Vítání prvňáčků

Koordinátoři

221122_zs-ohradni_154

Mgr. Smažíková Eva

tel.: 261 109 526

První školní den prvňáčka má být dnem, který si bude pamatovat celou školní docházku. Proto mu na Ohradní věnujeme velkou pozornost a připravujeme slavnostní zahájení v hale školy za přítomnosti rodičů, prarodičů. Každou třídu vítá třídní učitelka, vychovatelka ŠD a vedení školy. Za potlesku rodičů a prarodičů jsou prvňáčkové doprovázeni do svých tříd. Školní rok může být zahájen.

Školní rok 2023/2024 – Přivítání prvňáčků s mouchou Agátou

Třídy: 1. A – Mgr. Miroslava Čmelíková, 1. B – Mgr. Jana Klusová, 1. C – PaedDr. Marie Miznerová, 1. D – Hana Musílková

Školní rok 2022/2023 – Přivítání prvňáčků s mravencovou Agátou

Třídy: 1. A – Mgr. Blanka Trubačová, 1. B – Mgr. Milena Faloutová, 1. C – Mgr. Ivana Kalousová, 1. D – Mgr. Petra Plzáková