Jídelna

Home / O škole / Jídelna

Jídelníček – Přihlašování obědů

Jídelní lístek

Základní informace

 • telefon: 261 109 528
 • email:  zgrajova@zs-ohradni.cz
 • výdej obědů žákům a pracovníkům školy:  od 11:30 do 14:00
 • výdej obědů cizím strávníkům:  od 11:30 do 11:45; a od 13:45 do 14:00

Vnitřní řád školní jídelny je k dispozici ve škole i jídelně.

Odhlašování obědů

 • 24 hodin předem (vždy do 14.00 hodiny předešlého pracovního dne),
 • neodhlášené obědy propadají,
 • osobně, telefonicky nebo emailem.

Způsoby placení stravného

Číslo účtu:  64523329/0800

 •  trvalým příkazem:
  • variabilní symbol =  20 + evidenční číslo dítěte (20 _ _ _ _ _ )
  • do 20. dne předchozího měsíce (tzn. např. na září musí mít žák zaplaceno do 20. srpna)
  • přeplatek je vyúčtován na konci června a vrácen zpět na bankovní účet
 • jednorázovým příkazem:
  • první platba k 20. 8. v plné výši,
  • další vždy na konci předchozího měsíce po odečtení případnéhopřeplatku (na požádání sdělí vedoucí ŠJ, nejlépe mailem)

Variabilní symbol:  20 _ _ _ _ _

 • (20 + pětimístné evidenční číslo žáka)
 • evidenční číslo získá žák od třídního učitele, nebo na vedení školy u pana zástupce Horáka (horak@zs-ohradni.cz)
 • evidenční číslo je 1. částí žákovy školní mailové adresy  před @

Ceny obědů

Ceny obědů se řídí podle věkové skupiny. Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb. platná od 8.3.2005).

Ceny jsou platné od 1. 9. 2014:

Kategorie Věk Částka v Kč Měsíční částka v Kč
1 7 – 10 let 26,- 572,-
2. 11 – 14 let 28,- 616,-
3. 15 – 18 let 30,- 660,-
4. cizí strávníci 65,-

Stravovací komise

 • funguje na naší škole,

Důvod zřízení:

 • mapování kvality a chuti podávaných jídel v naší ŠJ,
 • zpětná vazba pro vedení školy, ŠJ a hlavně pro ostatní rodiče.

Členové:

 • 4 členové jsou navoleni na celý školní rok a jsou neměnní,
 • 4 členové jsou voleni vždy na jedno čtvrtletí (rodiče se mohou nahlásit přímo na vedení školy).

Co je jejich úkolem:

 • chodit do ŠJ na náhodné degustační ochutnávky,
 • udělat zápis o jídle (kvalita, chutnost, teplota,…..) u hospodářky ŠJ, paní Zgrajové
 • vznášet připomínky, pochvaly na vedení školy.

Zhodnocení činnosti stravovací komise:

 • na schůzce s vedením školy po uplynutí jejich kontrolní činnosti,
 • v lednu a květnu na schůzkách třídních důvěrníků.
x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím