Kdo, kde, jak, proč

Home / O škole / Prevence / Kdo, kde, jak, proč

METODICI PREVENCE:

Mgr. Martina KALOUSKOVÁ hlavní metodik B1 tel. 261 109 546 kalouskova@zs-ohradni.cz
David TROJAN pro 2. stupeň B1 tel. 261 109 535 trojan@zs-ohradni.cz

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB:
 • podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
VYKONÁVÁ ČINNOSTI:
 • poradenskou – informační – metodickou a koordinační
MINIMMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM: zde

 

  Pracovní doba:
  PO ÚT ST ČT
KALM bude upřesněno
TRO          
 

V případě potřeby můžete poslat email kalouskova@zs-ohradni.cz nebo trojan@zs-ohradni.cz a  metodici prevence Vás budou obratem kontaktovat. 

 

PROČ MÁME VE ŠKOLE METODIKY PREVENCE:
 

1. VYHLEDÁVAJÍ A ZABÝVAJÍ SE RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY.

2. STARAJÍ SE O DOBRÉ A BEZPEČNÉ KLIMA ŠKOLY.

3. ORGANIZUJÍ VE ŠKOLE PREVENTIVNÍ PROGRAMY A PREVENTIVNÍ AKTIVITY.

 

INFO PRO ŽÁKA!  KDY SE NA NĚ MŮŽEŠ OBRÁTIT?

KDYŽ SE TĚ JAKKOLIV TÝKÁ NEBO DOTÝKÁ (VÍŠ O TOM):

POSMÍVÁNÍ

ŠIKANA

(úmyslné a opakované ubližování spolužákovi  a používání k tomu agrese a manipulace)

KYBERŠIKANA

(šikana v kyberprostoru – internet, mobilní telefon)

ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ

(alkohol, drogy, léky, kouření, ..)

AGRESE, NÁSILÍ

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

DOMÁCÍ NÁSILÍ

NETOLISMUS

(závislost na virtuáních drogách)

VYHROŽOVÁNÍ, VYDÍRÁNÍ,

VANDALISMUS

(poškozování a ničení školního majetku, věcí spolužáků)

SEXUÁLNĚ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

(např. intimní foto na internetu, zasílání mobilem, nahrávání na video)

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

(bulimie, mentální anorexie)

RASISMUS

XENOFOBIE

(odpor, nedůvěra, nepřátelství ke všemu cizímu a strach z cizího)

INTOLERANCE

(nesnášenlivost, nedostatek respektu k jiným způsobům chování a jednání)

ZÁŠKOLÁCTVÍ

GAMBLING

SEKTY

(náboženské nebo politické skupiny)

 

Náplň práce:
 • zabezpečují funkční systém primární prevence ve škole
 •  vyhledávají problémové projevy chování žáků
 • preventivně pracují s třídními kolektivy, nastavují vhodnou podporu pro odstranění rizikového chování
 • zajišťují aktivity a programy, které vedou

a) k předcházení výskytu rizikového chování,

b) k  zamezení rizikového chování, pokud se již vyskytlo,

c) k  zmírnění již existujících projevů rizikového chování,

d) k pomoci řešení jeho důsledků.

 • vedou evidenci  rizikového chování 
 • podílí se na tvorbě, kontrole, vyhodnocení účinnosti Minimálního preventivního programu a Krizového plánu školy
 • předávají informace z oblasti primární prevence ostatním pedagogům
 • pomáhají žákům a jejich rodičům při výskytu rizikového chování 
 • koordinují vše kolem řešení šikany
 • organizují schůzky odborníků v oblasti primární prevence
 • pravidelně se účastní schůzek se zástupci MČ
 • kontaktují odborná pracoviště při akutním výskytu rizikového chování
 •  úzce spolupracují v modelu: škola – rodiče – ŠPZ – neziskové organizace – OSPOD – PČR

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:
KYBERŠŠIKANA www.ovce.sk
www.kybersikana.eu
www.nebutobet.cz
ŠIKANA

www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.sikana.cz

SEBEPOŠŠKOZOVÁNÍ:

psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani
www.spondea.cz
wikipedie.org (sebepoškozování)

 

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím