Kdo, kde, jak, proč

Home / O škole / Prevence / Kdo, kde, jak, proč

METODICI PREVENCE:

Bc. Šárka Burkoňová pro 1. stupeň 261 109 5.. burkonova@zs-ohradni.cz kancelář A2
David Trojan pro 2. stupeň 261 109 535 trojan@zs-ohradni.cz kabinet B1

 

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

 

PRO ŽÁKA:

PRO RODIČE:

PRO PEDAGOGA:

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Zajímavé odkazy na weby a dokumenty vhodné k nahlédnutí:

KYBERŠŠIKANA
www.ovce.sk
www.kybersikana.eu
www.nebutobet.cz

ŠŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz
www.sikana.org
www.sikana.cz

SEBEPOŠŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani
www.spondea.cz
wikipedie.org (sebepoškozování)

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím