Přestup do školy

Aktualizováno 15.04.2021

Koordinátor

pelcová ve střední velikosti

Mgr. et Mgr. Pelcová Jana

tel.: 261 109 524

Postup 

  • zákonný zástupce se informuje o volné kapacitě školy:
  • o přestupu žáka rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti o přestup (tiskopis zde) 
  • žákovi společně s rodičem nabízíme náslechovou hodinu/náslechový den v možné budoucí třídě, aby navnímali klima třídy a pomohlo jim to v rozhodování o přestupu. 

Přestup žáka z důvodu změny bydliště do spádové oblasti školy 

  • pokud má škola volné místo do kapacity, podá zákonný zástupce na vedení žádost o přestup a žák musí být přijat, 
  • pokud má škola kapacitu naplněnou, žák přijat nebude, 
  • zákonný zástupce se obrátí na jinou ZŠ Prahy 4 nebo na OŠ MČ Praha 4, který má povinnost zajistit žákovi možnost plnění povinné školní docházky v jiné škole. 

Přestup nespádového žáka z jiného důvodu  

  • pokud má škola volné místo do kapacity, podá zákonný zástupce na vedení žádost o přestup, 
  • ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí žáka mimo spádovou oblast do ZŠ Ohradní. 

Oznámení o přestupu 

  • ředitelka školy oznámí řediteli školy, ze které žák přestupuje, datum přijetí žáka na ZŠ Ohradní, vyžádá si dokumentaci žáka ze školní matriky, 
  • všechny potřebné informace po přestupu žáka obdrží zákonný zástupce od paní zástupkyně Pelcové 

Přestup a převedení žáka základní školy do jiné základní školy se řídí ustanovením §49 školského zákona.