Běh pro školu

Koordinátoři

ferbasová ve střední velikosti

Mgr. Ferbasová Michala

tel.: 261 109 530
221122_zs-ohradni_170

Mgr. Horák Milan

tel.: 261 109 523

Vize Běhu

„Naslouchat přáním žáků, která jim chceme plnit  za velké podpory jejich rodičů a za jejich velkého přičinění, díky čemuž si výsledku jejich snažení budou vážit a ochraňovat ho. A bonusem bude krásné školní prostředí.”

Podstata běhu

 • týmová zábava – celoškolní teambuilding všech z Ohradní, v den běhu se neučíme 
 • jasný cíl, na co se běhá – předem víme, co nového ve škole za vyběhané peníze pořídíme 
 • sportovní výkon – všichni běžíme co nejvíce kol na vytrvalost, ne na rychlost 

Co a kolik už jsme vyběhali?

 • 2023 – Smoobslužný pult do školní jídelny (250 000,-)
 • 2022 – Učebna IT 21. století (160 000,-)
 • 2021 – Multifunkční kuchyňka (200 000,-) 
 • 2020 – běh se nekonal kvůli covidu 
 • 2019 – Školní kavárna (170 000,-) 
 • 2018 – Multifunkční knihovna (200 000,-) 
 • 2017 – Multifunkční amfiteátr (160 000,-) 
 • 2016 – Relax zóna před školou (139 000,-)  

Info k běhu 2023/2024

Na co letos běháme…

 • na pořízení samoobslužného bufetového pultu do ŠJ po finském vzoru
 • plakát 23/24

Termín, čas, místo

 • 11. 10. 2023
 • 8:00 – 13:30 (8:00 – 3. + 4. roč., 9:00 – 1. + 2. roč., 10:00 – 5. + 6. roč., 11:00 – 7. + 8. roč., 12:00 – 9. roč.)
 • ovál sportovního areálu Brumlovka

Harmonogram běhu

 • od 2. října – přihlášení na běh, vyplnění sponzorských listů
 • 11. října 2023 – BĚH PRO ŠKOLU (8:00 – 13:30)
 • do konce listopadu – odevzdání vyběhané částky u TU 
 • 1. čtvrtletí 2024 – realizace přání žáků (toho, na co běháme)

Přihlášení na běh

 • žák se přihlásí u pí uč. Ferbasové, u třídních učitelů 
 • odbrží tiskopis sponzorského listu 
 • obejde své “sponzory”, kteří mu list vyplní 
 • sponzorský list vrátí zpět třídnímu učiteli nebo paní učitelce Ferbasové (kabinet TV)   

Hlavní aktéři běhu

 • běžci – zájemci mezi žáky 1. – 9. ročníku 
 • sponzoři – rodiče, prarodiče, další rodinní příslušníci, kamarádi, spolužáci, pedagogové 

Sponzorský list

 • obdrží zájemce o běh od TU, na vedení školy
 • ke stažení tiskopis sponzorského listu
 • vyplňuje sponzor – kolik Kč bude sponzorovat běžce za 1 uběhnuté kolečko (standardní maximum je 10 koleček) 
 • částku za 1 kolečko napíše do sponzorského listu a potvrdí vlastním podpisem 
 • na 1 sponzorském listu může být neomezeně sponzorů 

Délka 1 uběhnutého kolečka

1 ovál = 150 m

 • 1. – 2. roč. / 1 kolečko = 300 m (2 ovály)
 • 3. – 5. roč. / 1 kolečko = 450 m (3 ovály)
 • 6. – 7. roč. / 1 kolečko = 600 m (4 ovály)
 • 8. – 9. roč. / 1 kolečko = 750 m (5 oválů)

Pravidla běhu

 • žák dostane startovní číslo s tabulkou pro zápis uběhnutých kol 
 • před startem absolvuje zahřívací rozcvičku 
 • startuje v partě svých spolužáků – každou skupinu startujeme zvlášť 
 • 1. kolo nesmí předběhnout “safety car” – vedoucí rozcvičky, které startují s ním, takže běží na pohodu 
 • před cílem stojí traťová hlídka, u které se zastaví a nechá si zapsat čárku za odběhnutý ovál 
 • maximum kol je 10 – žák běhá podle své síly a domluvy se sponzory (někdo běhá méně, někdo více)
  • 1. – 2. roč.: max. 3000 m, 3. – 5. roč.: max. 4500 m,
  • 6. – 7. roč.: max. 6000 m, 8. – 9. roč.: max. 7500
 • po doběhnutí jde žák nahlásit do stanu své číslo a počet kol 
 • po běhu (může i během) se jde občerstvit a odpočívat, může také absolvovat doprovodné akce

Doprovodné akce

 • face paiting – malování na obličej 
 • sportovní aktivity  
 • hudební produkce 
 • občerstvení pro běžce (koblihy, pletýnky, pití)