Školská rada

Home / O škole / Školská rada

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

předseda školské rady: Ing. Josef Jandík (Josef.jandik@seznam.cz )

místopředseda školské rady: Petr Fanta, M.Sc. (Eng.) (pefanta@email.cz )

Funkční období: listopad 2021- říjen 2024
Kontakt: radaskoly@zs-ohradni.cz
Schází se: 3 x ročně (září, leden, červen)
Účastní se: členové ŠR

ředitelka školy (na vyzvání předsedy ŠR)

Informuje: min. 1 x ročně zákonné zástupce žáků školy a pracovníky školy

zřizovatele  

O čem: o své činnosti za uplynulé období

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

zástupci pedagogických pracovníků:

zástupci zákonných zástupců:

zástupci zřizovatele:

 

KOMPETENCE ŠKOLSKÉ RADY:

1.  SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ŠKOLY
2. SCHVALUJE ŠKOLNÍ ŘÁD A NAVRHUJE JEHO ZMĚNY
3.  SCHVALUJE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
4. PROJEDNÁVÁ INSPEKČNÍ ZPRÁVY ČŠI
5. VYJADŘUJE SE K NÁVRHŮM ŠVP A K JEJICH NÁSLEDNÉMU USKUTEČŇOVÁNÍ
6. PODÍLÍ SE NA ZPRACOVÁÍ KONCEPČNÍCH ZÁMĚRŮ ROZVOJE ŠKOLY – VIZI ŠKOLY
7. PODÁVÁ PODNĚTY A OZNÁMENÍ ŘEDITELI ŠKOLY, ZŘIZOVATELI, ORGÁNPM VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU VE ŠKOLSTVÍ A DALŠÍM ORGÁNŮM STÁTNÍ ZPRÁVY
8. PROJEDNÁVÁ NÁVRH ROZPOČTU PRÁVNÍCKÉ OSOBY NA DALŠÍ ROK A NAVRHUJE OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ
9. PODÁVÁ NÁVRH NA ODVOLÁNÍ ŘEDITELE
10. PODÁVÁ NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ KONKURZU NA ŘEDITELE ŠKOLY

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím