PF náslechy

Home / PF náslechy
ZŠ Ohradní jsem měla možnost navštívit v rámci naší pedagogické praxe již podruhé. Než jsme se na školu vypravili, tak mne spolužáci prosili, abych jim trochu nastínila, na co mají těšit. Moje odpověď byla jednoznačná: „ Kromě toho, že uvidíte profesionální výuku a práci s žáky s SPU, zažijete prostředí, kde vám bude nejen velmi příjemně, ale také budete určitým způsobem litovat, že jste sami takovou školou neprošli.“ Podle spokojených výrazů mých spolužáků během návštěvy školy soudím, že jsem se nemýlila. A jak hodnotím školu po mé druhé návštěvě? Opět jsem mohla vidět kvalitní výuku a úžasnou práci s žáky s SPU. Velmi si vážím osobního přístupu pedagogů k jednotlivým žákům, kde je vidět jejich přístup k jednotlivci jako originálu, kde je srdce na prvním místě a určuje směr jejich jednání vůči žákovi. Navíc jako bonus si odnáším ze školy krásnou zkušenost se žáky samotnými, jež nám studentům nesli židle z jedné učebny do druhé, zcela dobrovolně z vlastní iniciativy. Kamarádskost, srdce a veselost, to jsou slova, jež vystihují ZŠ Ohradní a já děkuji za to, že jsem jí opět směla navštívit.  

Škola na mě působila při vstupu velmi příjemným dojmem. Když jsme se vydávali do tříd, kde jsme měli být přítomni na hospitaci v hodině, uvědomil jsem si, jakým obrovským kolosem tato instituce je. Jedná se vlastně o ZŠ s prvním i druhým stupněm a mateřskou školou dohromady.

Po třech hodinách jsme měli možnost diskutovat s paní ředitelkou. Ta na mě udělala obrovský dojem a mám pocit, že takových lidí, jako je ona, by ve školství mělo pracovat co možná nejvíce. Seznámila nás s tím, že škola je zaměřená na děti s SPU a dyslexii, jakou má vybavenost, složení učitelského sboru a všechny další podrobnosti. Následovala prohlídka celé budovy.
 

 

Učitelé mě velmi příjemně překvapili. Do hodin chodili připravení a byli na nás opravdu hodní a vstřícní. Měli zájem i o spolupráci a na konci hodin se nás ptali, jak se nám hodina líbila a co bychom hodině vytkli. Jak k nám, tak k žákům se chovali přátelsky a nikoliv s odstupem, jak to bohužel někdy bývá.

 

Návštěva ZŠ Ohradní mě velmi bavila! Obzvláště mě zaujala výborná práce s mladšími žáky.  Já sám jsem se mnohdy nechal vtáhnout do děje a byl jsem zvědav, co bude následovat dále.  Děti byly velmi dobře motivovány k plnění úkolů. Za celé pozorování jsem neviděl nikoho, kdo by se tvářil znuděně či otráveně. Právě naopak překypovaly nadšením stejně tak, jako učitel. Bylo velmi těžké určit, koho vyučování baví víc – mě jako diváka, učitele nebo žáka. Přátelská atmosféra ale rozhodně neovlivnila kvalitu hodiny. Když něco třeba jen malinko nešlo podle plánu, následovalo od učitele vtipné postrčení a celá třída se s nadšeným pokřikem vrhla na další úkol. Co bych nejvíce ocenila právě na škole ZŠ Ohradní, je určitě přístup učitelů. Není samozřejmě možné posouzení objektivní, vzhledem k tomu, že jsme navštívili pouze 3 vyučovací hodiny, ale soudě podle toho, co jsem mohla vidět, na mě velmi pozitivně působí přístup, který mají učitelé k žákům – především pak učitelky na 1. stupni. Na vyučujících je vidět chuť, zapálení, zájem o žáky a otevřenost. Stejně tak děti na učitelky reagují velmi rychle, vnímavě a s kladným postojem. Hodiny probíhaly aktivní formou a nikoliv jen frontální výukou, jak jí znám ze školy já, vhodné bylo i použití pomůcek v hodinách (učebnice, interaktivní tabule, připravené cvičení pro žáky, atd…)
Nejvíce jsem byl zvědavý na výuku jazyků, protože právě ta se současnému školství dosti často vytýká. Po návštěvě hodiny anglického jazyka ve 2.A jsem byl ale příjemně překvapen. Děti se učí základní slovíčka velmi důkladně a co je nejdůležitější, jdou na to různými způsoby: poslouchání CD, opakování po učiteli, překládání z češtiny do angličtiny a naopak nebo skládání obrázků podle toho, jaké slovo učitel řekne. Výsledek nemůže být jiný, než že si dítě probíranou látku zapamatuje. Zvlášť když je obohacena poslechem písničky nebo pohybovou aktivitou. Skvělý pocit mám z paní ředitelky, na které je vidět opravdový zájem o danou profesi a láska k dětem. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, zde to platí dvojnásob, ale pouze v tom pozitivním smyslu slova – stejně jako má vedení (paní ředitelka) kladný vztah k žákům, i ostatní učitelé jsou na “stejné vlně”. Tento fakt je patrný v celkové atmosféře školy. V rámci předmětu Praxe pro studenty učitelství jsem měla možnost navštívit ZŠ Ohradní na Praze 4. Tato škola – z mého pohledu – patří mezi školy středně velké až velké na pražské poměry. Budova školy je velmi pěkná a vnitřní prostory jsou skvěle vybavené! K pozitivní atmosféře školy do velké míry přispívá výzdoba, která je tématická a hodí se k danému stupni školy. Je známo, že na žáky velmi působí prostředí, ve kterém se pohybují a zdejší prostředí je velmi přívětivě, upravené a čisté. Za zmínku stojí jistě vybavenost jednotlivých tříd/učeben. Žáci na 1. stupni mají k dispozici interaktivní tabule (které jsou v hodinách využívané) a prostředí jednotlivých tříd je velmi vkusné a pěkné. Co se týče vybavenosti učeben tříd 2. stupně, jsou na škole učebny, které plně odpovídají zaměřením (za zmínku stojí počítačová učebna). Toto mohu posoudit díky prohlídce prostor s paní ředitelkou, která se nám věnovala celou jednu vyučující hodinu.

Škola se věnuje i žákům, kteří mají diagnostikovanou některou z forem SPU. Škola má v této oblasti již mnoholetou tradici, která je zde patrná. Přístup k těmto dětem je individuální a s ohledem na jejich potřeby. Vyučující pracují s dětmi velmi profesionálně a výsledky jsou znatelné. Škola na mě působí velmi pozitivním dojmem. Je škoda, že jsme neměli možnost na škole působit delší dobu a víc tak proniknout do jejího fungování. Nicméně velmi děkujeme za návštěvu a vřelé přijetí.

 

 

Škola působí útulně a mile. Paní učitelky jsou na velké profesní úrovni. Velmi oceňuji práci s dětmi se specifickými poruchami. Zaujala mě paní učitelka ve 2.A, která kromě výuky dbá na rovná záda svých žáků. Zúčastnila jsem se výuky českého jazyka ve druhé třídě, anglického jazyka ve druhé třídě a výuky českého jazyka v deváté třídě.

 

 

 

 

Český jazyk u druháků byl obohacen hrou na vláček a častou spoluprací s PC. Překvapilo mě, jak děti plynule čtou. Anglický jazyk proběhl velmi kreativně. Děti měly k dispozici obrázky a CD přehrávač.  V deváté třídě byla výuka prokládána soutěžemi a žáci ohromně spolupracovali s paní učitelkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím