GLOBE

Koordinátoři

machová_e ve střední velikosti

Mgr. Machová Edita

tel.: 261 109 549

GLOBE – Global Learning and Observation to Benefit the Environment 

Naše škola se ve školním roce 2023/2024 zapojila do mezinárodního vzdělávacího programu, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. 

Základní informace

  • program GLOBE je financován NASA a primárně vznikl z potřeby porovnávání satelitních snímků se skutečnou situací na planetě Zemi
  • program vznikl v roce 1995 a v současné době jsou do něj zapojeny školy z více než 130 zemí
  • zahrnuje 4 velké tematické celky a to:  atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra

Přispějeme celostátnímu výzkumu NASA

Zapojíme se do mezinárodního sběru dat, které se odesílají do mezinárodních databází, pomocí: https://observer.globe.gov/ , kde s nimi NASA dále pracuje.

Data z celého světa jsou k nahlédnutí i na americkém webu https://globe.gov/

Přínos pro žáky

  • zdokonalování se ve vědeckých metodách sběru dat
  • hrdost na to, že můžeme být součástí něčeho, kde výsledky mohou pomoci v ochraně a udržitelnosti naší planety

Doplňkové aktivity

  • Badatelská konference pořádaná organizací TEREZA  na národní ale i mezinárodní úrovni, kde budou žáci představovat své dlouhodobé badatelské projekty
  • Learning expeditions – několikadenní setkávání žáků a studentů z celého světa, společné sdílení svých projektů, společné bádání, společné workshopy a zlepšování se ve vědeckých metodách práce
  • GLOBE games – obdoba badatelské konference s pestřejším doprovodným programem a širším záběrem škol z České a Slovenské republiky
  • Setkávání pedagogů – národní i mezinárodní úroveň – výměna zkušeností  s programem a badatelským způsobem vyučování a přemýšlení

Zajímavé odkazy