REALIZOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FONDŮ EU, žadatel ZŠ Ohradní:

Home / REALIZOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FONDŮ EU, žadatel ZŠ Ohradní:

REALIZOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FONDŮ EU, žadatel ZŠ Ohradní:

PŘEHLED:

  • Výzva č. 54 – realizace
  • Šablony III – realizace
  • Výzva č. 49 – realizace
  • Šablony II – dokončeno
  • Výzva č. 28 – dokončeno
  • Výzva č. 37 – dokončeno
  • Výzva č. 20 – dokončeno
  • Šablony I – dokončeno
Operační program: Praha pól růstu ČR (ESF)
Výzva: č. 54  Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti II
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002021
Příjemce: ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49
Poskytovatel:  
Čerpání od: 1. 9. 2020
Publicita:  Zde
Ve fázi: realizace
Ukončení:  31. 12. 2022
Operační program: Praha pól růstu ČR (ESF)
Výzva: č. 49  Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_0001484
Příjemce: ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49
Poskytovatel:  
Čerpání od:
Publicita:  zde
Ve fázi: realizace
Ukončení:  

 

 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání  (ESF)
Výzva: č. 02_18_064  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro Prahu v prioritní ose 3 OP VVV 
Název: Škola pro život, škola pro všechny II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009630
Příjemce: ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49
Poskytovatel:
Čerpání financí: 1 918 978,- Kč
Publicita: zde
Ve fázi: zrealizováno
Ukončení: 30. 4. 2021

 

Operační program: Praha pól růstu ČR (ESF)
Výzva: č. 37  Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001010
Příjemce: ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49
Poskytovatel:  
Čerpání financí: 2 476 956,-
Publicita: zde
Ve fázi: zrealizováno
Ukončení: 30. 4. 2020

 

Operační program: Praha pól růstu ČR (ESF)
Výzva: č. 28  Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001244
Příjemce: ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49
Poskytovatel:  
Čerpání financí: 2 768 800,-
Publicita: WEB
Ve fázi: zrealizováno
Ukončeno: 30. 6. 2021

 

 

.

 

 

Operační program: Praha pól růstu ČR (EFRR) 
Výzva: č. 20  Modernizace a vybavení pražských škol
Název: Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4,  Ohradní 49
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000501
Příjemce: ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49
Poskytovatel:  
Čerpání financí: 2 399 697,- 
Publicita: zde
Ukončeno: 31. 3. 2020

 

 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání  (ESF)
Výzva: č. 02_16_023   Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP
Název: Škola pro život, škola pro všechny 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002861
Příjemce: ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49
Poskytovatel:
Čerpání financí: 1 918 978,- Kč
Publicita: zde
Ukončeno: 31. 10. 2018

 

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím