Zapojení školy

Aktualizováno 26.08.2022

Jsme aktivní v projektech, které nám dávají smysl a posouvají nás, pedagogy i žáky, dál. 

Projekty podporující rozvoj školy

Rovnýma slovama (Centrum občanského vzdělávání) 

Dějepis+ (NPI) 

Zavádění moderních aktivizačních metod do výuky na ZŠ (Mgr. K. Tomešková, PhD.) 

Pomáháme školám k úspěchu (The Kellner Foundation) 

Odlišnost inspiruje (Osvětová beseda, o.p.s.) 

Ředitel naživo 

Učitel naživo 

Minimalizace šikany (AISIS)