MAP IV

Koordinátoři

221122_zs-ohradni_154

Mgr. Smažíková Eva

tel.: 261 109 526

Jsme zapojeni do projektu na podporu kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Praha 4.

Naši pedagogové se potkávají několikrát ročně s pedagogy ze zapojených škol do MAP IV, sdílí příklady dobré praxe, otevírají hodiny, v rámci rozvojových skupin.

Jsme garantem:

  • Čtenářské gramotnosti v ZŠ (garantka Mgr. Eva Smažíková)
  • Čtenářské pregramotnosti v MŠ (garantka Mgr. Marie Pohořská)

Rozvojové skupiny škol Prahy 4:

  • Čtenářská gramotnost (garant: ZŠ Ohradní)
  • Matematická gramotnost (garant: ZŠ Mendíků)
  • Dějepisná gramotnost (garant: ZŠ Táborská)
  • Digitální gramotnost (garant: ZŠ Jílovská)
  • Čtenářská pregramotsnot (garant: MŠ Ohradní)
  • Matematická pregramotnost (garant: MŠ 4 pastelky)

Všechny informace o MAP IV: ZDE

Publicita: ZDE