Školní družina a klub

Aktualizováno 30.08.2023

Vedoucí vychovatelka

221122_zs-ohradni_234

Kufnerová Lenka

tel.: 261 109 554

Provoz 

ŠD: 6:30 – 7:30, 11:45 – 17:30 

KLUB: 13:00 – 16:00

Oddělení  

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

7. oddělení

8. oddělení

9. oddělení = družinový klub

Celoroční plán ŠD 

2023/2024

Vyzvedávání žáků 

 • po obědě do 13:30
 • ve 14:00 (než žáci odejdou na hřiště)
 • 15:00 – 17:30 kdykoliv

Systém Bellhop:

 • pomocí čipů u vchodu
 • čipy zajišťují paní vychovatelky
 • nejčastější dotazy k vyzvedávání – manuál

Vchody:

 • C2 – 1. – 5. oddělení
 • C3 – 6. + 8. oddělení
 • C1 – 7. + 9. oddělení

Platba  

Způsob platby:

 • příkaz k úhradě

Částka:

 • 350,- Kč měsíčně (zaplatit vždy k 15. dni v měsíci) 
 • 1750,- Kč pololetně (zaplatit k 15. 9. 2023 a 15. 2. 2024) 
 • 3500,- Kč celoročně (zaplatit k 15. 9. 2023)  

Č. účtu: 64523329/0800  

Variabilní symbol:

44 . . . . . . . . 
předčíslí ŠD kód třídy evidenční číslo žáka Číslo oddělení 

Zázemí ŠD 

 • moderně vybavené barevné třídy 
 • relaxační koutky, hrací koberce, pohovky, sedací vaky 
 • velké množství her, stavebnic, hraček 
 • čtenářský koutek s knihami a časopisy 
 • IT technika 
 • prostorná chodba s herními a sportovními prvky