Projekty EU

Aktualizováno 15.04.2021
221122_zs-ohradni_154

Mgr. Smažíková Eva

tel.: 261 109 526

Výzva 37

Vybudování jazykové laboratoře pro výuku cizích jazyků.

Digitalizujeme školu

Finanční prostředky na podporu finanční gramotnosti.

Výzva 54

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti II

MŠ a ZŠ Ohradní – Šablony I OP JAK

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002974

realizace do 31. 7. 2025

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

ukončeno 30. 6. 2022 

Doučování žáků léták pro publicitu

Výzva č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III        

Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní III 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002212 

OP PPR 

realizace 31. 7. 2023 

Výzva 48

Výzva č. 54  – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II 

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti II  

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002021 

OP PPR 

realizace do 30. 6. 2023 

Výzva 54

Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_0001484 

OP PPR 

realizace do 31. 12. 2022 

Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III – pro hlavní město Praha 

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017583 

OP VVV 

ukončeno k 31. 7. 2022

Šablony III první strana
Šablony III druhá strana

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Ohradní 

OPŽP 

1190700527 

ukončeno k 31. 8. 2022 

Výzva č. 02_18_064  – Šablony II  – pro hlavní město Praha 

Škola pro život, škola pro všechny II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009630 

OP VVV 

ukončeno 30. 6. 2021 

Šablony II první strana
Šablony II druhá strana

Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání 

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001244 

OP PPR 

ukončeno 30. 4. 2021 

Výzva 28

Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II 

Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001010 

OP PPR 

ukončeno 30. 4. 2020 

Výzva č. 20 – Modernizace a vybavení pražských škol 

Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000501 

OP PPR 

ukončeno 31. 3. 2020 

Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP VVV 

Škola pro život, škola pro všechny 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002861 

OP VVV 

ukončeno 31. 10. 2018 

škola pro život, škola pro všechny