DOD s komentovanou prohlídkou

V úterý 13. 2. 2023 jsme přivítali rodiče budoucích prvňáčků na Dni otevřených dveří na ZŠ Ohradní. Moc nás těší tak velká účast a zájem. VEdení školy seznámilo rodiče s misí, vizí a hodnotami naší školy, s projekty, výukou, akcemi…Při komentované prohlídce si rodiče prohlédli školu.

Děkujeme za tolik podnětných otázek a zájmu od rodičů budoucích prvňáčků a těšíme se na viděnou u zápisu do 1. tříd 10. a 11. dubna 2024.