Školní kolo soutěže – Recituj – 3.- 5.třídy

Školní kolo soutěže – Recituj – 3.- 5.třídy

Ve středu 8.2. patřilo dopoledne malým recitátorům. Tedy již větším, ( 3.- 5. třídy), protože ti nejmenší (1.-2.třídy) se ve školním kole soutěže Recituj představili již 2.února s paní učitelkou Ivanou Kalousovou.

Oběma školním kolům předcházela třídní kola, ve kterých si žáci připravili básničku, zarecitovali ji před třídou a spolužáci spolu s paní učitelkou pak vybrali tři nejúspěšnější recitátory, kteří postoupili do školního kola.

Přestože školní kolo máme již úspěšně za sebou, ani tím to rozhodně nekončí. Dva nejúspěšnější recitátoři za kategorii 1 ( 2.- 3.třídy) a dva nejúspěšnější recitátoři za kategorii 2 ( 4.- 5.třídy) postupují do obvodního kola v DDM Jižní Město, které se bude konat 7. 3. pro 1. kategorii a 8.3. pro 2. kategorii.
Vybrat ty nej. nej. nebylo vůbec snadné a paní učitelky, které v odborné porotě zasedly to neměly vůbec jednoduché.

Tímto bych moc chtěla poděkovat paní učitelce Alině Aubrechtové, Bohumile Mészárosové a Míče Poc, že tuto zodpovědnou roli přijaly.

A co se při takovém přednesu hodnotí?
To jsme si ještě před samým začátkem společně s porotou a s recitátory připomněli.
1)     Je to již samotný výběr básně. Báseň by měla být přiměřená věku, měla by nás něčím oslovit, recitátor by měl být s básní ztotožněn, to se pak projeví i na celkovém projevu, který je přenesen na publikum.
2)     Gestikulace, mimika – je důležité, aby byla v souladu s obsahem básně, měla by být výrazná, nikoli přehrávaní a popisná. To znamená, že nepředvádíme význam jednotlivých slov, ale obsahu.
3)     Intonace, dynamika, artikulace– pracujeme s hlasem, nespěcháme, nebojíme se hlas třeba i úplně ztišit, vyslovujeme zřetelně.
4)     Kontakt s divákem – říkáme divákovi, kontaktujeme ho pohledem.

Jak již bylo řečeno, z každé kategorie mohou postoupit pouze dva, což respektujeme, ale v rámci školního kola jsme vyhlásily 6 míst.

Na 1. místě se umístila Nela Dubjelová – 4.A ( postupuje do obvodního kola, 2. kategorie)
2. místě se umístil Ryan Babbouhi – 4.B ( postupuje do obvodního kola, 2.kategorie)
3. místě se umístil David Matouš – 3.C ( postupuje do obvodního kola, 1.kategorie),
z kategorie dále postupuje Anička černá z 2.C  – 1.kategorie, přednášela minulý týden s mladšími dětmi,
4. místě se umístila Anna Severýnová z 5.A , již nepostupové místo,
5. místě se umístila Rebeka Janoušková z 5.B, již nepostupové místo,
6. místě se umístila Nela Kralíčková z 3.C, již nepostupové místo.

Všem umístěným i neumístěným moc gratulujeme k odvaze a chuti, se kterou přednášeli a postupujícím moc držíme palce do obvodního kola.

Jana Lálová

x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím