Filmový klub FilmoHRAdNÍ

Žákovský parlament 1. stupně spouští filmový klub FilmoHRAdNÍ. Na 1. promítání se mohli žáci těšit na Nekonečný příběh.

Jak takový klub funguje?

  1. Pedagogové Ohradní nominují filmy, pohádky pro promítání.
  2. Parlamentáři z nich 1 vyberou pro promítání.
  3. V určený termín se bude promítat v hudebně pro všechny zájemce.
  4. Zájemci si zakoupí lístek (10 Kč) na filmové představení, v ceně vstupenky je malé občerstvení.
  5. Sraz diváků v 15:50 v hale školy, žáky ze ŠD vyzvedávají koordinátoři ŽP 1. st. – Mgr, Milan Horák, Mgr. Petra Plzáková.
  6. Konec promítání – 18:00.