokládáme umístění všech přihlášených žáků.

Tyto pokyny jsou platné v případě, že budou i nadále platit současná hygienická opatření. V případě, že dojde na základě rozhodnutí MŠMT a hygieniků ke změně, budou rodiče informováni na webových stránkách školy.

ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLNÍCH DRUŽIN V SRPNU 2020

PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení

ČERVENEC ZŠ KŘESOMYSLOVA:

Informace k provozu letní školní družiny ZŠ Křesomyslova

Přihláška do letní školní družiny ZŠ Křesomyslova

Režim letní školní družiny v ZŠ Křesomyslova

SRPEN ZŠ KAVČÍ HORY:

Informace k provozu letní školní družiny ZŠ Kavčí hory

Přihláška do letní školní družiny ZŠ Kavčí hory

Rozsah docházky do letní školní družiny ZŠ Kavčí hory

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím