Digitalizujeme školu

Koordinátoři

chmelařová ve střední velikosti

Mgr. Chmelařová Jana

tel.: 261 109 535
221122_zs-ohradni_170

Mgr. Horák Milan

tel.: 261 109 523

Prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpáme finanční prostředky na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a učitelů , zároveň na prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky.

NPO Distanční výuka

  • cíl 172 realizovaný 2022
  • zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia
  • publicita

NPO Prevence digitální propasti a digitální učební pomůcky

  • cíle 173 a 174 realizované současně 2022 a 2023
  • zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky 
  • zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT
  • publicita

NPO Prevence digitální propasti

  • cíl 173 realizovaný 2024
  • zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky 
  • publicita