Info o jídelně

Aktualizováno 04.06.2023

Hospodářka ŠJ

zgrajová ve střední velikosti

Zgrajová Marcela

tel.: 261 109 528

Výdej a vyzvedávání obědů

  • 11:30 – 14:00

Odhlašování obědů

  • osobně, telefonicky, e-mailem 
  • 24 hodin předem vždy do 14:00 hodin předešlého pracovního dne (neodhlášené obědy propadají) 

Platba

číslo účtu: 64523329/0800

variabilní symbol: 20 + evidenční číslo žáka 

způsob platby:  

  • trvalý příkaz do 20. dne předchozího měsíce (tzn. např. na září musí mít žák zaplaceno 20. 8.) 
  • jednorázový příkaz – první platba k 20. 8. v plné výši, další platba vždy na konci předchozího měsíce po odečtení případného přeplatku (ten na požádání sdělí vedoucí ŠJ mailem) 

přeplatek:

  • je vyúčtován na konci června a vrácen zpět na bankovní účet 

Cena obědů

  • řídí se podle věkové skupiny strávníků (podle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. Platné od 8. 3. 2005)  
Věk žáka  Cena za 1 oběd  Částka za měsíc
7-10 let  35,-  770,-  
11-14 let  37,-  814,- 
15-18 let  39,-  858,- 
Cizí strávníci  110,-   
Platné od 1.9.2022