Rozloučení s 9. ročníkem

Koordinátoři

221122_zs-ohradni_154

Mgr. Smažíková Eva

tel.: 261 109 526

Slavnostně ukončujeme povinnou školní docházku žáků 9. ročníku předáváním vysvědčením v Betlémské kapli za přítomnosti třídních učitelů a učitelek, pedagogického sboru, rodičů, prarodičů, spolužáků a přátel školy.

Průběh

  • předávání vysvědčení, absolventského listu, květiny
  • šerpování žáků, TU
  • slavnostní proslovy zástupců tříd 9. ročníku, TU, vedení školy, hostů MČ Praha 4
  • varhanní doprovod
  • profi fotografování (@GPhoto-Kateřina Ševčíková)
  • raut (@Řeznictví a uzenářství Jakub)

Betlémská kaple 2024/2025

  • 27. 6. 2024, 17:30 – 19:30

Třídy: 9. A – Mgr. Matěj Veselý, 9. B – Bc. Dita Raidová, 9. C – Mgr. Zdeněk Dvořák, 9. D – PhDr. Anežka Kube Blahnová

Bylo to majestátní, krásné, dojemné, plné emocí, radosti.

Naše pozvání přijal náš pan starosta MČ Praha 4, Ondřej Kubín a paní místostarostka Irena Michalcová. Moc děkujeme!

Milí absolventi, přejeme Vám hodně štěstí!

Betlémská kaple 2022/2023

  • 28. 6. 2023, 17:00. 19:00

Třídy: 9. A – Mgr. Edita Machová, 9. B – PhDr. Roman Ferstl, 9. C – Mgr. Valdemar Kubíková