Žákovský parlament

Aktualizováno 01.07.2024
kindpng_2074624

Mgr. Plzáková Petra

tel.: 261 109 533
novák ve střední velikosti

Mgr. Novák Ctibor

tel.: 261 109 549

Parlamentáři 

 • zástupci žáků 2. – 9. ročník 

Schůzky 

 • pondělí, 14:00 – 14:45

Cíle ŽP 

 • vést parlamentáře k zodpovědnosti a spolupráci (podpora komunikačních a organizačních dovedností)
 • sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky, požadavky a přání vedení školy a učitelů
 • sdělovat vedení školy připomínky, požadavky a přání žáků
 • informovat žáky o školních novinkách v průběhu roku
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
 • aktivně se zapojovat do akcí a projektů školy
 • aktivně podporovat hodnoty školy ve třídních kolektivech

Akce, projekty, aktivity od parlamentářů

Sportovní přestávky
 • připravují parlamentáři s pedagogy
 • každý týden v daný den o přestávce, v tělocvičně
 • pravidelné střídání sportů a zábava pro žáky i zapojené pedagogy
 • hlavním přínosem je aktivnější trávení volného času o přestávkách a společné potkávání se žáků školy od 1. do 9. ročníku

Filmový klub FilmOhradní

Založení filmového klubu FilmOhradní. Cílem je poskytnout žákům příležitost seznámit se s různými filmovými žánry a diskutovat o nich v přátelském a vzdělávacím prostředí. Klub FilmOhradní měl v průběhu roku již dvě úspěšná promítání, která se setkala s velkým zájmem žáků. První promítání bylo věnováno animovaným filmům, druhé se zaměřilo na klasické světové filmy. Plánujeme pokračovat v této činnosti i v následujícím roce a rozšířit nabídku promítání o další zajímavé tituly. 

Desatero chování ve školní jídelně

Projednávání a následné zavedení desatera slušného chování ve školní jídelně. Projekt vznikl na základě podnětů od žáků a pedagogů, kteří si přáli zlepšit kulturu stravování ve školní jídelně. Desatero zahrnuje pravidla, která podporují ohleduplné a slušné chování a byla přijata s pozitivním ohlasem. Díky tomu se nám podařilo vytvořit příjemnější prostředí, ve kterém se žáci mohou během obědů cítit komfortněji. 

Desatero školního atria

Uvedení do chodu desatera školního atria. Školní atrium je místem, kde se žáci setkávají během přestávek a volného času. Cílem desatera je zajistit, aby se atrium stalo bezpečným a přátelským místem pro všechny. Desatero zahrnuje pravidla týkající se pořádku, bezpečnosti a vzájemného respektu. Díky spolupráci s pedagogy a žáky se nám podařilo pravidla úspěšně implementovat a zlepšit atmosféru v atriu.