Jsme Zelená škola

Koordinátoři

marešová ve střední velikosti

Marešová Petra

tel.: 261 109 554

Charakteristika projektu:

Naše škola se zapojila v letošním školním roce 2023/2024 do projektu Zelená škola, který umožňuje

 • žákům a učitelům třídit základní složky odpadu – papír, plast a sklo + elektroodpad a baterie
 • snadno recyklovat vysloužilá elektrozařízení a baterie bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru = předpoklad pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí
 • návštěvníkům školy jednoduše odkládat do sběrného boxu v hale školy vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie
 • bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu

Cíl projektu:

 • ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení
 • obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů

Iniciátor projektu:

 • společnost REMA Systém a.s.
 • zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé ČR

Nerezový sběrný box

 • k dispozici v hale školy
 • pro drobnější vysloužilá elektrozařízení
 • rozměry: výška 100 cm × šířka 30 cm × hloubka 30 cm, 80 l

Co patří/nepatří do boxu:

do boxu PATŘÍ:

 • drobné domácí spotřebiče (mobilní telefony, toustovače, klávesnice, myši aj.)
 • ostatní elektroodpad, který se do sběrného boxu vejde
 • baterie, CD, DVD
 • kompaktní zářivky, žárovky, tonery, které je nutné před vhozením do sběrného boxu zabalit do ochranného obalu a zabránit tak jejich rozbitích

do boxu NEPATŘÍ:

 • Diskety, VHS a audiokazety
 • velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou