Pronájmy

Home / O škole / Pronájmy

stránka se upravuje…

Provozní řád školního hřiště (směrnice č.1) – pro veřejnost

ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49

Provozní doba:

Pro veřejnost a komerční nájemce školního hřiště je hřiště přístupné v odpoledních hodinách od 1. dubna do 31. října:

Po – Pá:  16.00 – 21.00 hodin

Cena za pronájem: 200,- Kč/h (možnost využití šaten včetně sprchy a WC)

rezervace: tel. 720130124

Uživatelé areálu jsou povinni:

 • dbát na pořádek a bezpečnost
 • nevstupovat na hřiště s umělým povrchem v nevhodné obuvi (tretry, kopačky s kovovými kolíky)
 • zákaz střelby míčem do plotu z bezprostřední blízkosti
 • zákaz kouření
 • zákaz užívání alkoholických nápojů a drog
 • zákaz jízdy na kole a kolečkových bruslích
 • při současném užití areálu několika uživateli je nutné dodržet vzájemný respekt a pravidla bezpečnosti
 • každé poškození areálu je nutné ihned hlásit kustodovi
 • areál je možno používat pouze ke sportovním účelům
 • dbát pokynů kustoda

Závěrečná ustanovení:

 • uživatelé areálu jsou povinni se řídit provozním řádem
 • provozovatel neručí  za případnou ztrátu předmětů uživateli areálu
 • uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu při poškození areálu
 • provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy uživatele v areálu
 • provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z jiných závažných důvodů.

Důležitá telefonní čísla:

 • Policie ČR  – 158
 • Záchranná zdravotní  služba – 155
 • Hasiči – 150

Provozovatel:   ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49, tel. 261 109 526
Tento provozní řád je platný od 1. 5. 2015.

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím