Třídy pro žáky s SVP

Home / Inkluze / Třídy pro žáky s SVP

Třídy pro žáky s SVP – přednostně se specifickými poruchami učení

Ve školním roce  2016/2017 je na naší škole celkem 9 tříd pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

1. stupeň:

 • 3.C    třídní učitelka: Mgr. Monika Ježdíková
 • 4.C    třídní učitelka: Mgr. Ilona Nedvídková
 • 5.D    třídní učitelka: Mgr. Miroslava Čmelíková

2. stupeň:

 • 6.C – třídní učitel: Mgr. Zdeněk Dvořák
 • 7.C – třídní učitelka: Ing. Anna Eichlerová
 • 8. B – třídní učitelka: Mgr. Petra Šulcová
 • 8.C – třídní učitelka: Mgr. Ivana Doležalová
 • 9.C – třídní učitel: Mgr. David Škvor
 • 9.D – třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Hlaváčková

Přijímání nových žáků: během celého školního roku, pokud je ve třídě místo /momentálně nové žáky nepřijímáme z důvodu naplnění kapacity školy)

Nezbytné: doporučení z PPP nebo SPC 

Při zlepšení: možnost integrace (vřazení) do běžné třídy

Výuka: stejné učivo, jako v běžných třídách, ale zvoleny jiné formy, metody práce a  hodnocení.

Výhody

 • nižší naplněnost třídy
 • individuální přístup k dítěti
 • vyučující – speciální pedagogové
 • tolerance individuálního  tempa dítěte

Informace pro rodiče nově příchozích  žáků :

 • seznámení s prací školy proběhne plošně na prvních třídních schůzkách.
 • seznámení se školním psychologem, výchovnými poradci
 • systém náprav poruch učení v daném ročníku  a dalších letech
 • pomoc pro žáky s poruchami učení, doučováním,upozornění na velké množství kroužků, které škola nabízí
 • vyšetření platí podle zprávy z PPP, poté je potřeba přešetření, proto potřebujeme souhlas s vyšetřením
 • rodiče předají zprávy z vyšetření vedení školy
 • jakékoli dotazy, vysvětlení k psychologické problematice se podávají po předběžné domluvě v úterý od 16 – 18 hodin  PhDr.Borovičková
 • možnost konzultace po domluvě Mgr.Škvor, Mgr. Klusová
x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím