Aktuality

DOD s komentovanou prohlídkou

V úterý 13. 2. 2023 jsme přivítali rodiče budoucích prvňáčků na Dni otevřených dveří na ZŠ Ohradní. Moc nás těší tak velká účast a...

Přírodovědná učebna

NOVINKA! Díky projektu EU mají naši žáci novou moderní učebnu přírodopisu. Velké poděkování patří paní učitelkám Mgr. Valdemar Kubíkové, PhDr. Anežce Kube Blahnové a...

Filmový klub FilmoHRAdNÍ

Žákovský parlament 1. stupně spouští filmový klub FilmoHRAdNÍ. Na 1. promítání se mohli žáci těšit na Nekonečný příběh. Jak takový klub funguje?

Sbírka Děti dětem

I letos jsme se zapojili do 13. ročníku sbírky materiální pomoci „Děti dětem“, jejíž výtěžek byl předán Dětskému centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou...

Vánoční trhy 7. 12. 2023

7. 12. 2023 Vás srdečně zveme na ZŠ Ohradní na tradiční vánoční trhy do 16:00.

Stávka 27. 11. 2023

MŠ i ZŠ je zapojují do stávky. V pondělí 27. 11. 2023 budou obě zařízení ZCELA UZAVŘENA.