Organizace školního roku

Aktualizováno 02.07.2024

Zahájení a ukončení školního roku 2024/2025

2. 9. 2024Zahájení školního roku v 8:00, přivítání prvňáčků v 8:15
30. 1. 2025Ukončení 1. pololetí, výpis z vysvědčení
27. 6. 2025Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem v Betlémské kapli v 17:30 – 19:30
28. 6. 2025Ukončení školního roku, předání vysvědčení

Třídní schůzky (TS), Schůzky třídních důvěrníků (TD), triády

12. 9. 2024TD, 16:00, v 9. B
12. 9. 2024TS, 1. st. v 17:30, 2. st. v 18:00, kmenové třídy
říjen – prosinec 2024Triády, čas a den dle domluvy
7. 11. 2024TS 1. tříd, 18:00, kmenové třídy
9. 1. 2025TS, 9. roč. k přijímacímu řízení na SŠ v 17:00, 1. st. v 17:30, 2. st. v 18:00, + konzultace
březen – duben 2025Triády, čas a den dle domluvy
2. 6. 2025TS budoucích prvňáčků, 16:00, hala školy
5. 6. 2025TS, 1. st. v 17:30, 2. st. v 18:00, kmenové třídy

Pedagogické rady

5. 9. 2024 – zahajovací

23. 11. 2024 – čtvrtletní

22. 1. 2025 – pololetní

23. 4. 2025 – čtvrtletní

11. 6. 2025 – závěrečná

Prázdniny

28. 10. 2024 – 29. 10. 2024Podzimní
23. 12. 2024 – 5. 1. 2025Vánoční
31. 1. 2025Pololetní
10. 2. 2025 – 14. 2. 2025Jarní
17. 4. 2025Velikonoční
28. 6. 2025 – 1. 9. 2025Hlavní

Dny volna stanovené ředitelkou školy

18. 11. 2024 – ŠD zajištěna

2. 5. 2025 – ŠD zajištěna

9. 5. 2025 – ŠD zajištěna

Zápis do 1. tříd, den otevřených dveří (DOD)

18. 2. 2025Den otevřených dveří, 16:00, komentovaná prohlídka s vedením
7. 3. 2025 Otevřené hodiny pro rodiče budoucích prvňáčků, 8:00 -10:45, v 1. a 2. třídách
2. 4. 2025 1. den zápisu (objednávkový systém), 14:00 – 18:00
3. 4. 20252. den zápisu (objednávkový systém), 13:00 – 16:00
9. 4. 20258:00 – 10:00 – náhradní termín zápisu – pouze pro děti, které se ze závažných důvodů nemohly účastnit v řádném termínu

Školička ryby Agáty pro předškoláky

8. 10. 2024, 16:00 – 17:30

12. 11. 2024, 16:00 – 17:30

10. 12. 2024, 16:00 – 17:30

14. 1. 2025, 16:00 – 17:30

18. 2. 2025, 16:00 – 17:30

Každoroční velké akce školy

15. 9. 2024 Poznej Ohradní jinak – zahradní setkání pro rodiče a přátele, 15:00
5. 12. 2024 Nebe, peklo, trhy, 16:00 – 19:00
15. – 20. 12. 2024Lyžařský výcvik Kolínská Bouda
24. – 28. 2. 2025Lyžařský výcvik Rakousko
březen 2025Březen měsíc knihy
11. 3. 2025Ohrazená věda
7. 5. 2025Běh pro školu
27. 5. 2025 Mezinárodní den pro žáky, 8:00 – 12:45
27. 5. 2025Mezinárodní večeře pro rodiče a veřejnost, 17:00 – 19:00
2. – 4. 6. 2025Pasování prvňáčků na čtenáře – 1. ročník
14. – 20. 6. 2025Školy v přírodě 1. i 2. st.
26. 6. 2025 Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem v Betlémské kapli, 17:30 – 19:30

Přijímací zkoušky na SŠ

leden 2025 – talentové zkoušky konzervatoře

leden 2025 – talentové zkoušky – střední vzdělání s talentovou zkouškou

leden 2025 – talentové zkoušky – gymnázium se sportovní přípravou

duben 2025 – SŠ – čtyřleté obory a gymnázia

duben 2025 – SŠ – víceletá gymnázia