Přírodovědná učebna

NOVINKA! Díky projektu EU mají naši žáci novou moderní učebnu přírodopisu.

Velké poděkování patří paní učitelkám Mgr. Valdemar Kubíkové, PhDr. Anežce Kube Blahnové a Mgr. Kateřině Jeníkové za téměř roční přípravu projektu, spolupráci s architekty, výběr a volbu veškerého vybavení a pomůcek.