Integrovaní žáci

Home / Inkluze / Integrovaní žáci

Integrovaní žáci, neboli žáci v běžné třídě s IVP

 • mají: doporučení z PPP (pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (speciálně pedagogické centrum)
 • navštěvují: běžnou třídu jako integrovaní
 • učitelé jim  vypracovávají: IVP (individuální vzdělávací plán), jímž se řídí po celý školní rok
 • chodí: 1 x týdně na nápravy (NPU), které jsou povinné a jsou součástí jejich rozvrhu
 • jsou hodnoceni: jako ve  třídách pro žáky s SPU
 • na žádost rodičů: mohou být přeřazeni během roku do třídy pro žáky s SPU

IVP (individuální vzdělávací plán)

 • rodiče na začátku školního roku podají Žádost k vedení školy o povolení individuálně vzdělávacího plánu(IVP), na jehož základě obdrží “Rozhodnutí o povolení IVP”
 • IVP vypracuje příslušný učitel předmětu, do kterého se porucha žáka promítá
 • rodiče si na první TS IVP přečtou a svým podpisem stvrdí souhlas s IVP
 • příslušní učitelé s IVP průběžně během roku pracují a na konci každého pololetí vyhodnotí vývoj u žáka
 • na poslední třídní schůzce  budou rodiče sezváni a seznámeni s dodatky IVP, opět podpisem potvrdí seznámení s obsahem
x

Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení, souhlasíte s používáním cookies.

Souhlasím