Projekty

Školní divadlo

ŠKOLNÍ PROJEKT. Autorské divadelní hry naší školy na prknech, která znamenají svět!

FilmOHRAdNÍ

ŠKOLNÍ PROJEKT. Filmový klub žákovského parlamentu 1. stupně.

Běh pro školu

ŠKOLNÍ AKCE. Celoškolní běžecká událost na Ohradní, vždy víme, na co běžíme a hlavně si to chceme užít.

Ohrazená věda

Mezinárodní dny

ŠKOLNÍ PROJEKT. Seznámení se s vybranou zemí ze všech možných pohledů, spolupráce žáků různých ročníků, zajímaví hosté.

Další projekty a akce

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Na začátku června pasuje král s královnou prvňáčky na čtenáře. Každý prvňáček předvede své čtenářské dovednosti a je odměněn svou první knihou čtení a pasován králem do stavu čtenářského. Ceremoniálu přihlížejí hrdí rodiče.  

Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem 

Na konci školního roku se tradičně loučíme s žáky 9. ročníku v krásných prostorách Nuselské radnice Prahy 4, kde jsou slavnostně šerpováni na absolventy základní školy za přítomnosti pedagogického sboru a svých rodičů a prarodičů. 

Školní divadlo na Fidlovačce 

Je skvělé, když má škola žáky, paní učitelky a pány učitele, kteří (si) rádi hrají. A ještě skvělejší je, když všichni společně nazkoušejí autorskou divadelní hru, kterou pro více jak 150 žáků – herců – každoročně tvoří paní učitelky, které mají blízko k divadlu. 

Pak si pronajmete divadlo Na Fidlovačce, pozvete rodiče, prarodiče, kamarády a na závěr si užíváte nekonečně dlouhý potlesk po vydařené premiéře a zároveň derniéře.  

A jaké divadelní hry máme za sebou? 

  • 2022 – Hmyzník aneb crazzzy úlet  (autorky: Alina Aubrechtová, Ilona Hrochová Jana Lálová, Alena Kolaříková) 
  • 2019 – Masopust (autorka: (Marcela Puldová) 
  • 2018 – Vánoční příběh (autorka: Marcela Puldová) 

Dát odkazy na youtube?

Vánoční trhy 

Každoročně pořádáme v prvním prosincovém týdnu vánoční trhy s hojnou účastí rodičů a veřejnosti. 

Žáci si připravují a vyrábějí krásné dárečky, do příprav se zapojují i celé rodiny. Na trzích pak žáci své výrobky za symbolické ceny prodávají a vybrané částky si vkládají do třídního fondu.