Šablony

Šablony

Škola pro život, škola pro všechny

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002861

Výzva

Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost)

I/2.3b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická pregramotnost)

I/2.4 – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

I/3.3 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

II/1.3 – Školní psycholog – personální podpora ZŠ

II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská gramotnost)

II/2.1b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická gramotnost)

II/2.1c – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
(Cizí jazyky)

II/2.1e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
(Inkluze)

II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.9a – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (Čtenářská gramotnost)

II/2.9b – Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (Matematická gramotnost)

II/2.10 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

II/2.12 – CLIL ve výuce na ZŠ

II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 1 918 978,00
Dotace EU 959 489,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 959 489,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

11/2016 – 10/2018

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím