Výchovné poradenství

Home / O škole / Výchovné poradenství

Výchovný poradce pro 2.stupeň:

Mgr. David Škvor

 • výchovný poradce pro  6. –  9. ročník
 • výchovný poradce pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU), 6. – 9. ročníky
 • kontakt: skvor@zs-ohradni.cz, 261 109 539

Výchovný poradce pro 1.stupeň:
Mgr. Jana Klusová

 • výchovná poradkyně pro  1. stupeň
 • výchovná poradkyně pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU), 1. stupeň
 • kontakt: klusova@zs-ohradni.cz, tel. 261 109 551

Spolupracují s:

 • PhDr. Borovičkovou – školní psycholožkou (viz. PORADNA)
 • s třídními učiteli
 • s rodiči
 • s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 (PPP Praha 4)
 • s vedením školy

Činnost je zaměřena:

 • na potřeby žáků, tříd a celé školy
 • reflektuje vývoj společnosti, přispívá k osobnímu rozvoji žáků
 • je zaměřena na pomoc žákům a rodičům při výchově a vzdělávání
  • na stanovení odpovídajících opatření vedoucí k nápravě stavu ve výchově a vzdělání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na profi orientaci (9. ročníky)
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti výchovného poradenství
 • na kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům

Plán výchovného poradenství

ZÁŘÍ

 • informace rodičům žáků se SPU o organizaci náprav a poradenství a profi vyšetření na 2.stupni ZŠ.
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • informace o možnosti profi vyšetření – 9. ročníky – v PPP Praha
  zodpovídá: Škvor
 • aktualizace podkladů individuálně integrovaných žáků (platnost vyšetření, zprávy, žádosti a rozhodnutí o IVP)
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • informace o volbě povolání na třídních schůzkách
  zodpovídá: Škvor
 • IVP – individuální integrace žáků – dokončení IVP,projednání s rodiči
  zodpovídá: Škvor, Klusová a všichni učitelé

ŘÍJEN

 • zpracování přehledu o integrovaných žácích
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • probíhá profi – vyšetření u žáků se SPU a běžných žáků
  zodpovídá: Škvor, Klusová, Borovičková

LISTOPAD

 • probíhá předávání výsledků profi vyšetření rodičům a žákům
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • přihlášky na střední školy – talentové zkoušky (do 30. 11)
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • podklady pro Magistrát hl. m. Prahy (IVP, tabulky)
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • nárokovat finanční prostředky na individuálně integrované žáky
  zodpovídá: vedení školy

PROSINEC

 • informace rodičům o vyplnění a podání přihlášek na střední školy, TSCH
  zodpovídá: Škvor, Klusová

LEDEN – ÚNOR

 • vyplnění a evidence přihlášek na střední školy
  zodpovídá:  Škvor, Klusová

BŘEZEN – ČERVEN

 • sledování přijetí žáků na střední školy, úspěšnost, odvolací řízení, informace pro rodiče
  zodpovídá: Škvor, TU
 • informovat pedagogický sbor o výsledcích rozmisťovacího řízení
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • podklady pro Magistrát hl. m. Prahy (IVP, tabulky)
  zodpovídá: Škvor, Klusová
 • nárokovat finanční prostředky na individuálně integrované žáky
  zodpovídá: vedení školy

CELOROČNĚ

 • poradenská činnost
  • aktualizace speciálně pedagogických a psychologických vyšetření ve spolupráci s PPP pro Prahu 4
 • výsledky žáků v hodinách Náprav poruch učení
 • spolupráce s TU, učiteli, školní psycholožkou, rodiči, odborníky
 • spolupráce při řešení výukových nebo kázeňských obtíží jednotlivých žáků
x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím