Žákovský parlament

Aktualizováno 01.09.2023
221122_zs-ohradni_170

Mgr. Horák Milan

tel.: 261 109 523

Vedoucí parlamentu

Mgr. Milan Horák, Mgr. Petra Plzáková (pro 1. st.),

Mgr. Markéta Machová, Mgr. Ctibor Novák (pro 2. st.)

Parlamentáři 

  • zástupci žáků 2. – 9. ročník 

Schůzky 

  • pondělí, 14:00 – 14:45

Cíle ŽP 

  • vést parlamentáře k zodpovědnosti a spolupráci (podpora komunikačních a organizačních dovedností)
  • sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky, požadavky a přání vedení školy a učitelů
  • sdělovat vedení školy připomínky, požadavky a přání žáků
  • informovat žáky o školních novinkách v průběhu roku
  • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
  • aktivně se zapojovat do akcí a projektů školy
  • aktivně podporovat hodnoty školy ve třídních kolektivech

Ústava ŽP